Paketi standardizovanih rešenja kompanije Linde za automatizaciju

"Ready-to-Automate" za protok materijala
Automatizovani viljuškari kompanije Linde Material Handling koji se kreću u skladištu

Automatizacija može da doprinese znatno efikasnijim tokovima materijala. Međutim, navodno komplikovana implementacija i visoki troškovi još uvek odbijaju mnoga preduzeća od preduzimanja ovog presudnog koraka. Pritom automatizacija ne mora uvek predstavljati sveobuhvatan veliki projekat. Pomoću paketa standardizovanih rešenja kompanija Linde Material Handling je razvila Plug-and-Play pristup kojim se pojedinačni procesni koraci koji se stalno ponavljaju, mogu automatizovati jednostavno, brzo i pouzdano.

Ponuda je zasnovana na automatizovanim vozilima serije MATIC i osim toga obuhvata odgovarajući softver kao i puštanje u rad na licu mesta. Na taj način se automatizovani podprocesi bez problema integrišu u postojeće tokove. Kao vodeći ponuđač, kompanija Linde raspolaže kako paletom vozila, tako i znanjem o tokovima materijala, kako bi se paketu rešenja skalirali za sve značajnije scenarije upotrebe. Paketi pritom sadrže od jednog do tri vozila, da bi se željeni pretovar robe optimalno izveo.

Automatizovani viljuškar L-MATIC kompanije Linde Material Handling

Jednostavno ekonomično

Za pakete standardizovanih rešenja kompanija Linde kombinuje vozila serije MATIC sa proverenim softverskim rešenjima i znanjem o automatizaciji.

Više od vozila

Jezgro paketa za razne primene čine automatizovana vozila serije MATIC kompanije Linde. Ona rasterećuju radnike u pogledu redovnih zadataka transporta i skladištenja, povećavaju produktivnost i učinak pri pretovaru i smanjuju broj grešaka i nezgoda u skladištu. Sva vozila MATIC raspolažu pametnim tehnologijama navigacije i bezbednosti, ali se takođe u svakom trenutku mogu ručno koristiti. Međutim, odgovarajući hardver je samo prvi korak u pravcu efikasno automatizovanih procesa. Ova rešenja shodno tome kombinuju vozila, softver za upravljanje, konsalting, projektovanje i puštanje u rad u jednu kompletnu ponudu.

Mogućnost planiranja i povoljno

U poređenju sa individualnim rešenjima za automatizaciju pristup kompanije Linde nudi dve odlučujuće prednosti: Prva je da su ona zahvaljujući standardizovanoj funkcionalnosti i njihovoj modularnoj strukturi troškovno znatno efikasnija. Druga je da se mogu brzo instalirati, pošto je kombinacija hardvera i softvera već dovoljno testirana u pogledu pouzdanosti i učinka. Interakcija ova dva faktora obezbeđuje veliki porast efikasnosti i omogućava brzi povraćaj investicija (ROI). Preduzeća iz svih sektora profitiraju od uštede troškova, veće produktivnosti i povećane bezbednosti, bez investicija u skupu specijalnu automatizaciju.

Standardni paketi su dostupni za te primene

L-MATIC kompanije Linde Material Handling prilikom upotrebe u skladištu

Transport i podizanje

 • Autonomno vozilo: L-MATIC visokopodizna vozila
 • Funkcionalnost: Izlazi na kraj sa teretima do 1.200 kilograma i nudi do osam stanica za podizanje i spuštanje. Optimalno za opremanje standardne transportne tehnike
 • Skalabilnost: Dostupan kao manji, srednji ili veliki paket sa jedan, dva ili tri vozila
 • Integracija u tok materijala: Geonavigacija bez infrastrukture obezbeđuje fleksibilne mogućnosti upotrebe kao pojedinačno vozilo ili deo automatizovane flote
 • Best Practice: Idealno rešenje za automatizaciju za proizvodne pogone, logističare ili proizvođače proizvoda široke potrošnje i proizvođača papira

Automatizovani visokopodizni paletni viljuškar L-MATIC AC iz kompanije Linde Material Handling

Transport i podizanje sa slobodno nosećim viljuškama

 • Autonomno vozilo: L-MATIC AC visokopodizna vozila sa protivtegom
 • Funkcionalnost: Slobodno noseće viljuške omogućavaju prihvat i transport zatvorenih nosača tovara. Idealno za predajne stanice ispod kojih se ne može proći vozilom
 • Preferirane primene: Prihvat i punjenje transportnih traka
 • Skalabilnost: Dostupan kao manji, srednji ili veliki paket sa jedan, dva ili tri vozila
 • Integracija u tok materijala: Geonavigacija bez infrastrukture obezbeđuje fleksibilne mogućnosti upotrebe kao pojedinačno vozilo ili deo automatizovane flote
 • Best Practice: Idealno rešenje za automatizaciju za proizvodne pogone, logističare ili proizvođače proizvoda široke potrošnje i proizvođača papira

Transport

 • Autonomno vozilo: P-MATIC tegljač
 • Funkcionalnost: Velika vučna sila (do 5.000 kilograma) i velika krajnja brzina (7,2 km/h) omogućavaju maksimalni učinak pri pretovaru u proizvodnji
 • Preferirane primene: Transport teških dobara do proizvodne linije, vuča teških logističkih vozova
 • Skalabilnost: Dostupan kao manji, srednji ili veliki paket sa jedan, dva ili tri vozila
 • Integracija u tok materijala: Geonavigacija bez infrastrukture obezbeđuje fleksibilne mogućnosti upotrebe kao pojedinačno vozilo ili deo automatizovane flote.
 • Best Practice: Idealno rešenje za automatizaciju za proizvodnju

Brz pregled prednosti

Mogućnost planiranja

Paketi standardizovanih rešenja za čvrsto definisane zadatke rukovanja višestruko su testirani u pogledu pouzdanosti i bezbednosti. Zato se mogu brže implementirati nego individualni koncepti automatizacije.

Efikasnost u pogledu troškova

Paketi rešenja kompanije Linde mogu se instalirati brzo i uz male troškove. Mali troškovi implementacije zajedno sa visokim porastom efikasnosti obezbeđuju brz povraćaj investicija (ROI).

Skalabilnost

Svi paketi su, zavisno od potrebe, dostupni sa jednim, dva ili tri vozila. Zahvaljujući standardizaciji kao gotovog modula, oni se osim toga mogu priključiti na druga rešenja za automatizaciju.

Performanse

Vozila MATIC kompanije Linde mogu da se integrišu u 24-časovni režim rada logistike skladišta. Zahvaljujući inteligentnoj tehnologiji upravljanja vaše putanje vožnje i brzine kretanja su savršeno usklađeni.

Mogućnost isporuke

Zahvaljujući standardizovanoj kombinaciji industrijski proizvedenih osnovnih vozila i proverene tehnologije automatizacije paketi rešenja kompanije Linde se u svakom trenutku mogu isporučiti bez problema i brzo.

Planiranje automatizacije: Minimalan napor, maksimalna korist

Stručnjaci kompanije Linde podržavaju Vas u tome da u svom skladištu stvorite idealne preduslove za automatizaciju procesa. Troškovi povezani sa tim su niski: Moraju se odrediti jednoznačne transportne putanje, i definisati stanice za podizanje i spuštanje, u kojima vozila imaju dovoljno mesta za prihvat i spuštanje standardizovanih nosača tovara. Presudna je osim toga dovoljna pokrivenost bežičnom mrežom kao i VPN pristup daljinskom održavanju. Pri svemu tome Vam naši stručnjaci od početka pružaju podršku kako savetima, tako i praktično.