Autonomni viljuškari C-MATIC HP

Samostalno transportno čudo

Fleksibilan i pouzdan zahvaljujući SLAM navigaciji

Autonomni mobilni transportni robot C-MATIC HP je idealno rešenje za automatizovane procese u mešovitom načinu rada, gde on bez problema može da funkcioniše u istom okruženju zajedno sa ljudima, ručnim vozilima i drugim autonomnim podnim transporterima. On samostalno transportuje palete i transportna postolja, premešta terete do 1.000 kilograma na srednja i duga rastojanja i pri tome dostiže maksimalnu brzinu od 8 km/h. Zahvaljujući inovativnoj navigaciji po konturama (SLAM) vozilo samo pronalazi svoju putanju i stoga je u stanju da po potrebi zaobilazi prepreke. Fiksno instalirana infrastruktura nije potrebna. C-MATIC HP je optimizovan za fleksibilno rukovanje teretom. Na taj način on može da prihvati i opremu za nošenje tereta koja nije idealno pozicionirana, kao što su teretna kolica. Pomoću softverskog upravljanja koje se zasniva na oblaku, transportni robot se bez problema integrisati u globalne intralogističke procese.

Karakteristike

Bezbednost

C-MATIC HP pomoću laserskog skenera registruje kompletno okruženje vozila i odmah reaguje, ukoliko njegovu putanju kretanja blokiraju ljudi, vozila ili druge prepreke. Zahvaljujući obradi podataka u realnom vremenu, on je u stanju da zaobiđe detektovane prepreke i samostalno pronađe alternativnu putanju. Precizna kretanja C-MATIC HP mu omogućavaju stabilno rukovanje teretom prilikom transporta paleta ili transportnih postolja. Za dodatnu stabilnost pri rukovanju paletama on se može opremiti precizno prilagođenom adapterskom pločom. Na obe strane vozila se nalaze prekidači za hitno zaustavljanje, koji su u slučaju incidenta lako dostupni. To sve čini C-MATIC HP optimalnom kombinacijom fleksibilnosti, produktivnosti i maksimalne bezbednosti.

 • Praćenje okruženja pomoću laserskog skenera
 • Obrada podataka u realnom vremenu
 • Pouzdana zaštita ljudi i vozila
 • Stabilno rukovanje teretom
 • Prekidač za hitno isključivanje sa obe strane

Rukovanje teretom

C-MATIC HP se orijentiše korišćenjem laserske konturne navigacije. Fiksno instalirana infrastruktura, poput magnetnih traka ili QR kodova nije potrebna. Ukoliko se područje primene promeni, njegova dosadašnja mapa okruženja se ažurira. C-MATIC HP aktivno zaobilaze prepreke i samostalno traže alternativne putanje, kako bi se garantovao stabilan protok materijala. Pored toga, transportni roboti su pogodni za poluautomatske procese, u kojima rade u kombinaciji sa podnim transporterima kojima se upravlja ručno. Pomoću softverskog upravljanja koje se zasniva na oblaku mogu se jednostavno integrisati u postojeće procese. Mala konstrukciona visina C-MATIC HP olakšava podvlačenje ispod transportnih postolja i prihvat paleta na stanicama za primopredaju. Pri tome se može rukovati i teretima koji nisu optimalno pozicionirani za prihvat. Za direktan transport paleta su na raspolaganju opcione adapterske ploče. Litijum-jonska baterija i samostalno punjenje pri niskom nivou napunjenosti baterije čine ga idealnim za svakodnevan 24-časovni rad.

 • SLAM navigacija bez infrastrukture
 • Aktivno zaobilaženje prepreka
 • Optimalan za korišćenje u mešovitom načinu rada
 • Fleksibilno rukovanje teretom
 • Jednostavna implementacija
 • Litijum-jonska baterija i funkcija samostalnog punjenja

Servis

Pouzdana tehnologija i robusne komponente C-MATIC HP garantuju nisku potrebu za servisiranjem i održavaju troškove za održavanje i popravku niskim. Radi brzog održavanja, sve relevantne elektronske i mehaničke komponente su lako dostupne, što dodatno poboljšava raspoloživost vozila. Svi podaci o vozilu se pomoću priključenog kabla za dijagnostiku mogu očitati preko prenosivog servisnog računara i analizirati pomoću softvera za dijagnostiku. Vozilo se alternativno može nadzirati i podešavati preko kompjuterski podržane funkcije za daljinsku dijagnostiku. Za popravku i održavanje vozila je u svakom trenutku dostupna globalna servisna mreža kompanije Linde.

 • Robusna konstrukcija vozila
 • Dugi servisni intervali
 • Lako pristupačne komponente
 • Analiza grešaka putem prenosivog računara
 • Nadzor pomoću funkcije za daljinsku dijagnostiku

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Load dimension b12 x l6 Height, lowered Travel speed, with/without load
C-MATIC HP 10 1,0 (t) 1260 x 860 (mm) 222 (mm) 8 km/h

Posebna oprema

Automatska stanica za punjenje

Ukoliko je stanje napunjenosti baterije vozila nisko, C-MATIC HP automatski traži stanicu za punjenje i samostalno obavlja proces punjenja. Trajanje punjenja za kompletno punjenje iznosi oko 1,5 sati. Sa stanicom za punjenje se može puniti nekoliko C-MATIC HP-a istog tipa.

Višebojna signalna lampa

Zadnji deo C-MATIC HP-a se opciono može opremiti višebojnom signalnom lampom. Na taj način će vozilo postati uočljivije za pešake i vozače viljuškara, kako bi se izbegle kolizije i oštećenja.

Teretna kolica

Za rad C-MATIC HP-a su dodatno dostupna transportna postolja (teretna kolica) za transport robe. Vozila se podvlače ispod transportnih postolja i samostalno ih transportuju do željenog ciljanog područja.

Direktni transport paleta

C-MATIC HP se opciono može opremiti adapterskom pločom, kako bi se u mešovitom načinu rada mogao pouzdano i efikasno vršiti direktan transport paleta od jedne do druge stanice za primopredaju.

Upravljački softver

Softversko upravljanje AnyFleet, zasnovano na oblaku, obezbeđuje brzu i pristupačnu implementaciju C-MATIC HP-a. Korisnici dobijaju licencu za upotrebu, kao i godišnju licencu za podršku vozilima.

Zatraži ponudu