• 0 - 1500 (kg)
 • 0 - 60 (mm)
Automatizovano vozilo sa platformom C-MATIC kompanije Linde Material Handling

Autonomni viljuškari C-MATIC

Niski nosač tereta

Transport bez vozača na najužem prostoru

Automatizovano vozilo sa platformom C-MATIC kompanije Linde Material Handling optimalno je za transport materijala na kratkim i srednjim rastojanjima u slovima skučenog prostora. Teret može da se prihvati i spusti zajedno sa transportnim postoljima koja mogu da se uvuku ispod. Takođe je moguć transport između statičnih stanica za pretovar ili transportnih traka. Automatizovano vozilo zavisno od modela barata sa teretom od maksimalno 600, 1.000 ili 1.500 kilograma. Rutama i nalozima za vožnju upravlja se putem softvera. Vozila sa platformom se u prostoru orijentišu duž QR kodova postavljenih na tlu, automatski se zaustavljaju ispred prepreka ili ih zaobilaze. Zahvaljujući sigurnosnoj tehnici i vrlo kompaktnim spoljnim dimenzijama, uređaji C-MATIC mogu da se koriste i kada se u okruženju kreću druga vozila i pešaci. Primene se mogu fleksibilno menjati ili uz pomoć dodatnih vozila proširiti.

Karakteristike

Bezbednost

Na temelju laserskog skenera C-MATIC pouzdano registruje svoje okruženje i reaguje odmah, ako ljudi, vozila ili druge prepreke blokiraju putanju kretanja. Da li se pritom radi o pokretnim ili stacionarnim preprekama, nije bitno. Zahvaljujući obradi informacija u realnom vremenu, C-MATIC prilagođava svoju brzinu odgovarajućoj situaciji ili se zaustavlja, dok ljudi ili vozila ne napuste zonu nadzora. Na taj način omogućava idealno kombinaciju maksimalne produktivnosti i najveće moguće bezbednosti. U svrhu dodatne zaštite posebno prilikom okretanja u mestu i vožnje unazad, C-MATIC je po celom obimu opremljen stabilnom zaštitom od sudara. Osim toga ima posebne prekidače za isključenje u slučaju opasnosti na sve četiri strane.

 • Laserski skener za kontrolu okoline
 • Obrada podataka u realnom vremenu
 • Pouzdana zaštita ljudi i vozila
 • Prekidači za isključenje u slučaju opasnosti na sve četiri strane
 • Robusna zaštita od sudara po celom obimu vozila

Rukovanje teretom

C-MATIC navigira pomoću QR kodova, koji se postavljaju duž ruta za vožnju na podu hale na rastojanju od oko jednog metra. QR kodovi imaju jasnu oznaku i pohranjeni su na digitalnoj karti kao tačke za orijentaciju. Softver za svaki nalog za vožnju izračunava optimalnu rutu. Opciono dostupna transportna postolja takođe su opremljena QR kodovima. To omogućava identifikaciju transportovanog materijala, dodeljivanje mesta skladištenja i spuštanja, kao i pozicioniranje nosača tereta, da bi se npr. materijal u skladu sa potrebom spustio na mašine. Softver opciono pomoću stanice za automatsko punjenje kontroliše i reguliše automatizovano punjenje baterija: Ako je nivo napunjenosti ispod definisanog, ili se uređaj aktuelno ne koristi, C-MATIC odlazi do stanice za punjenje i posle punjenja do kraja ili u slučaju druge potrebe je ponovo raspoloživ.

 • Navigacija preko QR kodova
 • Praćenje utovara sa QR kodovima na transportnim postoljima
 • Optimalno trasiranje rute i podela naloga za vožnju
 • Opciono potpuno automatizovano punjenje baterija

Servis

Robusna tehnologija C-MATIC-a omogućava duge intervale održavanja i obezbeđuje niske troškove servisiranja i životnog ciklusa. U svrhu brzog obavljanja održavanja najvažnije elektronske i mehaničke komponente su lako dostupne. Ovaj princip Design-to-Service dodatno doprinosi visokoj raspoloživosti vozila. Svi podaci o vozilu mogu da se iščitaju putem kablovske veze.

 • Robusna konstrukcija vozila
 • Dugi intervali održavanja
 • Lako pristupačne glavne komponente
 • Analiza kvara preko kablovske veze sa laptopom

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Load dimension b12 x l6 Height, lowered Travel speed, with/without load
C-MATIC 06 0,6 (t) 900x900 // (780 x 780) (mm) 240 (mm) 5,4 / 7,2 km/h
C-MATIC 10 1,0 (t) 1200x1200 // (1080 x 1080) (mm) 260 (mm) 4,3 / 5,4 km/h
C-MATIC 15 1,5 (t) 1200x1200 // (1080 x 1080) (mm) 260 (mm) 4,3 / 5,4 km/h

Posebna oprema

Adapterska ploča za direktan transport palete sa C-MATIC-om

Adapterska ploča

Adapterska ploča za direktan transport palete raspoloživ je za C-MATIC sa nosivošću od 1.000 i 1.500 kilograma. Idealno je za visine predaje između 320 i 730 milimetara.

Transportno postolje C-MATIC-a koje se može uvući ispod

Transportna postolja

Transportna postolja koja se mogu uvući ispod tereta omogućavaju standardizovano i fleksibilno rukovanje teretom. Preko QR koda na donjoj strani postolja se transportovani teret može precizno pratiti i efikasno administrirati. Na postoljima se proizvodi mogu transportovati sa i bez paleta.

Stanica za punjenje C-MATIC-a

Stanica za automatsko punjenje

Pri slaboj napunjenosti baterije C-MATIC samostalno traži stanicu za punjenje i potpuno automatski sprovodi postupak punjenja. Trajanje punjenja za kompletno punjenje iznosi 1,5 sati. Sa stanicom za punjenje može da se puni više C-MATIC-a istog tipa.

Zatraži ponudu