• 0 - 1600 (kg)
 • 0 - 2844 (mm)

Autonomni viljuškari L-MATIC HD

Snažan podizač paleta

Idealan za teške terete i velike visine podizanja

L-MATIC HD je automatizovani visokopodizni paletni viljuškar kompanije Linde Material Handling. Posebno je pogodan za primenu u skladištima sa širokim hodnicima sa euro paletama tipa 1 i 3. 1,6-tonski model viljuškara L-MATIC HD podiže robu težine do 1.600 kilograma. Kod tereta do 2.000 kilograma pogodan je specijalno za klijenta izrađeni 2,0-tonski model viljuškara L-MATIC HD. Obe varijante vozila transportuju i skladište robu na visinama podizanja do 4 metara. Interakcija efikasnog hardvera i inteligentnog softvera nudi značajne prednosti u pogledu performanse. Softver 3D kamere koji je posebno razvijen za Linde, garantuje jedinstveno prepoznavanje tereta i okoline. On između ostalog omogućava znatno skraćenje Pick-and-Drop ciklusa. Korisnici osim toga mogu da koriste L-MATIC HD u kombinaciji sa primenom u uskim hodnicima. Integracija u postojeća intralogistička rešenja je bez problema moguć zahvaljujući inteligentnoj geonavigaciji, koja ne zahteva dodatnu infrastrukturu. Zahvaljujući opcionom priključivanju automatizovanih stanica za punjenje, L-MATIC HD je posebno pogodan za realizaciju rešenja sa trajnim radom (24/7). Sveobuhvatni koncept bezbednosti obezbeđuje pouzdanu zaštitu rukovalaca, tereta, vozila i okoline.

Karakteristike

Bezbednost

Linde L-MATIC HD ima obimnu, senzorima podržanu bezbednosnu opremu. Laserski skeneri na prednjoj i zadnjoj strani, te opciono na bočnoj stranim kontrolišu celokupno radno okruženje. Čim L-MATIC HD detektuje osobe, druga vozila ili prepreke, prilagođava svoju brzinu ili se zaustavlja. Osim toga, ljudi koji se nalaze u bezbednosnom području vozila, bivaju upozoreni zvučno i vizuelno. Dodatno dostupni 2D laser za kačenje omogućava vozilu da takođe detektuje objekte na visini, kao na primer štrčeće terete ili padajuće predmete.

 • Nadgledanje radnog okruženja sa svih strana
 • Pasivni i aktivni zaštitni sistemi
 • Inteligentna, senzorima podržana bezbednosna oprema sa laserima i kamerama
 • Automatsko prilagođavanje brzine i sprečavanje sudara
 • Zvučni i vizuelni sistemi upozorenja

Rukovanje teretom

L-MATIC HD je projektovan za što jednostavnije upravljanje i integraciju bez problema u moderna intralogistička okruženja. Unosi od strane korisnika se vrše preko dodirnog ekrana sa intuitivnim korisničkim interfejsom. Upravljački softver preuzima vođenje po ruti, dodelu naloga i upravljanje energijom i može brzo da se poveže sa sistemima za upravljanje robom ili ERP sistemima. Inteligentno prepoznavanje tereta sa senzorima za prepoznavanje paleta obezbeđuje bezbedno rukovanje i pri maksimalnom iskorišćenju kapaciteta. Inovativna geonavigacija kompanije koja ne zahteva infrastrukturu, omogućava da se sva vozila MATIC u najkraćem roku integrišu u postojeća radna okruženja i prilagode izmenjenim zadacima. Preko rude kojom se intuitivno rukuje, moguće je prebacivanje između ručnog i automatizovanog rada.

 • Dodirni ekran sa jednostavnim korisničkim interfejsom
 • Prepoznavanje tereta za bezbedno rukovanje
 • Inteligentno upravljanje putanjama i nalozima
 • Interfejs za sisteme za upravljanje skladištem i ERP sisteme
 • Precizno upravljanje i nadgledanje kretanja paleta
 • Promena na ručni režim rada moguća je u svakom trenutku

Servis

Efikasnosti u radu viljuškara Linde L-MATIC HD takođe doprinosi efikasnost pri servisu. Automatizovani visokopodizni viljuškar je koncipiran za primene u trajnom radu. Elektronski dijagnostički sistem u kombinaciji sa softverom za prediktivno održavanje garantuje korisnicima maksimalnu raspoloživost. Sve elektronske i mehaničke komponente su lako pristupačne. Pogon i opciono moderan energetski sistem na bazi litijum-jonskih punjivih baterija imaju dug vek trajanja i uglavnom ne zahtevaju održavanje.

 • Digitalna alatka za dijagnostiku
 • Preventivno održavanje
 • Energetski i pogonski sistem koji ne zahteva održavanje

Video snimci i slike

Automatizovani visokopodizni paletni viljuškar L-MATIC HD iz kompanije Linde Material Handling prilikom upotrebe u skladištu

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Lift Battery voltage/rated capacity (5h) Turning radius Travel speed, with/without load
L-MATIC HD 1,6 (t) 2844 (mm) 24 / 375 (V)/(Ah) o. kWh 1712 (mm) '6,1 / 6,1 (6 / 6) km/h

Posebna oprema

Čitač bar-kôda

Na vozilo mogu da se postave 1D/2D čitači bar-kôdova pomoću kojih podaci mogu direktno sa tereta da se učitaju u sistem za upravljanje robom.

Pozicioniranje tereta

Visokopodizni paletni viljuškar L-MATIC HD je opciono opremljen senzorima za nadgledanje pozicija paleta.

Bočni sigurnosni skeneri

Bočne zaštite za pokretanje mogu da se zamene sigurnosnim skenerima, koji prepoznaju prepreke bočno pored viljuškara.

Zatraži ponudu