Rutirani vozovi kompanije Linde Material Handling

Uvek odgovarajući voz
Rutirani vozovi kompanije Linde Material Handling transportuju razne vrste dobara odjednom.

U modernoj industrijskoj proizvodnji dopremanje materijala mora da bude precizno usklađeno sa radnim ciklusima proizvodnih mašina i montažnih linija. Da bi se obezbedio taktovani i neprekinuti protok materijala, posebno je važno da se potrebni materijali u odgovarajuće vreme (Just in time) isporuče na odgovarajuće mesto (Just in Sequence). To često zahteva istovremenu upotrebu više intralogističkih vozila, što opet znači veće investicione i posledične troškove, kao i rastući rizik od nezgoda.

Ovde na scenu stupa rutirani voz. On se sastoji od vučnog vozila sa jednim ili više prikolica. Zahvaljujući različitim tipovima prikolice u jednom jedinom rutiranom vozu moguće je istovremeno transportovati različite vrste dobara. Prikolice se odlikuju visokim stepenom održavanja traga, što garantuje preciznu i pouzdanu vožnju voza.

Pregled naših rutiranih vozova

LT06 – LT10 M / LT10 W

Okretni logistički vozovi LT06 – LT10 M / LT10 W kompanije Linde Material Handling su optimizovani za transport robe u unutrašnjim prostorima.

Saznajte više

LT16 Ch/BMh

Logistički vozovi LT16 Ch/BMh kompanije Linde Material Handling idealno su pogodni za zahtevni transport raznih tovara na otvorenom.

Saznajte više

LT10 – LT20

Prikolice rutiranog voza LT10 – LT20 kompanije Linde odlikuju se svojom izvanrednom manevrabilnošću i svojim fleksibilnim mogućnostima primene.

Saznajte više

Linde Material Handling nudi tri različita rešenja za rutirane vozove, od kojih je svako optimizovano za odgovarajuću specifičnu upotrebu. Prikolice logističkog voza LT06 – LT10 M i LT10 W usled svoje kompaktne, jednoosovinske konstrukcije idealni su za transport rove u zatvorenom prostoru. Njihova robusna konstrukcija i velike Outdoor gume čine prikolice prikolica LT16 Ch/BMh savršenim rešenjem za transporte robe na otvorenom. Kao univerzalci, modeli LT10 – LT20 C i LT10 – LT16 B/BM mogu da se koriste kako u zatvorenom prostoru, tako i napolju i tako nude maksimalnu fleksibilnost i svestranost.

Sa transportnim kapacitetom do 2000 kilograma po prikolici rutirani voz kompanije Linde omogućava brz i pouzdan transport velikih količina robe. Logistički vozovi pritom osvajaju svojim izvanrednim ponašanjem pri vožnji, koje se odlikuje održavanjem traga i velikom okretnošću. Zahvaljujući svojoj visokoj efikasnosti pri transportu robe oni minimizuju interni transportni saobraćaj, što trajno snižava potrošnju energije i smanjuje troškove i rasterećuje životnu sredinu.

Sveukupno rutirani vozovi se time ubrajaju u najekonomičnija, najbezbednija i najekološkija rešenja za interni transport robe. Linde sa svojim logističkim vozovima nudi rešenja koja su individualno prilagođena potrebama kupaca, da bi se transporti materijala na kratkim, srednjim i dužim rastojanjima učinili što efikasnijim i fleksibilnijim.

Saznajte više

Jedan rutirani voz za svaki slučaj

Indoor voz

Indoor voz se sastoji od prikolica LT06 - LT10 M i LT10 W. On se uglavnom koristi za interni transport sirovog materijala od skladišta do montažnih linija unutar hale. Zbog svoje kompaktne konstrukcije bez problema može da se integriše u postojeću zgradu i proizvodne rasporede. U kombinaciji sa tegljačem P60C ovaj logistički voz je idealno rešenje za interni transport sa prikolicom.

Saznajte više
Prikolice LT06 - LT10 M i LT10 W su idealne za transport u unutrašnjem prostoru.
Prikolice rutiranog voza LT16 Ch/BMh su optimalne za primene na otvorenom.

Outdoor voz

Sa svojom robusnom dvoosovinskom konstrukcijom i svojim velikim Outdoor gumama prikolice rutiranog voza LT16 Ch/BMh su projektovani za velika rastojanja na otvorenom. Zajedno sa tegljačem P250 ovaj logistički voz savladava čak i najteže uslove tla i time je idealan za Outdoor aplikacije.

Saznajte više

Univerzalac

Prikolice LT10 – LT20 C i LT10 – LT16 B/BM nude maksimalnu raznovrsnost i fleksibilnost u internom protoku materijala. Bez obzira da li unutra ili napolju: U kombinaciji s ovim tegljačem P80 ovaj rutirani voz je savršeno rešenje za veće terete, koji treba da se transportuju unutar fabričke hale ili između različitih fabričkih hala.

Saznajte više
Bez obzira da li unutra ili napolju: Prikolice rutiranog voza LT10 - LT20 C i LT10 - LT16 B/BM su raznovrsno upotrebljive.

Vučna vozila

Počev od kompaktnog električnog tegljača P40 – P60 C, preko okretnog tegljača sa sedištem vozača P60 – P80 do velikih transportnih kolica P350 sa prikačenim teretom od 35 tona kompanija Linde nudi širok izbor jakih vučnih vozila za logističke vozove. Bez obzira da li se radi o uskim hodnicima u regalnom skladištu ili o upotrebi na otvorenom na neravnom tlu: Linde za svaki zadatak ima spreman odgovarajući tegljač.

Saznajte više

Klizači

U skladu sa rutiranim vozovima u Linde programu postoje razne konzole sa nosivošću od 1000 kg sa različitim veličinama, opremom i gumama. Pogodni su za transport paleta i posuda i mogu da se opreme modularnim regalnim konstrukcijama za nosače malog tereta.

Pogledaj video
Rutirani vozovi kompanije Linde Material Handling Raznovrsni, precizni i snažni.

Rutirani voz kompanije Linde: Nosivost u kombinaciji sa raznovrsnošću

Rutirani vozovi kompanije Linde se mogu koristiti na posebno raznovrsne načine, jer usled svog malog radijusa okretanja mogu da vrlo precizno manevrišu u najužem prostoru. Oni istovremeno nude izuzetnu fleksibilnost kod prilagođavanja modula prikolice raznim vrstama transportnih dobara, od paleta preko rešetkastih kutija pa do specijalnih ambalaža. Tovar se pritom uvek nalazi na konzoli, koja se u svrhu bržeg transporta robe gura u okvir i zatim podiže. Zahvaljujući udobnom utovaru i istovaru rutirani vozovi u poređenju sa pojedinačnim transportima mogu da transportuju više robe do radnih mesta ili u skladište za kraće vreme. Zahvaljujući efikasnom transportu velikih količina robe oni su isplativi već od rastojanja od 160 metara.

Karakteristike

Rutirani vozovi kompanije Linde opremljeni su velikim brojem sigurnosnih funkcija u svrhu bezbednog rada.

Bezbednost

Rutirani vozovi kompanije Linde opremljeni su velikim brojem funkcija, da bi se obezbedio siguran rad i zaštita vozača. Automatska blokada kretanja osigurava da se logistički voz ne pokrene slučajno sa spuštenim okvirom za utovar. Tokom vožnje se mehanizam za spuštanje prikolica deaktivira. Okviri za teret osim toga imaju patentirani osigurač tovara, da bi se sva transportovana roba mogla pouzdano učvrstiti. Da bi se nezgode sprečile, Linde Curve Assist automatski prilagođava brzinu vozila krivinama. Sa opcijama opreme kao što su sigurnosne zastavice, varijante osvetljenja i zaštita od vremenskih uslova bezbednost rutiranog voza se može dalje optimizovati.

Rutirani vozovi kompanije Linde Material Handling optimizovani su za ergonomiju.

Ergonomičnost

Za maksimum udobnosti upravljanja i minimum fizičkog opterećenja rutirani voz Linde je optimizovan za ergonomičan rad. Većina okvira za teret može da se utovaruje i istovaruje u nivou tla. Time se štede leđa, jer se ne mora podizati teška roba i time smanjuje rizik od povreda kao i trajanje otkaza. Zaključavanje okvira za teret se vrši intuitivno i automatski. Deo za otključavanje je postavljen na ergonomičnoj visini i može da se udobno aktivira nogom. Neki okviri za teret (npr. C-okvir, M-okvir) imaju ergonomičan mehanizam za izbacivanje koji potiskuje teret sa poleđine viljuške, čim rukovalac otpusti blokadu.

Mali radijus okretanja rutiranih vozova kompanije Linde olakšavaju dinamične manevre vožnje.

Rukovanje teretom

Rutirani vozovi kompanije Linde omogućavaju maksimalan učinak pri pretovaru u zatvorenom prostoru i na otvorenom. Mali radijusi okretanja, održavanje traga, stabilnost u pogledu naginjanja i velike brzine podizanja garantuju brze i bezbedne transporte u svakom okruženju. Prikolice za zatvoreni prostor su jednoosovinske, da bi se omogućila maksimalna okretnost i dinamični manevri vožnje. Zbog male težine prikolice vučno vozilo može da prelazi rastojanja većom brzinom. Za otvoreni prostor (odn. za transport između hala) dostupne su prikolice sa stabilnom dvoosovinskom konstrukcijom i upravljanjem na četiri točka. Automatsko podizanje i spuštanje okvira za utovar obezbeđuje udobno i brzo rukovanje teretom: Kada vozač uđe u vučno vozilo, okviri se podižu za transport. Pri napuštanju vozila oni se opet spuštaju. Za jednostavno rukovanje konzolama prikolice su delimično opremljene pomoćima za uhodavanje, koje omogućavaju utovar i istovar bez problema. Maksimalnu fleksibilnost obezbeđuju prikolice koje se mogu obostrano utovariti i istovariti.

Rutirani vozovi kompanije Linde Material Handling odlikuju se visokom raspoloživošću.

Servis

Rutirani voz Linde odlikuje se visokom raspoloživošću i malom potrebom za održavanjem. Zahvaljujući sinhronizovanim intervalima održavanja vučnog vozila i okvira za teret radovi održavanja se mogu planirati tako da uštede vreme i shodno tome izvesti. Konstrukcija okvira sastoji se samo od malog broja delova, što znatno smanjuje obim servisiranja. Mehanički uređaj za zabravljivanje obezbeđuje udobno servisiranje i olakšava radove održavanja i popravke. Sistem rude vozova osim toga ne zahteva održavanje, čime se takođe štedi na vremenu i troškovima.

Sistem upravljanja rutiranim vozom Linde Logistic Train Controller koordiniše i optimizuje naloge za vožnju.

Povezivanje

Savremena industrijska proizvodnja zahteva optimalno usklađivanje tokova materijala. Prilikom integracije u digitalno upravljane procese kompanija Linde po želji pruža podršku sopstvenim sistemom upravljanja rutiranim vozom Linde Logistic Train Controller. Ovaj sistem omogućava jednostavnu integraciju automatizovanog rutiranog voza, što dovodi do još efikasnije mogućnosti povezivanja proizvodnih procesa. On koordinira naloge za vožnju i zadaje vozačima optimalne rute. Putem standardizovanih interfejsa okviri za teret mogu da se koriste sa automatizovanim tegljačima .

Pregled prednosti rutiranog voza

Prilagodljivo

Različiti moduli prikolica za prilagođavanje individualnim zadacima transporta

Nosivo

Transport velikih količina materijala sa do 2000 kilograma po modulu prikolice

Raznovrsni

Optimizovani za razne vrste proizvoda, od paleta do rešetkastih kutija pa do specijalnih ambalaža

Okretni

Savladavanje uskih hodnika putem specijalnih sistema upravljača ili konfiguracija osovina

Bezbedan

Sprečavanje nezgoda i oštećenja putem brojnih bezbednosnih funkcija

Efikasno

Brz i udoban utovar i istovar sa intuitivnim rukovanjem za maksimalan učinak pri pretovaru

Digitalni

Opcioni sistem upravljanja rutiranim vozom putem uputstava korak-po-korak obezbeđuje dodatno pojačanje performansi

Mogućnost automatizacije

Standardizovani interfejsi za kombinaciju sa automatizovanim tegljačima

Rutirani voz po meri

Specijalizacija je ono što čini razliku. Zbog toga se rutirani voz kompanije Linde mogu individualno prilagoditi odgovarajućim zahtevima. Bez obzira da li se radi o rešetkastim kutijama, paletama ili drugim nosačima tereta – za svaki transportovani proizvod i svaku količinu robe dostupna su odgovarajuća rešenja. Osim toga su dostupne brojne dodatne funkcije, među njima zaštita od vremenskih uslova za razne module prikolica, različite opcije guma i specijalne varijante osvetljenja. Boja rutiranih vozova se takođe može prilagoditi bez problema. Ako to nije tipična Linde crvena boja, kupci mogu da se odluče za posebno lakiranje.

FAQ - Često postavljana pitanja o rutiranim vozovima

Šta su rutirani vozovi i gde se upotrebljavaju?

Rutirani voz (poznat i kao logistički voz, Trailer-Train ili Load Train) je sredstvo internog transporta, koje se kod intralogističkih procesa pretežno koristi u proizvodnim pogonima. Koristi se da bi se redovno prelazila veća rastojanja unutar jednog pogona i materijal transportovao u snopovima. Rutirani vozovi se po pravilu sastoje od vučnog vozila i jedne ili više prikolica, u koje se za transport uguravaju takozvane konzole. One služe za snabdevanje raznih delova jednog proizvodnog pogona.

Koje vrste proizvoda se mogu transportovati rutiranim vozovima?

Rutirani vozovi se često koriste da bi se transportovali materijali unutar jednog pogona. To mogu biti sirovine, poluproizvodi ili gotovi proizvodi. Ovi proizvodi mogu biti postavljeni na najrazličitijim nosačima tereta, npr. paletama, rešetkastim kutijama ili sanducima, koji su opet smešteni na konzoli. U nekim slučajevima se rutirani vozovi koriste i za pomeranje alata, mašina ili drugih predmeta opreme unutar pogona ili komponenti i delova u odeljenje proizvodnje.

Da li su rutirani vozovi energetski efikasni?

Rutirani vozovi se mogu smatrati energetski efikasnim. Oni se po pravilu koriste za transport materijala u nivou tla i mogu da optimizuju i automatizuju interno kretanje robe u pogonu. Efikasnim planiranjem i upravljanjem rutiranim vozovima moguće je izbeći nepotrebne puteve i smanjiti potrošnju energije.

Koja vrsta pogona se koristi kod rutiranih vozova?

Postoje različite vrste pogona za rutirane vozove. One mogu biti opremljene električnim pogonom koji nudi visoku energetsku efikasnost i niske emisije. U nekim slučajevima rutirani vozovi takođe mogu biti opremljeni dizel motorom ili hibridnim pogonom, pri čemu hibridni pogon kombinuje prednosti električnih i dizel pogona. Vrsta pogona rutiranog voza može da zavisi od raznih faktora, na primer od veličine voza, trase i specifičnih zahteva odgovarajućeg pogona.

Koje prednosti korišćenje rutiranih vozova donosi za moje preduzeće?

Korišćenje rutiranih vozova preduzeću može da donese ceo niz različitih prednosti. Oni omogućavaju brzo i efikasno snabdevanje materijalom raznih delova jednog proizvodnog pogona, što može da dovede do povećanja produktivnosti. Povezivanjem snabdevanjem i odlaganjem mogu se smanjiti troškovi. Zavisno od potrebe se rutirani vozovi mogu prilagoditi određenoj primeni i stoga se mogu fleksibilno koristiti. Posebno su korisni za Just-in-time snabdevanje proizvodnih traka. Ovde oni doprinose standardizaciji taktovanih procesa. Oni osim toga smanjuju transportne napore u poređenju sa pojedinačnim transportima i time osiguravaju veću bezbednost putem manjeg saobraćaja.

Kome mogu da se obratim, ako imam probleme sa svojim Linde rutiranim vozom?

Ako imate problema sa rutiranim vozom kompanije Linde Material Handling, možete da se obratite korisničkom servisu kompanije Linde. Odgovarajući Obrazac za kontakt možete da pronađete na prezentaciji kompanije Linde. Tamo možete da opišete svoje želje i da zahtevate pomoć. Alternativno takođe možete da se obratite prodavcu kod koga ste kupili rutirani voz.

Od čega zavisi cena rutiranog voza?

Cena rutiranog voza zavisi od raznih faktora, na primer od izabranog modela i potrebne opreme. Osim toga važan faktor cene je broj prikolica. Ako rutirani vozovi moraju da se individualno projektuju za određene primene, to takođe može da utiče na krajnju cenu. Dodatno se moraju pripremiti vučna vozila za interakciju sa raznim prikolicama, da bi se na primer obezbedila električna ili hidraulička funkcija podizanja.

Iznajmljivanje, kupovina ili lizing rutiranog voza

Pronašli ste odgovarajući rutirani voz? Onda imamo odgovarajući model finansiranja za vas. Bez obzira da li se radi o kupovini, iznajmljivanju ili lizingu – kod Linde konsaltinga ćete dobiti obiman pregled svih dostupnih opcija. Naši eksperti će vam pružiti podršku sa svojim stručnim znanjem i pomoći da pronađete najbolje rešenje za finansiranje vašeg rutiranog voza.