Popravka i održavanje

Sve za efikasnu flotu
Linde servisni tehničar na vozilu

Da bi podni transporteri pružili efikasnu podršku u procesima u pogonu, oni pre svega moraju da budu kontinualno raspoloživi. Pritom Linde Material Handling pomaže sa servisima uvezi sa održavanjem i popravkom. Naši visokokvalifikovani servisni tehničari vode računa o pridržavanju intervala servisiranja te brzo i pouzdano izvode održavanja i popravke preko 300 tipova vozila.

Pored najbolje moguće raspoloživosti vozila odn. flote, preduzeća su time i u vezi sa bezbednošću rada na bezbednoj strani. Istovremeno usled redovnih održavanja opadaju troškovi upotrebe i vrednost podnih transportera pri daljoj prodaji. Zavisno od zahteva specifičnih za klijente kompanija Linde nudi servisne pakete po meri, od kratkotrajne popravke do ugovora o punom servisu.

Gusta servisna mreža sa oko 8.500 servisnih tehničara širom sveta garantuje blizinu klijentima. Linde Vam pruža podršku 24 časa, sedam dana u nedelji. Na taj način vaši viljuškari i uređaji za tehnologiju skladišta ostaju efikasni u pogledu učinka i bezbedni. a redovni posao sa niskim troškovima i održiv.

Performansa

Koliko su podni transporteri efikasni u pogledu učinka i raspoloživi, je merodavno za njihovu produktivnost. Putem održavanja sa gledanjem unapred i brzih popravki na licu mesta i po potrebi i putem rezervnih vozila Linde obezbeđuje maksimalnu performansu.

Bezbednost

Bezbednost ljudi i mašine ima najviši prioritet. Sa servisom proizvođača preduzeća smanjuju poslovne i pravne rizike. Linde servisni tehničari poznaju ne samo specifikacije održavanja, već i važeće zakonske propise i isporučuju potpunu servisnu dokumentaciju.

Troškovi upotrebe

Precizno planiranje svih mera servisiranja od strane interne službe kompanije Linde i poštovanje intervala servisiranja štedi vreme i novac. Linde servisni tehničari osim toga prepoznaju prve znakove oštećenja i znaju koje preventivne mere treba preduzeti. Tako se posledične štete mogu redukovati i mogu se smanjiti nepotrebne popravke. Osim toga ostaje na snazi garancija i vrednost pri daljoj prodaji raste.

Održivost

Održivost je važna i prilikom servisa kompanije Linde. Sa efikasno upravljanim servisom i što je moguće dužim intervalima održavanja opada potrošnja resursa. Od toga u istoj meri profitiraju čovek, životna sredina i preduzeća.

Servisni tehničar pored svog kofera

Servis popravke

Zaposleni servisa na telefonu

Brza pomoć u slučaju oštećenja, habanja ili potrebe za prepravkom

Bez obzira da li se radi o višesmenskom radu ili teškim uslovima rada: Podni transporteri su jako opterećeni radni uređaji. Spoljni uticaji okoline kao npr. prilikom upotrebe u livnicama, hladnjačama, industriji prerade ribe ili u industrijskim granama sa velikim opterećenjem prašinom dodatno mogu da ubrzaju habanje. Ako posebno intenzivna upotreba ili nepažnja vozača ošteti vozila, Linde Material Handling pomaže brzo i pouzdano - čak i kada ne postoji ugovor o održavanju. Poziv preko dežurne servisne linije je dovoljan i jedan tehničar će krenuti na put sa potrebnim originalnim rezervnim delovima. Gusta servisna mreža kompanije Linde garantuje kratka vremena reagovanja i stalnu dostupnost.

Prepravka i nadogradnja za specijalne zahteve

U izazove logističke svakodnevnice spadaju ne samo habanje i popravke. Tako se osim toga mogu promeniti i uslovi upotrebe podnih transportera, na primer usled novih logističkih procesa, promenjene infrastrukture u krugu pogona ili zbog većih zahteva u pogledu bezbednosti i udobnosti. Često je pritom dovoljna mala prepravka i nekomplikovananadogradnja od strane kompanije Linde. Kako bi se rad i u slučaju većih prepravki nastavio bez prekida, kompanija Linde nudi rezervne viljuškare iz najvećeflote za iznajmljivanje u Evropi.

Nadogradnja LED lampice na viljuškaru

Redovna održavanja

Preventivno protiv otkaza i troškova popravke

U idealnom slučaju popravke na podnim transporterima uopšte i nisu potrebne. Jer ako izostavimo oštećenja usled nezgode, većina popravki na uređajima za tehnologiju skladišta ili viljuškarima posledica su kontinualnog opterećenja, to jest: najobičnijeg habanja. Pritom se pre svega najveće popravke mogu izbeći, u koliko se habanje pravovremeno detektuje, minimizuje i ako se vrši njegova prevencija.

Odgovarajući intervali održavanja

Utvrdite oštećenje i curenje, proverite kočioni sistem i sistem upravljača, zamenite hidrauličko ulje: U sklopu odgovarajućih ugovora o održavanju servisni tehničari kompanije Linde mogu da pravovremeno otkriju habanje i preduzmu neophodne mere. Intervali održavanja se sprovode prema specifikaciji proizvođača i u slučaju većeg opterećenja se prilagođavaju zavisno od vozila. Linde servis koordiniše termine održavanja sa redovnim bezbednosnim ispitivanjima, kao što je na primer pregled izduvnih gasova. Na taj način preduzeća u jednom koraku istovremeno ispunjavaju i pravne zahteve.

Kompletna provera zahvaljujući najmodernijoj dijagnozi

Zahvaljujući upravljačkoj tehnici efikasnoj u pogledu učinka kakva je poznata iz automobilske industrije, i podni transporteri se mogu analizirati brzo i pouzdano. Dodatno na redovno održavanje Linde servisni tehničar na taj način može da predloži i preventivne mere, kako bi se izbegli troškovi za neplanirane otkaze i kratkotrajne popravke.

Redovnim održavanjem se obezbeđuje da svi viljuškari budu dugoročno spremni za rad i da se vremena mirovanja, kao i troškovi popravke smanje.

Pun servis

Sveobuhvatno i nebirokratski: Minimizovati rizik od otkaza ugovorima o održavanju

Ko ne želi da ima mnogo posla sa održavanjem i popravkom i istovremeno želi najbolju mogući raspoloživost vozila, odlučiće se za ugovor o punom servisu. Na taj način sve potrebne zadatke od planiranja i koordinacije preko profesionalnog sprovođenja pa do kompletne dokumentacije prepuštate Linde servisnim radnicima i visokokvalifikovanim servisnim tehničarima. Bez obzira da li se radi o terminima održavanja, popravkama, nabavci rezervnih delova ili bezbednosnim proverama: Ugovor o punom servisu potpuno pokriva sve neophodne mere održavanja.

Savetovanje klijenata na licu mesta

Skrojeno prema željama klijenta

Zavisno od zahteva, preduzeća između brojnih varijanti ugovora mogu da izaberu odgovarajuću. Osim toga postoje brojne opcije, pomoću kojih se ugovor o punom servisu prilagođava specifičnim željama klijenta kao što su npr. definisana vremena reagovanja i održavanja, servisni tehničari u trajnom radu za održavanje flote na licu mesta ili podrška za kompletan menadžment baterija. Ugovori za pun servis se isplate nezavisno od broja korišćenih podnih transportera. Rad bez problema i što je moguće manji interni napor za održavanje i popravke su za svako preduzeće najbitniji faktori ekonomičnog rada.

Optimalno planiranje servisa

Kontinualnim održavanjem se skupe popravke mogu znatno smanjiti. Ako popravke ipak budu neophodne, Linde ih unapred optimalno planira kao deo procesa proizvodnje i smisleno sažima servisne poslove, kako bi se vreme mirovanja smanjilo na minimum. Tako se i redovni radovi na održavanju mogu koordinisati tako da se usklade sa zakonski obaveznim ispitivanjima, kao što je na primer širom Evrope neophodno ispitivanje FEM 4.004. Time se opet skraćuje vreme mirovanja i štedi troškove.

Pregled prednosti održavanja od strane proizvođača

 • Maksimalna raspoloživost i učinak vozila
 • Pravovremeno prepoznavanje očekivanih oštećenja
 • Dosledna minimizacija bezbednosnih rizika
 • Bezbedno isključivanje nepotrebnih popravki i posledičnih oštećenja
 • Transparentni troškovi koji se mogu planirati za održavanje i servis
 • Sigurno ispunjavanje uslova garancije
 • Garantovana usklađenost sa zakonskim propisima
 • Pouzdana servisna dokumentacija
 • Znatno povećanje vrednosti vozila pri daljoj prodaji

Ispitivanje pre početka rada

Za rad bez problema i svaki vozač viljuškara jednog preduzeća može da da jednostavan, ali i važan doprinos. Jer kada vozači provere svoje podne transportere pre početka rada, to služi ne samo bezbednosti, već i pomaže da se održi optimalno pogonsko stanje vozila. Ovde možete da pronađete pregled svih potrebnih ispitivanja za električne viljuškare i viljuškare sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Konstrukcija vozila i vozni mehanizam

 1. Proverite prepodešavanje stuba upravljača u pogledu čvrstog naleganja
 2. Proverite stanje sedišta vozača i karličnog pojasa: Bezbednost, prekomerna istrošenost, oštećenje
 3. Proverite gume i felne: Profil, spoljna oštećenja, pritisak vazduha
 4. Proveriti vozni pogon i upravljač: fino upravljanje, neposredna realizacija naredbi za vožnju
 5. Testiranje kočionog sistema i parkirne kočnice
 6. Provera nivoa napunjenosti uređaja za pranje stakala

Motor/baterija i punjači

 1. Dizel: Proveriti nivo goriva, ne prepunjavati
 2. Pogonski gas: Proveriti nivo napunjenosti. Proveriti konzolu rezervoara za pogonski gas u pogledi propisnog naleganja
 3. Pogonski gas: Sprovesti kontrolu vidljivosti i mirisa
 4. Proveriti nivo motornog ulja, oprez pri visokim temperaturama
 5. Proveriti nivo rashladne tečnosti, nikada pri visokim temperaturama
 6. Proveriti viljuškar u pogledu curenja
 7. Baterija i punjači

  1. Proveriti napunjenost baterije
  2. Proveriti nivo elektrolita, ako je potrebno, doliti destilovanu vodu
  3. Proverite da li su polovi baterije zategnuti, čisti i podmazani
  4. Proveriti priključke baterije i punjača

Hidraulika i tečnosti

 1. Proveriti nivo ulja hidrauličkog sistema
 2. Proveriti viljuškar na curenje (vizuelna provera), npr. vozni pogon, upravljač, funkcija podizanja

Elektrika

 1. Proveriti električni sistem, npr. osvetljenja, žmigavce, alarmne uređaje, brisače
 2. Podni transporteri sa LSP i priključnim uređajima: Osigurati izbor odgovarajućeg priključnog uređaja u LSP-u.

Sistem za prihvat tereta

 1. Proveriti šiljke viljuške i osigurače šiljka: pravilno montirani, neoštećeni
 2. Proveriti propisno funkcionisanje priključnih uređaja. Voditi računa o uputstvu za upotrebu proizvođača.
Pre-op check na mobilnom telefonu za čekiranje pre početka rada

Elektronski Pre-Operational Check

Ako su vaši vozači opremljeni pametnim telefonom, sa aplikacijom „pre-op check“ kompanije Linde Material Handling možete da im pomognete kod svakodnevnih bezbednosnih provera. Na taj način vaši vozači sa pametnim telefonima ili tabletima jednostavno mogu da provere sposobnost viljuškara za vožnju. Umesto papirnog obrasca logistički radnik odgovara na pitanja o statusu vozila na dodirnom ekranu. Tek kada je ispitivanje uspešno završeno, viljuškar odn. uređaj za tehnologiju skladištenja se može pustiti u rad. Jedna jednako jednostavna i prema ciljana mera za veću bezbednost i performansu.

Dodatne informacije i aplikacija ovde