Tegljači i vozila sa platformom

Ergonomična transportna rešenja za brži pretovar robe
Tegljači i vozila sa platformom kompanije Linde Material Handling

Transport robe na svakom mestu primene

Koliko su efikasni transportni procesi sa tegljačima i vozilima sa platformom, pokazuje se na zahtevnim mestima: Uski prolazi, tesna područja utovara, strme rampe ili neravni putevi otežavaju glatki tok procesa i opterećuju vozača. Tegljači i vozila sa platformom kompanije Linde Material Handling su projektovani za ovakve izazove i na taj način obezbeđuju visok učinak pri pretovaru: Moderni sistemi upravljanja omogućavaju precizne manevre pri vožnji i uske radijuse okretanja.

Obimno amortizovana radna mesta vozača obezbeđuju da rukovaoci mogu da rade bez zamaranja. Mnoga vozila osim toga raspolažu sa više kočionih sistema radi veće bezbednosti u svakoj situaciji pri vožnji. Tegljači i vozila sa platformom kompanije Linde Material Handling na prikolici vuku teret između tri i 25 tona. Velika vozila sa sopstvenom platformom dodatno primaju do dve tone tereta.

Veliki portfolio modela za svaku primenu

Od malog tegljača sa mogućnošću praćenja P20 do velikog vozila sa platformom P250 sa 25 tona prikačenog tereta – Linde nudi široku paletu vozila sa individualnim svojstvima i vrednostima učinka. Zavisno od modela tegljači su veoma uzani i zato idealni za ekstremno uske prolaze, posebno dobro amortizovani za neravne puteve ili još bezbedniji usled korišćenja robusnih kabina vozača. Linde nudi potpuno prilagođene modele za svaki transportni zadatak i svako mesto upotrebe – osnovni preduslov za efikasan transport robe.

Bezbednost na prvom mestu

Tereti od nekoliko tona, uski prolazi, učestali ciklusi – ovakve kombinacije brzo postaju rizik u pogledu nezgoda. Tegljači i vozila sa platformom kompanije Linde zbog toga su opremljeni sigurnosnom tehnologijom koja štiti vozača i tovar. Primer kočnice: Brojna vozila imaju više kočionih sistema za različite situacije u toku vožnje. Usled toga se tegljač ne zaustavlja samo brzo, već kočnica, na primer, takođe sprečava da se teretna kompozicija pri kretanju na usponu kotrlja unazad. Za bezbednost modela tegljača važno je i upravljanje sa 2 ručice. Ono je oblikovano tako da se vozač pri upravljanju u svakom trenutku kreće unutar konture vozila. Osim toga, svi tegljači i vozila sa platformom kompanije Linde imaju masivnu šasiju koja štiti telo vozača.

Zdravlje vozača u centru pažnje

Vozači tegljača i vozila sa platformom često provode mnogo vremena u vozilu. Da bi ostali skoncentrisani i da se ne bi prebrzo umorili, Linde koristi potpuno amortizovana i ergonomična radna mesta. Tako su, na primer, kabine velikih vozila sa platformom amortizovane. Manji tegljači imaju potpuno oprugama amortizovane platforme za vozača sa prigušnim podnim prostirkama. Usled toga jaki potresi i vibracije gotovo da više ne stižu do vozača. Osim toga, sva vozila su opremljena ergonomičnim upravljačkim i konstrukcionim elementima. Tu kod manjih tegljača spadaju, na primer, upravljanje sa 2 ručice kojim se lako rukuje ili intuitivno raspoređeni upravljački elementi kod vozila sa kabinom. Upravljače i sedišta vozač može da podesi prema svojim potrebama. Male visine ulaska olakšavaju pristup vozilu.

Tegljač kompanije Linde Material Handling

Jednostavnija navigacija

Tri faktora presudno utiču na to koliko se tegljačem može dobro navigirati: spoljnje dimenzije, krug okretanja, kao i preciznost upravljanja. Električni tegljači kompanije Linde su s jedne strane konstruisani da budu posebno kompaktni, čineći tako vožnju uskim prolazima lakšom. S druge strane, tegljači i kolica sa platformom imaju posebno uske krugove okretanja. To zajedno sa preciznim i lako okretnim servo upravljačima, pojednostavljuje teške manevre vožnje.

5x više snage

Brži

Svi tegljači i vozila sa platformom brzo i kontinualno dostižu svoju maksimalnu brzinu –sa i bez prikačenog tereta. U kombinaciji sa velikom vučnom silom to dovodi do rastućeg učinka pri utovaru.

Bezbedniji

Kod mnogih vozila se koriste razni kočioni sistemi, koji se međusobno dopunjavaju i u svakoj situaciji prilikom vožnje pružaju bezbednost.

Robusniji

Bez obzira da li je u pitanju masivna čelična šasija ili trofazni motor koji ne zahteva održavanje – tegljači kompanije Linde raspolažu robusnom tehnologijom sa niskim troškovima životnog ciklusa.

Jednostavniji

Svi tegljači i vozila sa platformom imaju priključak za CAN sabirnice. Ovde servisni tehničari jednostavno priključe svoj prenosni računar, provere podatke i prilagode vozilo individualnim uslovima rada na licu mesta.

Zdraviji

Upravljač, kao i sedište (odnosno leđna obloga) mogu se podešavati po visini i precizno prilagoditi potrebama vozača.

Inovacije za veću udobnost, efikasnost i bezbednost

Linde kontinuirano nastavlja da razvija sve komponente, od pogona i kočionog sistema do upravljačke jedinice. Tako nastaju inovacije, koje transportni proces čine efikasnijim, udobnijim i bezbednijim. Primer svojstava u vezi sa vožnjom: Kod tegljača P30 C i P50 C upravljačka konzola, leđni naslon i stajna platforma za vozača čine jedinicu oblika slova U. Shodno tome su sve tačke dodira između vozača i vozila jednako dobro amortizovane. Jaki potresi skoro uopšte više ne stižu do njega. Sličan kvalitet imaju velika vozila sa platformom, jer kabina kompletno naleže na hidraulične oscilujuće elemente. Posledica toga je da vozači duže zadržavaju koncentraciju i ne zamaraju se tako brzo.

Tegljači po meri

Linde individualno konstruiše tegljače i vozila sa platformom. Za velika vozila su na raspolaganju kabine sa vratima i bez njih, kao i platforme sa nadgradnjom i bez nje. Zavisno od izbora tako na bazi istog osnovnog modela mogu da nastanu sasvim različita vozila. Osim toga postoje razni točkovi, spojnice za prikolice, sistemi osvetljenja, priključci za punjenje, sistemi držača za IT tehniku i još mnogo toga. Gotovo rešenje tegljača na kraju savršeno pristaje uz namenu – i to garantuje brze i neproblematične transporte iz A u B.