Autonomni viljuškari

Pametne performanse zahvaljujući preciznoj navigaciji putem geostacionarnih satelita
Autonomni viljuškari kompanije Linde Material Handling sa laserskom tehnologijom upravljanja.

Bez vozača 24/7

Autonomna logistička vozila pripadaju budućnosti. Ona postižu najveći nivo ekonomičnosti onda kada treba pretovariti mnogo robe ili kada treba izvršiti logističke zadatke koji se ponavljaju. Kompanija Linde Material Handling sa svojom serijom MATIC nudi asortiman tehnološki inovativnih električnih viljuškara, niskopodiznih i visokopodiznih paletnih viljuškara, kao i viljuškara za intralogistiku.

Režim rada bez vozača dostupan je za pojedinačna vozila ili usklađeni režim flote u gotovo svim oblastima upotrebe u industriji i trgovini. Automatizovana vozila ne zavise od smena u kojima se koriste, što znatno povećava njihovu ekonomičnost. Precizno rukovanje robom stoga smanjuje štetu pri radu i stabilizuje protok materijala.

U pitanju su provereni modeli viljuškara kvaliteta Linde koji su opremljeni inteligentnom navigacijskom i bezbednosnom tehnologijom. Celom serijom modela može da se manevriše jednostavno i putem standardnog ručnog upravljača.

Video o prednostima proizvoda Linde Robotics

Ključna reč – navigacija putem geostacionarnih satelita

Sistem navigacije putem geostacionarnih satelita upravlja autonomnim logističkim vozilima kompanije Linde. Viljuškari detaljno skeniraju svoje okruženje i tako mogu sigurno da rade kao kooperativni roboti, takozvani „koboti“, sa ljudima. U standardnoj verziji, sistem se sastoji od četiri optička laserska senzora koji skeniraju okruženje u svim pravcima do udaljenosti od 30 metara. 3D kamera, montirana na najvišu tačku šasije vozila, posmatra sva dešavanja oko vozila.

Protoci podataka kroz oba sistema za skeniranje analiziraju se u centralnom sistemu tako da svako vozilo može u svakom trenutku koordinirano da radi sa drugim autonomnim vozilima i bezbedno se kreće u najužim prostorima. Za orijentaciju i upravljanje nije potrebna spoljna tehnika, upuštene vodeće šine niti reflektori. U novim okruženjima, npr. u drugom skladištu, vozila kartografišu ispočetka oblast u kojoj će biti korišćena. Ona mogu putem interfejsa za podatke da komuniciraju sa kapijama u halama ili transportnim trakama sa valjcima, ali i sa aplikacijama za upravljanje poslovanjem, kao što su sistemi za upravljanje robom.

Video o upotrebi proizvoda Linde Robotics u kompaniji Wolf

Bezbedno u radu sa ljudima

Autonomna logistička vozila kompanije Linde rade bezbedno. Viljuškarima i dizalicama bez vozača upravlja se precizno tako da ona mogu da direktno sarađuju sa ljudima, pri čemu vozila mogu u svakom trenutku da budu deaktivirana putem prekidača za prinudno isključivanje. Njihov osetljivi sistem za lociranje prepoznaje neposredno okruženje i selektivno i inteligentno reaguje na njega. U tom procesu, vozila ne registruju samo ljude i vozila u mirovanju ili pokretu. Ona prepoznaju i iznenadne prepreke, kao što su pale palete. Inteligentni sistem upravljanja pri tom koči viljuškar onoliko koliko je potrebno putem momentalnog blokiranja vozila. Čim prepoznata prepreka bude uklonjena ili nastavi da se pomera, MATIC uređaji ponovo samostalno preuzimaju radni proces.

Lako rukovanje zahvaljujući jednostavnosti

Svi autonomni viljuškari i dizalice nude centralni i pregledni LED dodirni ekran od 7 cola. On omogućava sveobuhvatni pregled svih potrebnih informacija. Na njemu se prikazuju planirana putanja vožnje i trenutni status baterije. Logistički zadaci i njihov status izvršavanja prijavljuju se u realnom vremenu. Putem PIN kôda možete da pozovete sve servisne informacije za vozila, dok podatke možete da očitate putem USB ulaza.

Ekonomičnost zahvaljujući harmoniji

Autonomna logistička vozila su ekonomičnija od viljuškara sa vozačima naročito pri repetitivnim procesima. Oni mogu bez prekida da rade u režimu 24/7 koji obuhvata više radnih smena. Osim toga, autonomna vozila mogu međusobno savršeno da se usklade kada su u pitanju putanja vožnje i brzina. Tako protoci materijala mogu optimalno da se stabilizuju, dok se potrošnja energije logističkih vozila održava na minimalnom nivou. Autonomni viljuškari izazivaju osim toga znatno manje oštećenja na regalima, teretu, paletama i drugim vozilima, budući da imaju precizniju navigaciju u odnosu na viljuškare sa vozačima.

Autonomna intralogistika se unapređuje

U nekom umerenom roku, skladišta i logistička vozila koja se u njima koriste stopiće se u jeku digitalizacije ekonomije u jednu integrisanu celinu. Čak će se i intralogistika uže preplitati sa eksternom logistikom. Ako posmatramo iz današnje perspektive, autonomni viljuškari i dizalice će ubuduće biti još više umrežene sa svojim radnim okruženjem.

U to spada i višestruko usklađivanje između „kobota“ i ljudi, ili još bliže povezivanje sa sistemom upravljanja robom. Uz porast broja skladišta sa autonomnom tehnologijom, rastu i zahtevi po pitanju umrežavanja flote, kao i potrebe za energetskom efikasnošću namenskih vozila. Kompanija Linde je lider na polju razvoja u tim domenima.

5x više snage

Inteligentniji

Sistem za navigaciju putem geostacionarnih satelita čini autonomne viljuškare i dizalice kompanije Linde preciznijim logističkim vozilima sa jakim performansama.

Bezbedniji

Autonomni viljuškari prepoznaju precizno svoje okruženje i reaguju na njega. Strukture, kao i druga vozila i ljudi, bezbedno se zaobilaze.

Ekonomičniji

Autonomna vozila kompanije Linde su izuzetno ekonomična. Njihova upotreba ne zavisi od smene što ih čini dostupnim 24/7.

Čvršći

Serija modela autonomnih viljuškara zasniva se na proverenim i izdržljivim modelima kompanije Linde koji su opremljeni inteligentnim sistemom robotskog upravljanja.

Precizniji

Autonomna vozila kompanije Linde gotovo da ne izazivaju oštećenja, budući da preciznije rade od viljuškara sa vozačima i samim tim nemaju faktor nesigurnosti koji imaju ljudi.

Vozila po meri

Nijedan autonomni viljuškar kompanije Linde ne prati krute principe kada je u pitanju oprema. Svaki model se isporučuje i sa opcionim dodatnim funkcijama pored standardne opreme. U to spadaju dodatne funkcije navigacije, kao što su 2D svetlosne zavese i dodatni bočni senzori na bazi lasera. Različite veličine baterija i brave za baterije sa elektronskim odobrenjem, čitač bar-kôdova, kao i hidraulički prilagodljive teretne viljuške, spadaju u specijalnu opremu serije modela autonomnih viljuškara kompanije Linde, zajedno sa raznim pogonskim motorima i motorima za podizanje ili ograničenjima visine za podizni stub koja se mogu programirati.

Autonomni viljuškari u upotrebi u skladištu