Sistemska rešenja za tok materijala

Smisao za celinu
Tok materijala u skladištu sa opremom kompanije Linde Material Handling

Unutrašnja logistika se menja: Pokretan trendovima branše, kao i onlajn trgovinom i individualizacijom proizvoda, tok materijala zahteva sve brže i fleksibilnije procese. Portfolio proizvoda i povećava se i pritisak troškova raste, dok procesni koraci postaju sve manji. Složenost se znatno povećava.

Stoga preduzeća stoje pred velikim zadatkom: Ona moraju da porazmisle o kompletnoj promeni svojih logističkih procesa. Upravo Intralogistika 4.0 nudi nove mogućnosti umrežavanja flote, modularizacije i upravljanje procesima. Međutim, koje rešenje je najefikasnije za date strukture ili za grinfild projekat? Da bi se dao odgovor na to pitanje, potrebna je visok stepen stručnosti u pogledu procesa.

Ovakvu stručnost nudi kompanija Linde Material Handling sa svojim individualnim sistemskim rešenjima. Oni baziraju na analizi svih polaznih faktora i na ciljevima koji se određuju zajedno sa klijentom. Utvrđeni scenariji uzimaju u obzir komponente za razne stepene automatizacije. Klijenti profitiraju od toga, jer novo kompletno rešenje na najbolji način integriše postojeće procese, strukture i instalacije. Tako korisnici dobijaju sistem toka materijala po meri, uz minimalan investicioni rizik.

Frank Heptner, Senior Director Consultancy and Projects Intralogistics Solutions kompanije Linde Material Handling
Preduslov za rentabilnu i za budućnost spremnu unutrašnju logistiku je stručno savetovanje, koje precizno analizira stvarno stanje i iz toga razvija individualno skrojena rešenja. Linde Material Handling nudi sve iz jedne ruke.

Frank Heptner, Senior Director Consultancy and Projects Intralogistics Solutions kompanije Linde Material Handling

Tok materijala u skladištu robe kompanije Linde Material Handling

Savetovanje sa pogledom unapred

Za celovitu optimizaciju unutrašnje logistike Linde nudi obuhvatnu uslugu savetovanja. Ona seže od analize i simulacije do novog koncepta flota ili skladišnih prostora „na zelenoj livadi“. Stručnjaci osim toga pomažu preduzećima pri uvođenju izrađenog novog koncepta. Tako kompanija Linde pomaže da se tok materijala kompletno usavrši.

U osam koraka do unutrašnje logistike po meri

Korak 1: Definicija projekta

Stručnjaci kompanije Linde konkretizuju projekat, daju okvir planiranom zadatku i utvrđuju ciljnu veličinu obima projekta.

Korak 2: Snimanje statusa

Kao stvarno stanje savetnici evidentiraju sva projektno relevantna područja sa pripadajućim radnim procesima i strukturnim podacima, na primer podacima o artiklu i skladištu, vrednostima učinka, ciljevima i očekivanjima klijenta.

Korak 3: Faza analize

Kao sledeće se fokusa preciznije okreće ka slabim mestima evidentiranih procesa rada, pre svega ka vremenima prolaska i vremenima čekanja, nivou grešaka i slučajevima štete.

Korak 4: Određivanje potencijala

Zatim su stručnjaci izradili konkretne predloge za poboljšanje tokova procesa, određuju za to potrebnu tehnologiju i definišu željeno zadato stanje.

Korak 5: Plan mera

Bazirani na potencijalima, sledi spisak svih potrebnih strukturnih, procesnih i informaciono-tehničkih mera. Tu spada i planiranje troškova i vremena, gde postoje brojni potencijali za uštedu.

Korak 6: Razvoj rešenja

Van okvira pojedinačnih mera savetnici će sada izraditi kompletna sistemska rešenja. Oni vode računa da se rešenja bez problema mogu implementirati u postojeće strukture klijenata.

Korak 7: Poređenje rešenja

Koncepti rešenja ulaze u jednu matricu za donošenje odluka, koja se bazira na najvažnijim projektnim parametrima. Ova matrica između ostalog prikazuje očekivani povraćaj investicija.

Korak 8: Management Summary

Stručnjaci konačno iz matrice izvode ocene sistemskih rešenja i preporuke za postupanje za klijenta.

Planiranje sa sistemom

Projektovanje i simulacija novog skladišta

Kako bi procesi u novom skladištu od početka protekli bez problema, bez uskih grla i prekomernih kapaciteta, stručnjaci kompanije Linde u toku faze projektovanja pre svega koriste obuhvatne 2D i 3D simulacije: Sa softverom „Stratos“ mogu da se uvezu ili realizuju CAD crteži planiranog skladišta. Zatim zidovi, regali, transportne trake i komponente mogu da se izmene, odnosno mogu da se planiraju novi elementi. Nastaje model „koji se može virtuelno obilaziti“ sa svim kretanjima u skladištu, savršeno simulirano u svakom detalju. Na ovoj bazi stručnjaci između ostalog, utvrđuju, koliko viljuškara, zaposlenih, radnih smena ili rampi kamiona potrebno kako bi se omogućio tok materijala bez problema.

Usavršavanje toka materijala

Sa upravljačkim sistemima kompanije Linde može se upravljati kompletnim procesima unutrašnje logistike i optimizovati ih, od ulaza robe, preko skladištenja, snabdevanja proizvodnje i komisioniranja, pa do izlaza robe. Warehouse Management System (WMS) pruža kompletan pregled svih tokova procesa i tako nudi osnovu za stalno poboljšanje procesa. Upravljački sistem viljuškara (SLS) osim toga obezbeđuje najbolje moguće iskorišćenje flote.

Grafički prikaz skladišta robe sa vozilima kompanije Linde Material Handling

Profitirajte od obimnog stručnog znanja

Želite da na celovit način optimizujete složene tokove materijala vaših podnih transportera? Iskoristite obimno stručno i empirijsko znanje kompanije Linde.

Kontaktirajte nas