Linde viljuškari za iznajmljivanje

Kvalitet po potrebi
Predaja viljuškara za iznajmljivanje

Spremni za neočekivane vršne vrednosti narudžbina

Broj narudžbina je veliki, treba pokriti sezonski špic ili predstoji neki događaj? Sada je bitno da se dodatna količina rada za čoveka i mašinu savlada sa što je moguće manje problema. Sa ponudom kratkoročnog iznajmljivanja „Linde servis za iznajmljivanje“ preduzećima je 24 časa na raspolaganju pouzdan partner. Tako se širom sveta možete osloniti na to da će odgovarajući viljuškar, potreban uređaj za tehnologiju skladištenja ili željena flota biti dostupni na najmodernije tehnološkom nivou i u Linde kvalitetu.

Individualna i fleksibilna rešenja

Linde servis za iznajmljivanje ne obuhvata samo brzu isporuku hitno neophodnih vozila i uređaja, već takođe u pripremnoj kao i u naknadnoj fazi osigurava potrebno savetovanje i fleksibilnost. Tako preduzeća upravo u ovim često radno intenzivnim fazama mogu da koriste ponudu fleksibilnih rešenja.

Na taj način mogu da primereno i ekonomično reaguju na dodatne zahteve, kratkoročne promene i nepredvidljive događaje. Jer svuda gde je zastupljen Linde, postoje specijalne i zahtevima lokanih klijenata prilagođene flote za kratkoročno iznajmljivanje.

Ovakva kombinovana orijentacija sjedinjuje globalne standarde i lokalno prilagođene ponude u odgovarajuće rešenje – sa fleksibilnim opcijama iznajmljivanja od jednog dana do jedne godine. Jedna dodatna prednost ove ponude: „Linde servis za iznajmljivanje“ je takođe praktična i nekomplikovana mogućnost za testiranje Linde viljuškara.

Savetovanje za viljuškare za iznajmljivanje

Kvalitet i performansa

Ko želi da pokrene mnogo toga, treba mu pouzdana tehnika, koja je prilagođena uslovima upotrebe u preduzeću. Bez obzira da li se radi o električnom viljuškaru, viljuškaru sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem ili druga logistička vozila – Linde flota za iznajmljivanje je uvek na najmodernijem tehničkom nivou. Kvalifikovani Linde servisni tehničari redovno ispituju i održavaju vozila flote za iznajmljivanje prema visokim standardima kvaliteta.

Linde nudi udobnu i nekomplikovanu realizaciju. Pre svega u slučaju kratkoročnih kolebanja kapaciteta je usled toga moguća brza pomoć. Zahvaljujući širokoj ponudi Linde uređaja za iznajmljivanje preduzeća mogu da praktično kratkoročno reše svaki logistički zahtev i osiguraju odvijanje procesa rada bez problema.

Viljuškari za iznajmljivanje pri radu kod Formula Student Race

Veliki broj proverenih Linde rešenja

Dodatno na viljuškare i uređaje za tehnologiju skladištenja Vam Linde servis za iznajmljivanje u svakom trenutku nudi i specijalna vozila za privremenu upotrebu: Viljuškari za kontejnere, specijalna vozila, radne platforme i pribor. Na tom putu preduzeća za svoje potrebe mogu da individualno sastave flotu koja funkcioniše besprekorno.

Linde Material Handling tokom celog procesa pruža podršku savetima: Od upita za iznajmljivanje preko individualnog trajanja iznajmljivanja do vraćanja iznajmljenih vozila. Samim tim je Linde pre, u toku i posle iznajmljivanja pouzdan partner za odgovarajuće rešenje za iznajmljivanje.

Pre

Dostupnost: Kroz teritorijalno rasprostranjenu mrežu servisa za iznajmljivanje kompanije Linde se u blizini uvek nalazi profesionalan partner kome se možete obratiti.

Orijentacija na rešenje: Čak i za specijalne zahteve zaposleni kompanije Linde brzo nalaze fleksibilno rešenje za individualne potrebe.

Poznavanje branše: Linde kontakt partneri za viljuškare za iznajmljivanje su usled redovnih obuka stalno na najnovijem tehničkom nivou. Savetnici osim toga poznaju specifične zahteve za branšu i pružaju stručnu podršku pri izboru vozila.

Dostupnost: Svaki Linde ugovorni partner raspolaže flotom ekskluzivnih vozila za kratkotrajnu upotrebu na iznajmljivanje od jednog dana do jedne godine. Globalna Linde flota za iznajmljivanje obuhvata više od 50.000 vozila, tako da se i specijalni zahtevi mogu ispuniti bez problema.

Fleksibilnost: Trajanje iznajmljivanja se fleksibilno orijentiše prema potrebama: Od nekoliko sati ili jednog dana pa do jedne godine. U svako doba su moguće i kratkoročne promene ugovorenog trajanja iznajmljivanja.

U toku

Brzina: Po potrebi željeni uređaji će biti na raspolaganju u roku od 24 časa posle prijema narudžbine. Brz transport vozila za iznajmljivanje u željeno vreme isporuke Linde organizuje udobno i bez troškova za klijenta.

Pouzdanost: Pravovremeno pre isporuke iskusan Linde servisni tehničar ispituje zahtevana vozila. Na taj način vozila u svakom trenutku odgovaraju visokim Linde standardima, kao i zakonskim i bezbednosno relevantnim specifikacijama.

Sposobnost prilagođavanja: Bez obzira da li se menjaju zahtevi za iznajmljena vozila ili potrebno vreme iznajmljivanja: Linde servis za iznajmljivanje nudi najveću moguću fleksibilnost. Tako je po želji u svakom trenutku na raspolaganju drugo vozilo ili se trajanje iznajmljivanja nebirokratski skrati ili produži.

Podrška: Ako u toku iznajmljivanja postoji kratkoročna potreba za pomoć ili dodatnu opremu, onda Vam tim Linde servisa za iznajmljivanje u svakom trenutku pomaže savetima, ali i aktivno.

Posle

Garancija: Linde sa flotom za iznajmljivanje nudi prvoklasnu tehniku po fer uslovima. Tako ste i posle isteka trajanja iznajmljivanja zaštićeni od neočekivanih iznenađenja.

Transparentnost: Ukupna realizacija i obračun su jednostavni i transparentni. Administrativni napor smanjujemo na minimum.

Zadovoljstvo: Redovnim anketama širom Evrope kontinualno nastavljamo da razvijamo ponudu i servis.

Pregled prednosti Linde servisa za iznajmljivanje:

  • Širok izbor:Velika flota za kratkotrajno iznajmljivanje sa više od 50.000 uređaja širom sveta.
  • Sasvim u blizini: Široka evropska mreža servisa za iznajmljivanje.
  • Izbor na licu mesta: Lokalni Linde partneri sa sopstvenom flotom za iznajmljivanje.
  • Fleksibilnost:Period iznajmljivanja se može slobodno birati, od jednog dana do jedne godine.
  • Transport:Isporuka i preuzimanje vozila za iznajmljivanje po želji od strane kompanije Linde.
  • Servisna podrška: Linde servis pomaže uvek i svuda.
  • Dodatna oprema:Raznovrsni priključni uređaji, baterije i punjači.
  • Podrška:Ponude obuke za vozače.
  • Kupovina sa iznajmljivanjem:Iznajmljivanje kao jednostavna mogućnost da se vozilo upozna pre kupovine.


Dostupnost

Kroz teritorijalno rasprostranjenu mrežu servisa za iznajmljivanje kompanije Linde se u blizini uvek nalazi partner kome se možete obratiti.

Pronađite svoj viljuškar za iznajmljivanje