Sistem asistencije za bezbednost u prolazima (GSA) iz kompanije Linde

Bezopasno kroz uski prolaz
Linde viljuškar za uske prolaze u visokoregalnom skladištu.

Usled trgovine putem interneta, intralogistika je suočena sa sve većim zahtevima: Zato što se ponašanje kupaca pri kupovini promenilo, neprekidno raste broj naloga za isporuku dok istovremeno se sve više smanjuju veličine serije po nalogu. Kako bi savladale ove izazove, mnoge kompanije su prešle na efikasna skladišta sa uskim prolazima. Regali visine od 18 metara u prolazima širine 1,8 metara pružaju gustinu skladištenja koja je veća do 50 procenata od one kod standardnih skladišta. U takvim uzanim uslovima su najbitniji precizan i brz rad, kao i minimalizovanje opasnosti od nezgoda.

Pomoću sistema asistencije za bezbednost u prolazima (GSA) iz kompanije Linde Material Handling, viljuškar za uske prolaze prilagođava svoje pokrete prostornim uslovima u skladištu. Na taj način se znatno smanjuje opasnost od sudara sa infrastrukturom u skladištu, kao i oštećenja na vozilu i u radnom okruženju.


Bezbedno i efikasno u uskom prolazu

Sistem asistencije za bezbednost u prolazima funkcioniše slično kao i pasivni sistem asistencije u autu koji pruža podršku vozaču prilikom upravljanja vozilom. Pomoću sistema GSA, viljuškar za uske prolaze se orijentiše putem RFID tagova koji su postavljeni na pod, ili bar-kôdova koji su postavljeni na nosače regala. Vozilo tako može u svakom trenutku da odredi na kom mestu unutar skladišta se nalazi viljuškar za uske prolaze. Istovremeno se pomoću senzora visine utvrđuje i visina kabine. Kontrolna jedinica viljuškara tako zna u svakom trenutku tačan položaj i aktuelne dimenzije visine viljuškara.

RFID tagovi ili RFID transponderi su mali emiteri. Oni se uglavljuju u pod duž prolaza između regala i šalju informacije koje omogućavaju viljuškaru da precizno odredi svoj položaj. Kao alternativa za RFID takove mogu da se koriste i oznake sa bar-kôdom. Položaj viljuškara u prolazu između regala prepoznaje se na osnovu nalepnice sa bar-kôdom koja je zalepljena na donji deo nosača regala.

Pomoću sistema GSA, za svaki prolaz između regala mogu da se definišu različite zone koje ograničavaju određene pokrete viljuškara iz bezbednosnih razloga. Na primer, brzina vožnje može automatski da se smanji u određenim delovima, recimo prilikom prelaska preko pragova na podu ili širećih spojeva. Prilikom puštanja u rad, ova ograničenja se prikazuju na trodimenzionalnoj karti.

Kako bi se sprečili sudari, na digitalnoj karti se beleže položaj i dimenzije prepreka koje vire u prolazu između regala. Ako se vozilo približava označenom području, sistem GSA sprečava vozača da u njega uđe. Sistem prepoznaje u svakom trenutku precizne dimenzije svakog vozila, uključujući i položaj stuba, kabine i viljuške, i zaustavlja viljuškar za uske prolaze automatski pre nego što dođe do prepreke.

Kombinovani viljuškar K iz kompanije Linde Material Handling

Osobine lidera

Sistem asistencije za bezbednost u prolazima (GSA) određuje pomoću RFID tagova ili bar-kôdova svoj horizontalni položaj u prolazu, reaguje na neravnine na podu kao i prepreke u regalu, na podu ili na plafonu i ciljano na ovim mestima ograničava funkcije vozila kao što su brzina, visina podizanja ili izvlačenje viljuške.

Funkcije sistema asistencije za bezbednost u prolazima

Grafika za dinamičko kočenje na kraju prolaza

Dinamičko kočenje na kraju prolaza

Sistem GSA koči vozilo uvek u optimalnom trenutku kako bi ostvario željenu brzinu na kraju prolaza ili zaustavio se.

Grafika za smanjenje brzine ispred zone kočenja i u njoj

Lokalno ograničeno smanjenje brzine

Grafika pokazuje brzinu vozila pre zone kočenja i unutar nje. U definisanim zonama kočenja, vozilo smanjuje brzinu na definisanu vrednost. Oštećenja na robi i vozilu se time smanjuju.

Zaštita od sudara putem definisanja prepreka

Zahvaljujući preciznom definisanju dimenzija prepreke – horizontalno i vertikalno – u softveru GSA, vozilo ne može da uđe u tu oblast.

Lokalna blokada spuštanja

U individualno definisanim oblastima, vozilo uopšte ne spušta kabinu ili spušta je samo do definisane visine.

Brz pregled prednosti

Električni

  • Manje oštećenja na regalu i robi
  • Manje oštećenja na viljuškaru
  • Niži troškovi popravki
  • Veća efikasnost u rukovanju paletama zahvaljujući manjim periodima prekida rada
  • Povećana bezbednost za operatere
  • Fleksibilno prilagođavanje kada se skladište promeni

Sistem asistencije za bezbednost u prolazima može da se koristi individualno ili u kombinaciji sanavigacijom za skladištakompanije Linde. Linde navigacija za skladišta omogućava uštedu do 25 posto vremena i bira optimalnu putanju vožnje do odredišta.