Viljuškari za teške terete

Svetski prvak teške kategorije
Serija H100 – H180 je spremna za sledeću tešku upotrebu.

Za svakoga odgovarajuće rešenje

Sa viljuškarima za teške terete serija H100 – H180 D, HT100 – HT180 D im E100 – E180 kompanija Linde za svaki teški radni zadatak ima spremno odgovarajuće vozilo. Osim toga se viljuškari za teške terete kompanije Linde zahvaljujući brojnim opcijama opreme mogu precizno prilagoditi zahtevima vašeg mesta upotrebe i uvek pružaju maksimalnu ergonomičnost za vozača.

Viljuškari za teške terete kompanije Linde Material Handling su sinonim za snagu i robusnost. Bez obzira da li u industriji čelika, u logistici u lukama ili pri proizvodnji papira: Sa nosivošću do 18 tona snažni Heavy Trucks kompanije Linde se koriste svuda gde se zahteva izdržljivost i visok učinak. Čak ni najteži uslovi poput mokrih, muljevitih ili prašnjavih okruženja, užarenih industrijskih peći ili minus temperatura ne predstavljaju problem za agilne snagatore.

Sa svojom kombinacijom snažnih motora i pogona koji ne zahtevaju skoro nikakvo održavanje, Linde viljuškari za teške terete i u najzahtevnijim logističkim okruženjima osiguravaju posebno visok učinak pri pretovaru. Osim toga, oni svojim vozačima pružaju najbolji pogled u krugu od 360 stepeni u ovom segmentu vozila. Kabina vozača, šasija vozila i podizni jarboli optimizovani za dobar pogled garantuju neometan pogled u svim pravcima i tako čak i pod punim opterećenjem garantuju maksimalnu bezbednost prilikom svih manevara u vožnji. Brojne inovativne funkcije dodatno povećavaju bezbednost.

Viljuškari za teške terete za najzahtevnije radne zadatke

H100 – H180 D

Beskrajna snaga i preciznost: Viljuškari za teške terete H100 – H180 D ni prilikom najteže trajne upotrebe ne gube korak. Zahvaljujući hidrostatičkom direktnom pogonu on i su idealni za rad 24/7. U poređenju sa konkurencijom, oni na taj način postižu izuzetan učinak pri pretovaru.

Saznajte više

HT100 – HT180 D

Kada je teret težak i putanje duge, viljuškar za teške terete HT100 – HT180 D je u potpunosti u svom svetu. Zahvaljujući izvanrednom pogledu u krugu od 360 stepeni i optimizovanoj ergonomičnosti, on je posebno pogodan za radne zadatke, kod kojih treba da se savladaju duže deonice vožnje.

Saznajte više

E100 – E180

Električni viljuškari za teške terete E100 – E180 u sebi sjedinjuju snagu dizel vozila sa ekološki prihvatljivim, tihim i dinamičnim načinom vožnje električnih viljuškara. Ovi potpuno električni snagatori prvi put mnogobrojne prednosti električnog pogona donose u klasu vozila za teške terete.

Saznajte više

Sa unutrašnjim sagorevanjem u odnosu na električno

Viljuškari za teške terete sa pogonom na dizel gorivo H100 – H180 D i HT100 – HT180 D osvajaju najnižom potrošnjom goriva u svojoj klasi snage. Merenja potrošnje u testu učinka sertifikovanog od strane TÜV Nord pokazuju da modeli za teške terete kompanije Linde pri većem učinku troše do 30 procenata manje dizela nego vozila sledećeg konkurenta na listi. Linde sa serijom E100 – E180 istovremeno nudi varijantu vozila sa električnim pogonom, koja takođe može da radi sa težinom do 18 tona i stoga skoro uopšte ne zaostaje za najjačim viljuškarima za teške terete sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem.

Proverena elektrotehnika, inteligentno kombinovana
Pogon električnih vozila od 10 do 18 tona zasniva se na seriji E-viljuškara od 8 tona kompanije Linde, ali sa udvostručenim pogonom: Četiri vozna motora, četiri motora za podiznu hidrauliku, kao i dva sistema baterija obezbeđuju dovoljnu snagu pri svakoj upotrebi. Za intenzivne primene na raspolaganju su litijum-jonskim baterijama kompanije Linde, za povremeno korišćenje jeftini olovno-kiselinski akumulatori. Električni viljuškari za teške terete alternativa su posebno za preduzeća koja već imaju infrastrukturu za punjenje ili i kod najtežih radnih zadataka postavljaju visoke zahteve u pogledu održivosti, zaštite klime i sprečavanja buke.

Detaljan prikaz dodirnog displeja u boji visoke rezolucije, veličine 7 inča, kod H100-H180.

Displej: Pregled u viljuškaru za teške terete

Prilikom rada sa viljuškarima za teške terete je posebno važno da se u svakom trenutku ima pregled svih bitnih podataka o vozilu. Iz tog razloga su Heavy Trucks kompanije Linde opremljeni dodirnim displejom u boji visoke rezolucije, veličine 7 inča. Tako vozač u svakom trenutku može da vidi sve važne informacije, kao što je prikaz težine tereta ili nivo u rezervoaru odn. napunjenost baterije, zajedno sa slikama iz opcione kamere za vožnju unazad. Dodirnim ekranom se rukuje vrlo jednostavno i intuitivno.

Linde viljuškar za teške terete: Karakteristike

RUKOVANJE TERETOM

Viljuškari za teške terete sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem H100 – H180 D generišu svoju snagu u skladu sa takozvanim „Power on Demand“ principom. Vozilo svoj broj obrtaja motora automatski prilagođava trenutno potrebnoj snazi, tako da motor uvek može da radi sa minimalno potrebnom količinom goriva. Zahvaljujući kontinualnoj Linde hidrostatici, vozač ubrzava vozilo bez kvačenja i ubacivanja u stepen prenosa.

U električnim viljuškarima za teške terete E100 – E180 se koriste četiri snažna podizna motora sa snagom od po 25 kilovata. Četiri motora od 18 kilovata osim toga omogućavaju električnim viljuškarima za teške terete isti učinak pri pretovaru kao kod njihovih dizel ekvivalenata.

Kod svih modela za teške terete vozač jednostavno, precizno i intuitivno upravlja visinom podizanja i položajem viljuške uz pomoć Linde Load Control-a. Praktični, dodirni displej u boji veličine 7 inča nudi potpun pregled svih važnih podataka o vozilu.

ERGONOMIČNOST

Viljuškari za teške terete kompanije Linde projektovani su za maksimalnu udobnost i uslove vožnje koji ne ugrožavaju zdravlje.

Tako na primer više gumenih ležajeva odvaja kabinu vozača od šasije i motora i apsorbuje većinu vibracija i udara. Sedišta vozača sa hidrauličnim vešanjem dodatnu smanjuju fizičko opterećenje na minimum.

U svim viljuškarima za teške terete kompanije Linde postoji stub upravljača podesiv po visini, koji se precizno može prilagoditi vozaču. Svim funkcijama podizanja se upravlja putem ergonomično oblikovanih palica. Ergonomično radno mesto se opciono zaokružuje zakretnim sedištem vozača, koje rasterećuje kičmeni stub prilikom vožnje unazad. Dodatno je dostupan jak klima-uređaj*.

*sadrži fluorisane ugljovodonike

BEZBEDNOST

Gde god da moraju da se transportuju teški tereti, Bezbednost ima apsolutnu prednost. Uski profili jarbola ili veliki prozori na vratima kabine omogućavaju izvanredan pogled na teret i radno okruženje takođe veliko zadnje staklo i pljosnati protivteg optimizovan za neometan pogled. Krov od armiranog stakla štiti od padajućih predmeta. Kod E100 – 180 su baterije potpuno integrisane u šasiju, da bi pogled unazad iz kabine vozača bio kompletno neometan, kao i da bi težište vozila bilo što niže.

Kontrola sedišta blokira radnu i voznu hidrauliku čim vozač ustane sa sedišta. Za hitne slučajeve nužde se u neposrednoj blizini naslona za ruke nalazi prekidač za isključivanje u slučaju nužde. Ako viljuškar za teške terete vozi unazad, jasan signalni zvuk upozorava pešake i druga vozila.

SERVIS

Viljuškari za teške terete kompanije Linde u svim pogledima su projektovani za jednostavno servisiranje . Sve relevantne komponente se brzo i jednostavno dosežu, održavaju i po potrebi brzo zamenjuju. Za to je u svakom trenutku dostupna velika mreža Linde servisa.

Hidrostatički direktni pogon H100 – H180 D radi bez spojnice, diferencijala i doboš-kočnica, što znatno smanjuje potrebu za održavanjem i troškove servisiranja. Pošto bez izmene hardvera može da se menja između olovno-kiselinskih akumulatora i litijum-jonskih baterija, Linde E100 – E180 se brzo i jednostavno prilagođavaju promenjenim uslovima upotrebe.

Sve varijante vozila raspolažu servisnom kutijom za radove održavanja. Preko kutije servisni tehničar dolazi do raznih filtera, baterija, rezervoara za vodu za pranje i dijagnostičkih utikača. Za radove u prostoru motora se kabina vozača putem elektrohidraulične pumpe može nagnuti u stranu odn. prema napred.

POVEZIVANJE

Svi viljuškari za teške terete kompanije Linde opciono imaju jedinicu za prenos podataka koja podatke vozila putem mreže mobilne telefonije ili WiFi-a prenosi na server pogona ili centralni Cloud server kompanije Linde.

Osim toga se Linde viljuškari za teške terete mogu integrisati u sistem za upravljanje flotom. Time se može optimizovati iskorišćenje vozila, preciznije planirati intervali održavanja i upravljati drugim procesima. Višestrukim šifriranjem informacija, kompanija Linde obezbeđuje poštovanje najviših standarda zaštite podataka.

Brz pregled prednosti

Dokazano upravljanje

Usled kombinacije upravljanja sa dvostrukom pedalom (H100 – H180 D i E100 – E180) i Linde Load Control-a se viljuškarima za teške terete kompanije Linde može upravljati jednostavno, precizno i intuitivno.

Udobno radno mesto:

Ergonomična kabina vozača minimizuje fizičko opterećenje vozača i omogućava rad bez zamora tokom celokupnog trajanja smene.

Savršen pogled u krugu od 360 stepeni

Neometan pogled u svim pravcima maksimizuje bezbednost prilikom pretovara robe. Dok rizik od nezgoda značajno opada, istovremeno raste produktivnost.

Najteži radni zadaci

Linde viljuškari za teške terete su snažni radni alati, koji izlaze na kraj čak i sa najtežim uslovima.

Optimizovani za servis

Konstrukcija viljuškara za teške terete koja olakšava održavanje omogućava lak pristup važnim komponentama i ubrzava radove održavanja i popravke.

Savršena oprema

Bez obzira da li trn za nošenje, stezaljka za cevi ili višekratna štipaljka za palete: Linde za svaku vrstu upotrebe ima spreman odgovarajući priključni uređaj.

Može se potpuno umrežiti

Zahvaljujući digitalnom umrežavanju se viljuškari za teške terete bez problema mogu integrisati u sistem za upravljanje flotom. Analiza podataka vozila pomaže pri planiranju održavanja.

Optimalno opremljeno: Posebna oprema za Linde viljuškare za teške terete

Od rolni papira preko betonskih cevi pa do topljenog čelika: Viljuškari za teške terete se koriste za najrazličitije zadatke skladištenja i transporta. Široka paleta priključnih uređaja i specifičnih rešenja za klijente osigurava da za svaki zahtev vezan za upotrebu postoji odgovarajuće vozilo za teške terete.

Višestruke štipaljke za palete kod H140 u upotrebi.

Višestruke štipaljke za palete

One omogućavaju istovremeni prihvat više paleta i zato se koriste pre svega tamo gde se redovno mora transportovati veliki broj jedinica tereta odjednom. Uz njihovu pomoć viljuškari za teške terete zavisno od modela mogu prihvatiti do osam nosača tereta. Time se uštedi na višestrukim vožnjama i u optimalnom slučaju nije potrebno koristiti više malih viljuškara.

Trn za nošenje pri upotrebi.

Trn za nošenje

Bez obzira da li cevi, rolne ili kalemovi, viljuškari za teške terete često moraju da transportuju šuplje predmete, koji se najlakše prihvataju preko otvora na njihovoj sredini. Za ovo Linde nudi razne trnove za nošenje. Oni su dostupni za različite dužine i klase težine. Zavisno od potrebe mogu da se montiraju direktno na nosač viljuške ili da se u vidu nasadnog rešenja pričvrste na šiljke viljuške.

Detaljan prikaz uređaja za pomeranje šiljaka sa bočnim pomakom u krajnji položaj kod kompanije Linde Material Handling.

Uređaj za pomeranje šiljaka sa bočnim pomakom u krajnji položaj

Zavisno od modela vozila i namene može biti neophodno da se viljuškari za teške terete odgovarajućim nosačima viljuške optimalno opreme za svoj zadatak. Za to kompanija Linde nudi multifunkcionalni nosač viljuške. Uz njegovu pomoć se čak i kabasti tereti brz problema mogu preneti iz A u B. Pored osnovne verzije sa bočnim pomakom u krajnji položaj dostupne su i verzije sa dodatnim pomeranjem šiljaka odnosno pojedinačnim pomeranjem šiljaka.

Detaljan prikaz uređaja za pomeranje šiljaka serije HT100-HT180.

Uređaj za pomeranje šiljaka sa kompenzacijom visine

Viljuškari za teške terete često moraju da prihvataju svoj teret na neravnoj podlozi. U tu svrhu kompanija Linde nudi specijalni uređaj za pomeranje šiljaka sa kompenzacijom visine, putem koje se nosač viljuške može precizno poravnati sa teretom koji ne leži vodoravno. Uređaj za pomeranje šiljaka je dostupan sa integrisanim šiljcima viljuške i sa šiljcima pričvršćenim kukama.

HT160 kompanije Linde Material Handling tokom upotrebe.

Šiljci viljuške podesivi po visini

U određenim uslovima primene, viljuškari za teške terete moraju da prihvate proizvode za transport, koji nisu savršeno vodoravno skladišteni. Kompanija Linde ovaj problem rešava šiljkom viljuške podesivim po visini, čija tačka prislanjanja se prema gore i prema dole može menjati za do 10 centimetara. Specijalni uređaj se može kombinovati sa svim vrstama standardnih šiljaka viljuške i onih u obliku noža.

Stezaljka za cev kompanije Linde Material Handling pri upotrebi.

Stezaljka za cev

Za transport okruglih proizvoda (npr. cevi) potrebne su dodatne bezbednosne mere koje sprečavaju otkotrljavanje tovara. U tu svrhu Linde nudi odgovarajuću stezaljku za cev. Ona sprečava klizanje cevi i tako olakšava rukovanje ovim zahtevnim teretima.

Novi i polovni: Kupovina, iznajmljivanje ili lizing viljuškara za teške terete

Kupovina i finansiranje novog viljuškara za teške terete

Nabavka viljuškara za teške terete može biti značajna investicija. Ako se odlučite za viljuškar za teške terete kompanije Linde Material Handling, dobićete individualni koncept finansiranja, koji je kompletno usklađen sa vašim potrebama. Međutim, kupovina novog vozila nije jedina opcija. Lizing, najam, najam sa kupovinom ili iznajmljivanje su mogući u svakom trenutku.

Iznajmljivanje viljuškara za teške terete

Kada stepen iskorišćenje osciluje zbog sezonskih vršnih opterećenja kupovina viljuškara za teške terete nije uvek najbolja opcija. Često pametnija odluka može biti da se iznajmi odgovarajuće vozilo. To vam omogućava da maksimalno fleksibilno reagujete na radno intenzivne faze. Preko servisa za iznajmljivanje kompanije Linde svi željeni modeli su vam dostupni u svakom trenutku. Linde garantuje brzu isporuku potrebnih vozila, uz koju ide pružanje stručnih saveta.

Više

Polovni viljuškari za teške terete kao alternativa sa nižim troškovima

Imajući u vidu rastuće troškove rada visokokvalitetno remontovani polovni viljuškari kompanije Linde predstavljaju povoljnu alternativu novom vozilu. Linde sve svoje polovne viljuškare remontuje prema istim strogim standardima koji važe i za nova vozila. To garantuje visok učinak u svakom okruženju - bilo kao pojedinačno rešenje bilo kao deo veće flote.

Više

FAQ - Često postavljana pitanja o viljuškarima za teške terete

Šta je viljuškar za teške terete?

Kod viljuškara za teške terete, koji se nazivaju i Heavy Trucks, obično se radi o viljuškarima sa protivtegom nosivosti od preko deset tona. Za razliku od uobičajenih viljuškara, koji su često projektovani za transportnu težinu od dve do tri tone, viljuškari za teške terete se vrlo lako snalaze sa vrlo teškim tovarima. Delom se pod viljuškarima za teške terete takođe podrazumevaju teleskopski viljuškari ili terenski viljuškari, koji mogu da nose slično velike težine. Prelaz između terenskih viljuškara (takođe: viljuškari sa velikim gumama) i viljuškara za teške terete pritom jeste fleksibilan. Terenski viljuškari su optimizovani za upotrebu napolju u najtežim uslovima i pri tom zavisno od modela takođe mogu da preuzmu zadatke transporta teških tereta.

Koliku nosivost ima viljuškar za teške terete?

Većina viljuškara sa protivtegom ima nosivost od 1 do 8 tona. U opsegu nosivosti do 10 tona se obično govori o kompaktnim viljuškarima. Modeli viljuškara, koji mogu da podižu velike težine između 10 i 18 tona po jedinici tovara, smatraju se viljuškarima za teške terete. Međutim, ove dve kategorije se mestimično prepliću. Tako se na primer viljuškari za teške terete sa nominalnom težinom tereta do 10 tona obično još uvek ubrajaju u kompaktne viljuškare.

Koji priključni uređaji postoje za viljuškare za teške terete?

Viljuškari za teške terete se mogu opremiti raznim priključnim uređajima, da bi se vozila optimizovala za svoje konkretno područje primene. Često korišćen priključni uređaj je višestruka štipaljka za palete, uz čiju pomoć se zavisno od modela može prihvatiti do osam nosača tereta. Stezaljke za cevi, trnovi za nošenje i priključni uređaji sa podesivim šiljcima, kao i funkcije za kompenzaciju visine često se koriste u opsegu teških tereta.

Koje vrste pogona postoje kod viljuškara za teške terete?

Trenutno većina viljuškara za teške terete na tržištu radi na dizel. Međutim, već su dostupni i električno pogonjeni viljuškari za teške terete. Još pre samo nekoliko godina električni viljuškari nisu imali nosivost veću od 5 tona. 2018. godine kompanija Linde je sa modelima E60 – E80 na tržište izbacila prve E-viljuškare koji mogu da podignu do osam tona. Sa električnim viljuškarima za teški teret E100 – E180 kompanija Linde danas nudi novu električnu varijantu, koja izlazi na kraj sa do 18 tona težine i može da se meri sa najjačim viljuškarima za teške terete sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem.

Gde se upotrebljavaju viljuškari za teške terete?

Viljuškari za teške terete se upotrebljavaju u najrazličitijim granama industrije. Čeličane i brodogradilišta ih koriste isto kao i firme koje se bave rudarstvom, preduzeća iz oblasti mašinogradnje, industrije obrade drveta i industrije betona. Viljuškar za teške terete se osim toga može pronaći u lukama gde se koriste kod pretovara robe u brodarskoj logistici. Kod gradnje i održavanja aviona se takođe koristi snaga ovih robusnih vozila. Evo kratkog pregleda najčešćih područja primene:

 • Čeličane
 • Brodogradnja i brodogradilišta
 • Rad u luci (pretovar robe kod transporta brodom)
 • Gradnja i održavanje aviona
 • Industrija betona
 • Industrija prerade drveta
 • Rudarstvo
 • Kamenolomi i industrija kamena
 • Obrada metala
 • Mašinogradnja
 • Proizvodnja papira
 • Štamparije
 • Recikliranje

Šta košta viljuškar za teške terete?

Cena viljuškara za teške terete razlikuje se od modela do modela. Ukupni troškovi između ostalog zavise od nosivosti i od opreme vozila.

Ko sme da vozi viljuškar za teške terete?

Za vožnju viljuškara za teške terete je potrebna dozvola za viljuškar. Vozačka dozvola za automobil nije potrebna. Osobe mlađe od 18 godina viljuškar smeju da voze viljuškare sa protivtegom samo pod određenim uslovima i pod nadzorom.

Kakve opcije opreme nudi kompanija Linde kod viljuškara za teške terete?

Svaka serija ima razne varijante modela i veliki broj opcija opreme. Njih kompanija Linde realizuje u normalnoj serijskoj proizvodnji. Linde osim toga za individualne zahteve nudi i specijalna rešenja prilagođena kupcu.

Koji su troškovi rada viljuškara za teške terete kompanije Linde?

Izbor modela i vrsta upotrebe utiču na troškove rada i održavanja. Viljuškari za teške terete kompanije Linde su u principu najštedljiviji u pogledu goriva i energije u svojoj klasi tezine i imaju samo niske troškove za servis i održavanje. Modeli H100 – H180 D kompanije Linde nemaju sistem kočenja koji zahteva intenzivno održavanje, je r zatvoreni kružni tok ulja hidrostatike koja se malo troši automatski koči vozilo čim vozač skine noge sa pedala. Zamena hidrauličnog ulja potrebna je tek na svakih 6.000 radnih sati. I kod električne varijante zahvaljujući motorima koji ne zahtevaju održavanje potrebno je samo vrlo malo servisiranje.