Viljuškar za komisioniranje

Uz mali fizički napor do većeg prometa
Dva viljuškara za komisioniranje u akciji u skladištu sa regalima

Najkraće putanje pri komisioniranje

Koliko brzo se dešava komisioniranje, na kraju zavisi od rukovaoca vozila. Ako je njegovo radno opterećenje pritom malo i putevi su kratki, to štedi snagu i vreme. Međutim, procesi skladištenja i vrsta robe se razlikuju zavisno od delatnosti i pogona. Zato Linde Material Handling kod svojih uređaja za komisioniranje ide na modularno koncipirane varijante vozila, koje pomažu da se minimizuje fizičko opterećenje vozača u odgovarajućem radnom okruženju i poveća efikasnost postupaka preuzimanja.

U principu vozila nude potpuno ergonomične radne uslove: radna platforma sa amortizacijom vibracija, intuitivno raspoređeni upravljački elementi, mala visina ulaza kao i dovoljno mesta za terminale i nosače. Na bazi modularnog sistema Linde individualno sastavlja vozila. Na kraju ona u svakom detalju odgovaraju primeni – što je ključ za visok učinak pretovara.

Rešenja za svaku radnu visinu

Linde nudi široku paletu uređaja za komisioniranje za razne nivoe regala, širine hodnika i metode komisioniranja. Maksimalna visina hvatanja V modela iznosi na primer dvanaest metara. Za svaki nivo Linde je razvio specijalne elemente konstrukcije, koji pojednostavljuju proces koji se odnosi na prihvat dobara – od rasporeda upravljačkog pulta i upravljačkih elemenata do parapeta kabine koji se rasklapa.

Viljuškar za komisioniranje u skladišnoj hali

Ergonomičan rad na svim nivoima

Da bi se moglo komisionirati koncentrisano i produktivno, ljudima su potrebna ergonomična i udobna radna mesta. U skladu s tim je svaki detalj konstrukcije ovih viljuškara za komisioniranje projektovan: Nizak prilaz rasterećuje noge pri ulasku i izlasku, platforme koje su pomoću gumenih podloga odvojene od šasije i imaju podne prostirke otporne na klizanje prigušuju potrese i upravljanje se vrši lako preko ergonomično raspoređenih i oblikovanih upravljačkih elemenata. Ako to ima smisla, vozač može da upravlja funkcijama vozila sa dva položaja. Modeli za rad na višim nivoima osim toga imaju velike kabine sa niskim parapetom i bočne nagibne ograde. Na kraju je rad na velikoj visini jednako jednostavan i bezbedan kao u visini poda.

Maksimalna bezbednost

Bez obzira da li pri vožnji ili dok se platforma viljuškara za komisioniranje pomera gore-dole – rukovalac sa celim svojim telom ostaje zaštićen unutar konture vozila. To između ostalog obezbeđuju kompaktan volan i velike stajne površine. Važni su i razni sistemi za pomoć: Vozila na primer automatski smanjuju brzinu u krivinama. Isto važi i pri vožnji sa podignutom kabinom. Opcioni sistem za zaštitu ljudi pomoću skenera skenira radnu putanju i zaustavlja vozilo pri preprekama. Osim toga tehničari zavisno od mesta primene definišu fiksne tačke zaustavljanja pri podizanju i spuštanju. Niske tavanice ili pragovi na tlu u tom slučaju više ne predstavljaju opasnost.

Odgovarajuća vozila za veću brzinu prilikom komisioniranja

Na kojoj visini se nalaze proizvodi? Koliko su visoki i teški? Koju frekvenciju preuzimanja rukovalac mora da postigne? Na ta pitanja svaki korisnik ima drugačiji odgovor. Zbog toga Linde na bazi modularnog sistema razvija potpuno individualan viljuškar za komisioniranje – na primer sa različitim visinama jarbola, radnim platformama, veličinama šasija, konceptima za rukovanje i upravljanje. Na kraju vozilo savršeno odgovara zadatku i olakšava svako hvatanje rukom.

Pospešivanje razvoja viljuškara za komisioniranje

Linde kontinuirano nastavlja da razvija svoje viljuškare za komisioniranje. Pritom je cilj s jedne strane da se uslovi rada rukovaoca učine još bezbednijim i ergonomičnijim. Tako uređaji za komisioniranje najnovije generacije raspolažu još nižim ulazom. Istovremeno je u centru pažnje modularni koncept vozila. Broj opcija opreme se tako kontinuirano povećava.

Srednjepodizni viljuškar za komisioniranje V10 kompanije Linde u verziji sa prohodnom platformom, kao i sa dodatnim podizanjem viljuški.

Pet puta veća snaga

Brži

Viljuškari za komisioniranje po potrebi istovremeno voze i podižu svoju platformu. Ovim vertikalnim pokretom rukovalac u najkraćem vremenu stiže do svog cilja.

Bezbedniji

Integrisani dodirni senzori sprečavaju da se ruke u toku vožnje nalaze van šasije. Upravljanje vozilom na naredbe za vožnju reaguje tek kada su ruke na upravljačkim elementima.

Štedi više energije

Modeli za više radne nivoe imaju električno nadzirane nagibne ograde. Ako se rukovalac nasloni na njih, one se pomeraju prema spolja i tako povećavaju njegov doseg za oko 50 centimetara – roba u regalu je tako lakše dostupna.

Zdraviji

Stajna platforma viljuškara za komisioniranje je mehanički odvojena pomoću gumenih ležajeva. Potresi se ne prenose odn. jako amortizovani prenose sa voznog postroja i šasije na vozača.

Efikasniji

Pomoću Linde upravljanja flotom connect: kao i raznih poluautomatskih rešenja i sistema za pomoć, poluautomatizovanih korisnici mogu da optimizuju celokupan ciklus korišćenja vozila.

Detaljna slika radnog mesta vozača uređaja za komisioniranje sa pomakom na gore V Modular kompanije Linde.

Bezbednost i efikasnost po meri

Viljuškari za komisioniranje kompanije Linde zasnovani su na modularnom konceptu. Međutim, korisnici ne biraju samo, koji jarbol i motor ili koju šasiju model ima. Ideja izlazi izvan tih okvira – upravo kada se radi o upravljanju i bezbednosti. U opcije između ostalog spadaju sistemi za pomoć, razni sistemi za pričvršćivanje radnog pribora, tasteri za hodanje pored mašine, zvučni signali upozorenja, moduli ogledala, ergonomičan tapacirung za naslanjanje.