Precizno i brzo rukovanje pomoću Linde multifunkcionalne ručice

Sve na dohvat ruke
Multifunkcionalna ručica kompanije Linde Material Handling

U skladištima sa visokim regalima, logističkim centrima i hladnjačama potrebni su viljuškari koji na najužem prostoru dostiži najveće visine. Regalni viljuškari R10 - R25 kompanije Linde projektovani su upravo za takve uslove. Kao okretni specijalni uređaji oni postižu izuzetan pretovarni učinak pri ubacivanju i skidanju paleta sa nivoa regala do 13,4 metara. Pod ovim zahtevnim uslovima, pre svega je pod pritiskom vozač da sve veće količine robe premesti sigurno, precizno i brzo. Ključ maksimalne produktivnosti je savršena interakcija čoveka i mašine. Linde je za to razvio novi interfejs: multifunkcionalnu ručicu.

Multifunkcionalna ručica kompanije Linde Material Handling u unutrašnjosti vozila

Jedan alat za sve funkcije

Sa Linde multifunkcionalnom ručicom, upravljanje regalnim viljuškarima R10 - R25 postaje jednostavno. Njegov neobičan oblik kao pandan ruci omogućava neprimetnu vezu između vozača i vozila, a samim tim i siguran, lak i efikasan način rada.

Po uzoru na ljudsku ruku

Ruka je nezamenljiva za mnoge svakodnevne aktivnosti i zato je treba posebno zaštititi. Rasterećenje u toku rada bio je najviši prioritet kada je projektovana multifunkcionalna ručica. U saradnji sa Fraunhofer IAO, kompanija Linde razvila je ergonomičan model na kome se svi članci prsta i delovi površine ruke mogu pomerati. Na osnovu ove studije optimizovan je jedinstven oblik interfejsa čovek- mašina u saradnji sa Porsche Design-om i optimizovan je za maksimalnu ergonomiju i jednostavno, brzo rukovanje.

Multifunkcionalna ručica kompanije Linde Material Handling u unutrašnjosti vozila

Ergonomičnost

Oblik Linde multifunkcionalne ručice precizno je prilagođen ljudskoj anatomiji. Usled toga, vozačeva ruka leži u svom prirodnom, opuštenom položaju na upravljačkoj ručici, što stvara gotovo organsku vezu između vozača i vozila. Linde posebno težište stavlja na to da ručica odgovara rukama svih veličina. Na taj način i manji i veći vozači mogu da je koriste udobno i bez umaranja.

 • Džojstik kao anatomski precizan pandan ruci
 • Opušten rad sa udobnim položajem tela
 • Optimizovano za sve veličine ruke

Ruka vozača viljuškara leži na multifunkcionalnoj ručici kompanije Linde Material Handling

Produktivnost

Linde multifunkcionalna ručica omogućava sve centralne funkcije upravljanja regalnih viljuškara serije 1120 jednom rukom. Funkcijama za pomeranje napred, pomeranje unazad, podizanje i spuštanje u sva četiri smera može se rukovati jednom rukom. Zahvaljujući ovom intuitivnom rasporedu, vozač svoju pažnju stopostotno može da posveti teretu i postigne veće brzine pretovara. Integrisano srednje centriranje bočnog klizača i horizontalno podešavanje viljuške su jedinstvene funkcije. Njima se može upravljati pomoću dva točkića uz minimalne pokrete kažiprstom i srednjim prstom. To olakšava rukovanje teretom, jer se pre uskladištenja ili vađenja iz skladištenja viljuška može centrirati. Na taj način rukovalac u svim pravcima ima maksimalnu putanju podešavanja za korekcije. Multifunkcionalna ručica dostupna je u dve različite verzije: sa i bez regulacije smera kretanja. Osim toga, koncipirana je za upotrebu u hladnjačama, a takođe može da se koristi pri niskim temperaturama do -30 °C.

 • Sve centralne upravljačke funkcije u jednoj jedinici
 • Integrisano upravljanje bočnim klizačima i horizontalno podešavanje viljuške
 • Koncipirano za primenu u hladnjačama

Radnik ubacuje robu u vozilo kompanije Linde Material Handling

Bezbednost

Opasnost od umora je velika kada se neprekidno obavljaju radovi na transportu i slaganju. Linde taj problem rešava novom multifunkcionalnom ručicom koja opušta i rasterećuje vozača svojim ergonomičnim oblikom. Upravljanjem vrhovima prstiju palete se mogu transportovati i slagati bez napora i uz minimalne pokrete. Podlaktica udobno naleže na naslon za ruke, što obezbeđuje potreban mir pri zahtevnim postupcima uskladištenja i vađenja iz skladišta. Upravljanje na taj način doprinosi preciznim, bezbednim manevrima i pomaže da se nezgode spreče.

 • Rad bez umaranja zahvaljujući ergonomičnom obliku
 • Upravljanje bez naprezanja
 • Bezbednost rada zahvaljujući rasterećenju vozača

Radnik rukuje multifunkcionalnom ručicom u vozilu kompanije Linde Material Handling

Preciznost

Preko naslona za ruke svi pokreti upravljanja vrše se iz ručnog zgloba i ne opterećuju podlakticu nepotrebno. Zbog toga je lako da se čak i na velikim visinama podizanja palete pomeraju milimetarski precizno – i to bez neophodnog vizuelnog kontakta sa upravljačkom ručicom. Filozofija rukovanja koncipirana je tako intuitivno da nije potreban drugi pogled da bi se proverilo da li se ruka nalazi u pravilnom položaju.

 • Naslon za ruke za bezbedne, precizne pokrete
 • Fokus na teretu za milimetarski precizan rad

Radnik stavlja svoju ruku na multifunkcionalnu ručicu kompanije Linde Material Handling

Video o multifunkcionalnoj ručici kompanije Linde Material Handling

Pregled prednosti Linde multifunkcionalne ručice

Ergonomičnost

Oblik Linde multifunkcionalne ručice izabran je po ugledu na ljudsku ruku i omogućava udoban rad.

Produktivnost

Intuitivna dostupnost svih centralnih funkcija u jednoj upravljačkoj jedinici doprinosi visokom učinku pri pretovaru.

Bezbednost

Blagi, kratki pokreti upravljanja pri udobnom položaju tela sprečavaju umor i nezgode.

Preciznost

Linde multifunkcionalna ručica reaguje na najfinije pokrete upravljanja izvedene vrhovima prstiju i pomaže pri milimetarski preciznom uskladištenju i vađenju iz skladišta.

Dodatne funkcije

Rack Protection Sensor kompanije Linde Material Handling

Rack Protection Sensor

Pri skladištenju i vađenju na visokim nivoima regala postoji više metara rastojanja između palete i vozača. Ako se fokusira na robu, postoji opasnost od sudara sa regalom. Ova oštećenja sprečava Linde Rack Protection Sensor (RPS) koji automatski koči regalni viljuškar. Pomoćni sistem unutar radijusa od 5 metara meri rastojanje od regala i vozilo koje se kreće brzinom od maks. 5 km/h dovodi do zaustavljanja. Na taj način RPS pomaže vozaču pri komplikovanim manevrima utovara na malom prostoru i velikim visinama podizanja, i doprinosi bezbednom, efikasnom načinu vožnje. Istovremeno štedi troškove za zaštitne sisteme na regalima i troškove zamene oštećenih skladišnih sistema. Linde Rack Protection Sensor može da se dogradi i kod starijih modela.

Zelena vizuelna faza na viljuškama vozila kompanije Linde Material Handling

Zelena vizuelna faza na viljuškama

Da bi vozač mogao da postavi viljušku tačno na odgovarajuću visinu, može se dograditi pomoćni sistem koji viljuške osvetljava zelenom bojom. Prvenstveno u mračnijim prolazima, zelene vizuelne faze obezbeđuju optimalnu vidljivost viljušaka. Ova vizuelna pomoć povećava bezbednost i doprinosi većem učinku utovara.

Ekran Linde Vision sistema prikazuje slike sa instaliranih kamera

Linde Vision sistem

Da bi se optimizovao često komplikovan pogled na palete u gornjim redovima regala, regalni viljuškari R10 - R25 serije 1120 dodatno mogu da se opreme Linde Vision sistemom. Ovaj video sistem prenosi dve slike kamere na jarbolu i na krovu, tako da vozač i ispred visokih regala može dobro da prati paletu. Posebno preciznu vidljivost obezbeđuje jedinstvena pozicija kamere na jarbolu ispod viljuške, koja pruža pogled na viljušku i paletu.