Upravljanje flotama u logistici

Umrežena flota
Sistem za upravljanje flotom connect kompanije Linde Material Handling

Učinite upravljanje flotom inteligentnim

Digitalizacija menja svet intralogistike. Moderni logistički uređaji neprekidno prikupljaju podatke, čija analiza se može koristiti za optimizaciju složenih procesa skladištenja i transporta. Umrežavanje i visoko razvijeni senzori omogućavaju vozilima čak i da funkcionišu autonomno. Rezultat: Flote i upravljanje flotama postaju inteligentni, umrežavanje i pristup podacima u realnom vremenu su sve važniji.

Sistem za upravljanje flotom Linde connect stavlja na raspolaganje upravo one informacije, koje su potrebne za efikasno upravljanje flotom. Bilo da se radi o proizvodnji ili hali skladišta: connect umrežava vaša vozila i kontinualno vas informiše o trenutnom stanju celokupne flote.

Familija proizvoda connect kompanije Linde Material Handling čini upravljanje flotom digitalnim.

Vaše prednosti u upravljanju flotom

Ekonomičnost

Zadržite uvid u stanje, iskorišćenje i raspoloživosti celokupne flote - radi optimalnog iskorišćenja svih vozila.

Bezbednost

Ciljano sprečite neovlašćeno korišćenje, nepravilno rukovanje i druge opasnosti – za viši nivo bezbednosti u skladištu i proizvodnji.

Transparentnost

Prikupite i upravljajte podacima vaših vozača i vozila, kreirajte izveštaje i organizacione strukture – za transparentno upravljanje flotom.

Servis

Smanjite nesreće, preopterećenje i štete na vozilima i zadržite uvid u neophodna održavanja – za efikasnu i održavanu flotu.

Softver Linde connect:desk

Sistem za upravljanje flotom connect:desk vam pruža pregledan pristup svim podacima vaše flote. Softver služi za upravljanje podacima vozila i vozača i omogućava jednostavno sastavljanje izveštaja.

Od upravljanja vozilima i vozačima, preko planiranja održavanja i korišćenja, pa do nadzora i analize svih podataka o vozilu – connect:desk je centralni element celokupnog upravljanja flotom. Softverom se može intuitivno rukovati i stoga je pogodan i za iskusne menadžere flota, i za povremene korisnike, kojima su potrebne samo pojedine funkcije.

Odgovarajuća infrastruktura - tehnologije prenosa podataka

WLAN

Unutar WLAN mreže se podaci prenose direktno iz vozila u bazu podataka.

Mobilna telefonija

Podaci se šalju bazi podatak a preko mreže mobilne telefonije.

Odobrena verzija softvera:

connect:desk 2.7.4

connect:composer 2.3.19

Varijabilni funkcijski moduli

Zahtevi za sistem za upravljanje flotom često su vrlo specifični: Svaki rad pruža drugačije okruženje primene za podne transportere. Shodno tome pojedinačne funkcijske module Linde connect možete kombinovati u jedan sistem, koji optimalno ispunjava odgovarajuće zahteve.

  • Preko connect:ac korisnici kontrolišu pristup svojoj floti i omogućavaju pouzdanu i jednostavnu proveru vozila pre svake upotrebe.
  • connect:dt dokumentuje period korišćenja, nesreće i funkcionalnost vozila flote.
  • Pomoću connect:an menadžeri flote analiziraju i nadziru iskorišćenje i performanse vašeg voznog parka. Pored toga, modul procenjuje stanje akumulatora i detektuje eventualno pogrešno rukovanje.
  • Pomoću connect:zi se umrežavaju Linde Safety Guard bezbednosne zone sa prilagođavanjem brzine za viljuškare. Pomoću softvera se mogu podesiti veličine zona i maksimalna brzina, a interaktivni izveštaji u rasporedu hale omogućavaju transparentnost flote.

Detalji connect:desk sistema

Kontrolni panel softvera za upravljanje flotom connect:desk kompanije Linde Material Handling je centrala kojom program komunicira.

Kontrolni panel

Kontrolni panel služi kao centrala za komunikaciju connect:desk sistema. Pomoću individualno podesivih vidžeta, kao što su npr. kalendar, poruke sa vozila i pristupi, menadžeri flote mogu da nadziru i kontrolišu vašu flotu. Sve poruke vam se po potrebi mogu direktno proslediti u vidu e-pošte.

U oblasti organizacije softvera za upravljanje flotom connect:desk kompanije Linde Material Handling se vrši obrada informacija o vozačima, mestu korišćenja, dodeli vozila i drugih informacija.

Organizacija

U oblasti organizacije menadžeri flote mogu da obrađuju informacije o vozačima, mestu korišćenja, dodeli vozila i druge informacije. Hijerarhijski struktuiran prikaz liste pruža jasan pregled organizacione strukture i pojednostavljuje dodelu i upravljanje pravima za pristup i korišćenje.

U oblasti upravljanja softvera za upravljanje flotom connect:desk kompanije Linde Material Handling se upravlja velikom količinom podataka.

Upravljanje

Tabele, detaljni prikazi i razni elementi za unos omogućavaju fleksibilno praćenje, negu i širenje velikih količina podataka. Tako se, na primer, može jednostavno upravljati vozačkim dozvolama, obukom ili zdravstvenim pregledima.

U oblasti zona softvera za upravljanje flotom connect:desk kompanije Linde Material Handling menadžeri flote planiraju područja zona i prolaze u hali.

Zone

U oblasti zona menadžeri flota na osnovu sopstvenih planova hala i fabrike planiraju i konfigurišu područja zona i prolaze u hali, i po potrebi definišu automatizovana prilagođavanja brzine. Tako se, na primer, na raskrsnicama i uskim mestima može ciljano upravljati brzinom kretanja vozila i povećati bezbednost.

Dnevnik softvera za upravljanje flotom Linde: connect kompanije Linde Material Handling

Izveštaji o prijavljivanju

U dnevniku postoji pregled svih evidentiranih događaja pojedinačnih vozila. U tabeli Pre-Op provera su prikazane sve sprovedene Pre-Op provere izabranog vozila, kao i pripadajući odgovori vozača. Interaktivni dijagrami prikazuju abnormalne nivoe punjenja i odjavljivanja i mogu se grupisati prema vozaču i vozilu. Na taj način menadžeri flota tačno znaju kadi i kako je koje vozilo je korišćeno.

Korišćenje softvera za upravljanje flotom connect:desk kompanije Linde Material Handling

Izveštaji o korišćenju

Analiza korišćenja pruža pregled o upotrebi i iskorišćenju svih vozila. Interaktivni dijagram pokazuje koliko dugo i u koju svrhu su vozači koristili izabrana vozila. U listi su takođe prikazane i udarne vrednosti, istorija stanja napunjenosti, kao i raspodela prolaza zona.

Izveštaj o održavanju u softveru za upravljanje flotom kompanije Linde Material Handling

Izveštaji o servisu

Oblast servis prikazuje termine za servisiranje i održavanje vozila flote. Na osnovu toga menadžeri flote mogu ciljano povezati termine za održavanje i smanjiti troškove.

Izveštaj o koordinaciji u softveru za upravljanje flotom kompanije Linde Material Handling

Izveštaji o koordinaciji

Kategorija o koordinaciji pruža podatke o vozačima, kao i o upotrebi i iskorišćenju svih vozila. Raspodela vozila omogućava pregled sastava celokupne flote - sortiran prema proizvođaču, tipu vozila, kao i drugim kriterijumima. Vozni par prikazuje sva vozila sa njihovim najvažnijim karakteristikama. U obuci za vozače se nalaze sve obavljene i predstojeće obuke za vozače.

Hardverska komponenta za jednostavno upravljanje flotom

Hardverske komponente sistema Linde connect povezuju flotu vozila sa pripadajućim softverom baze podataka. One prikupljaju i prenose podatke upravljačkih jedinica i senzora i stavljaju ih na raspolaganje za dalju obradu. Osim toga, oni služe kao elektronska brava za paljenje sa PIN ili RFID identifikacijom.

Nova vozila se fabrički isporučuju sa Linde connect hardverom, sve komponente su dostupne i kao rešenja za nadogradnju za postojeća i vozila drugih proizvođača.

connect: Čip kompanije Linde Material Handling

Kompetentni saveti i podrška

Savetnik kompanije Linde kod klijenta na licu mesta

Sve komponente iz jedne ruke: Stručnjaci kompanije Linde i Linde distributeri vam pružaju podršku za konfiguraciju, podešavanje i rad vašeg sistema za upravljanje flotom. Hardverske i softverske komponente Linde connect se neprekidno usavršavaju i dopunjavaju novim funkcijama.

Upravljanje flotom - FAQ

Šta je upravljanje flotom?

Pomoću upravljanja flotom se može centralno upravljati flotom vozila preduzeća. Pri tome se pre svega radi o tome da se optimizuje raspoloživost pojedinačnih vozila i međusobno usklade pređene deonice. U tu svrhu moderna vozila neprekidno prikupljaju podatke, koji pružaju informacije o njihovom stanju i trenutnom iskorišćenju. Pri tome upravljanje flotom pomaže da se resursi koriste na najbolji mogući način i da se blagovremeno prepoznaju problemi kao što su uska grla u kapacitetu.

Za koga su relevantni sistemi upravljanja flotom?

Menadžeri flote imaju zadatak da unapred planiraju upotrebu vozila, optimizuju procese i smanje troškove flote vozila. Zahtevi za upravljanje flotom se razlikuju od preduzeća do preduzeća, jer veoma zavise od veličine flote. Moderan softver za upravljanje flotom obezbeđuje da se iz bilo koje veličine flote može izvući maksimum. Pri tome iskusni menadžeri flota imaju koristi isto kao i povremeni korisnik, kome su potrebne samo pojedine funkcije.

Šta je specifično za upravljanje flotom kompanije Linde?

Sa familijom proizvoda Linde connect kompanija Linde Material Handling nudi savršeno rešenje za moderno upravljanje flotom. Linde connect umrežava vozila i neprekidno obaveštava menadžere flota o statusu njihove logistike u proizvodnji ili halama skladišta. Zahvaljujući ovoj transparentnosti, upotreba flote postaje bezbednija i ekonomičnija. Raste raspoloživost svakog vozila.

Brzo i efikasno koordiniranje naloga i vožnji

Aplikacija Linde Truck Call pojednostavljuje dodeljivanje naloga za vožnju u okviru flote i znatno skraćuje komunikacioni put između menadžera flote i vozača.

Ovde možete saznati više o aplikaciji