Viljuškar sa protiveksplozivnom zaštitom

Bezbedno logističko rešenje zahvaljujući protiveksplozivnoj zaštiti
Viljuškar sa protiveksplozivnom zaštitom iz kompanije Linde Material Handling sa konstrukcijom koja sprečava eksplozije

Tokom proizvodnje u mnogim industrijskim granama, kao sporedni efekat nastaju smeše gasova, isparenja, izmaglice ili oblasti prašine koji mogu da izazovu eksplozije. To se naročito dešava u farmaceutskoj i hemijskoj industriji, u štamparskoj i papirnoj branši, ali i u obradi žitarica ili šećera. Intralogistička vozila moraju u tim preduzećima da garantuju maksimalnu zaštitu od eksplozija kako bi se sprečile nezgode.

Brojni viljuškari sa kontrategom, regalni viljuškari, visokopodizni i niskopodizni paletni viljuškari iz kompanije Linde Material Handling su zbog toga u ponudi kao „Ex“ verzije sa protiveksplozivnom zaštitom. Zbog toga se čitav protok materijala u kompaniji može odvijati sa zaštitom od eksplozije. Komponente koje mogu da izazovu varničenje, kao što su delovi pogona, točkovi ili viljuške za podizanje, zaštićene su posebnim tretmanom površine.

Osim toga, reguliše se i površinska temperatura komponenti vozila kako bi se sprečilo preveliko zagrevanje. I pored dodatne opreme, vozila zadržavaju ekonomičnost, performanse pri utovaru i istovaru, kao i ergonomičnu konstrukciju karakterističnu za kompaniju Linde.

Prema standardima kroz zonu opasnosti

Zakonski zahtevi po pitanju protiveksplozivne zaštite stalno se unapređuju i standardizuju. To zahteva i njihovu blagovremenu i ispravnu primenu. Kada su u pitanju viljuškari i skladišna tehnika sa protiveksplozivnom zaštitom kompanije Linde, vozila i prateća dokumentacija su usklađeni sa najaktuelnijim zakonima. Oni su u skladu sa odredbama EU za upotrebu u zonama sa opasnošću od eksplozije (EN 1755), kao i smernicom ATEX 2014/34/EU.

Usklađenost sa standardima CE zagarantovana je kroz primenu harmonizovanih standarda u procesu razvoja. Sve relevantne komponente, uređaji i sklopovi, kao i celo vozilo, u tom procesu su podvrgnuti tipskom testiranju, odnosno prošli su sertifikaciju od strane akreditovane i nadležne institucije za ispitivanje. Linde nudi vozila za upotrebu u okruženju u kom postoji opasnost od eksplozije koju izazivaju gasovi, isparenja ili prašina i koja nastaje u određenim okolnostima u normalnom režimu rada (zona 1/zona 21) ili samo kratkotrajno (zona 2/22). Vozila iz kategorije uređaja 2G/D i 3G/D prilagođavaju se precizno odgovarajućim uslovima za upotrebu koji su navedeni u klijentovoj dokumentaciji za zaštitu od eksplozije.

Električni viljuškar sa protiveksplozivnom zaštitom
Vozila kompanije Linde sa protiveksplozivnom zaštitom

Mere zaštite od eksplozije

Vozila kompanije Linde koja su specijalno razvijena za zahteve u oblastima u kojima postoji opasnost od eksplozija kombinuju proverene prednosti serijskih vozila sa sveobuhvatnim merama za zaštitu od eksplozije prema smernicama za ATEX proizvode.

Električna pogonska sredstva, kao što su npr. motori, upravljači, senzori, prekidači i displeji, zaštićeni su raznim tipovima zaštita od paljenja. Kompanija Linde koristi kapsule otporne na pritisak, povećanu bezbednost, sopstvenu bezbednost, livene kapsule, zaptivene mehanizme, mehanizme koji ne varniče i kućišta otporna na štetna isparenja.

Mehanička pogonska sredstva su zaštićena konstruktivnim merama. Kod zubaca viljuške i kočnica sprečeno je stvaranje mehaničkih varnica. Komponente od plastike, kao što su npr. patosnice, gume, rezervoari i presvlake za sedište, zaštićene su od opasnog elektrostatičkog naelektrisanja.

Elektronsko nadgledanje temperature garantuje da u ekstremnim uslovima upotrebe ne nastaju nedozvoljeno visoke temperature.

Konstruisano prema eksplozivnoj grupi i klasi temperature

Prilikom konstruisanja podnih transportera sa protiveksplozivnom zaštitom, inženjeri kompanije Linde primenjuju tehnologije koje su izrađene za definisane eksplozivne grupe i klase temperature. U zavisnosti od toga koliko je osetljiv eksplozivni materijal, on se raspoređuje u određenu eksplozivnu grupu. Materije iz viših eksplozivnih grupa, kao što je vodonik, zahtevaju detaljnije mere zaštite na vozilima. Osim toga, materije se klasifikuju prema vrednostima temperature od kojih kao gas ili izmaglica izazivaju opasnost od eksplozije. Komponente podnih transportera se konstruišu u skladu sa tim.

Inovativna tehnologija u varijanti sa protiveksplozivnom zaštitom

Zahvaljujući uskoj saradnji odseka za razvoj serijskih proizvoda i protiveksplozivne zaštite u kompaniji Linde, dostupni su inovativni sistemi za asistenciju, bezbednosne funkcije i varijante specijalne opreme u najkraćem mogućem roku i za upotrebu u potencijalno eksplozivnom okruženju. Izbor opcione specijalne opreme kreće se od sistema za upravljanje flotom Linde connect, do Linde BlueSpot™ i novog radnog reflektora Linde VertiLight. Flote sa standardnim vozilima i vozilima sa protiveksplozivnom zaštitom mogu da budu opremljene na istom nivou komfora i bezbednosti.

Savršeno usklađeno

Video o ručnom rukovanju bačvama

Ručno rukovanje

Visokopodizni paletni viljuškari sa ručnim rukovanjem bačvama za zone 1 i 21

Video o daljinski upravljanom rukovanju bačvama

Rukovanje bačvama na daljinsko upravljanje

Visokopodizni paletni viljuškari sa daljinski upravljanim rukovanjem bačvama za zone 1 i 21

Servis

Čak i prilikom rada u opasnim, eksplozivnim okruženjima možete da se oslonite na našu gustu servisnu mrežu. Naši servisni tehničari, školovani prema međunarodno važećim odredbama za protiveksplozivnu zaštitu, vode računa o tome da vozilo sa protiveksplozivnom zaštitom ostane spremno za upotrebu i da bez problema prolazi zakonski propisana redovna testiranja. Uporedo sa snabdevanjem serijskim rezervnim delovima, servisnim partnerima kompanije Linde dostupni su i rezervni delovi za vozila za protiveksplozivnom zaštitom 24/7 širom sveta putem centralnog centra za snabdevanje. Ovi rezervni delovi ostaju dostupni znatno nakon prestanka proizvodnje serije.