Provereni i inovativni energetski sistemi kompanije Linde

Energija po meri
Visokopodizna vozila kompanije Linde sa litijum-jonskim baterijama kompanije Linde tokom rada u skladištu

Energetski sistemi za sve slučajeve

Izbor energetskog sistema je dobio na značaju kao važan parametar za prilagođavanje unutrašnje logistike. Pritom se pre svega vodilo računa o ukupnim troškovima upotrebe (Total Cost of Ownership, skraćeno: TCO). Prilikom kupovine podnog transportera stoga važnu ulogu nemaju samo troškovi nabavke, već i troškovi upotrebe, a time i troškovi energije. Pritom svako područje primene ima svoje individualne zahteve. U to se ubrajaju i aspekti poput potrebnog mesta za točenje goriva ili punjenje, troškovi energije i ekološka prihvatljivost.

Zbog toga pored motora sa unutrašnjim sagorevanjem i baterijama sa olovnom kiselinom, i litijum-jonske baterije ili gorive ćelije sve više spadaju u preferirana rešenja. Linde Material Handling za svaki energetski sistem nudi najmoderniju tehnologiju, veliki broj modela, kao i obuhvatne usluge savetovanja i servisiranja.

Motor sa unutrašnjim sagorevanjem

Visok stepen raspoloživosti vozila, velika snaga motora, velika paleta modela, izbor između dizela, prirodnog ili pogonskog gasa.

Baterije sa olovnom kiselinom

Proveren energetski sistem, veliki izbor vozila i jednostavna zamena baterije.

Litijum-jonske baterije

Kratko i brzo privremeno punjenje, visoka energetska efikasnost, nema gubitka performanse, visoka raspoloživost vozila i ne zahteva održavanje.

Gorive ćelije

Brzo točenje goriva, mali troškovi upotrebe, bezbedno i čisto rukovanje, dug vek trajanja i štedi prostor.

Vozilo kompanije Linde Material Handling transportuje robu.

Motor sa unutrašnjim sagorevanjem

Visok kapacitet do 18 tona

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem dokazali su se pri upotrebi u unutrašnjoj logistici. Već decenijama Linde Material Handling u razvoju viljuškara sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem (V viljuškari) postavlja standarde u pogledu produktivnosti i ekonomičnosti. Korisnici mogu da biraju između dizel motora ili pogona na gas sa pogonskim ili prirodnim gasom. V viljuškari se u slučaju dizela upotrebljavaju van natkrivenog područja pogona, vozila na pogonski i prirodni gas su osim toga pogodni i za veliki broj primena u zatvorenom prostoru.

Vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem nasuprot drugim sistemima nude posebnu prednost: ona su usled velikog rastojanja od tla pogodna čak i pri vrlo neravnim uslovima tla. Oni osim toga osvajaju velikom snagom motora. Oni imaju nosivost do 18 tona i pogodni su za intenzivne aplikacije.

Linde vozila raspolažu vrlo tihim i štedljivim motorima i bez prekida rade veliki broj sati. Oni osvajaju dugim intervalima servisiranja. Jednostavno pristupačni servisni moduli osim toga obezbeđuju da se svaki proces održavanja odvija brzo.

Pumpa se pogoni preko motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Fini snagator

Kompanija Linde je bila prva koja je kod V viljuškara koristila hidrostatički pogon. Ovde motor sa unutrašnjim sagorevanjem pogoni jednu pumpu. Ona putem pritiska ulja preko zatvorenog ciklusa prenosi snagu na dva hidraulična motora u pogonskoj osovini. Količinu i smer protoka ulja – a time i brzinu i smer vožnje – vozač reguliše preko dve pedale: Linde upravljanje sa dve pedale.

Viljuškar samom promenom pedale menja smer vožnje. Zatvoreni ciklus ulja koči vozilo. Kočioni sistem je suvišan kao kvačilo ili menjač. Usled toga hidrostatički pogon kompanije Linde radi kontinualno, apsolutno ravnomerno i bez trzaja. Ovom inovativnom prenosu snage viljuškari sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem kompanije Linde mogu zahvaliti svoju finoću rada i efikasnost.

Baterije sa olovnom kiselinom

Idealno za lakše do srednje teške primene

Kod malih opterećenja su E-viljuškari i uređaji za tehnologiju skladištenja sa baterijama sa olovnom kiselinom i dalje dobra alternativa. To na primer važi za maloprodajne kompanije, koje koriste vozilo samo nekoliko sati u toku dana za utovar i istovar. Investicioni troškovi kod V viljuškara i E-viljuškara sa baterijama sa olovnom kiselinom su slični. Viljuškari sa olovnom kiselinom po pravilu su nešto povoljniji u pogledu održavanja i osim toga pogodni za primenu u zatvorenom prostoru. Ova tehnologija je proverena već decenijama.

Za precizno planiranje upotrebe indikator preostalog kapaciteta baterije Linde E-viljuškara i uređaja za tehnologiju skladištenja je tačan u minut. U višesmenskom radu po pravilu ne možete proći bez zamene baterije. Ovaj je kod E-viljuškara kompanije Linde posebno fleksibilan sa ukupno pet opcija. Vozilo se opciono može naručiti i sa integrisanim punjačem. Pošto su primene uređaja vrlo raznovrsne, Linde nudi veliki broj raznih kapaciteta baterije za odgovarajući intenzitet i trajanje upotrebe.

Litijum-jonske baterije

Fleksibilnost je adut

Izazov na području elektromobilnosti se sastoji u tome da se omogući jednako visoka raspoloživost kao kod motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Tu stupa na scenu litijum-jonska tehnologija (Li-ION). Ona kod E-viljuškara i uređaja za tehnologiju skladištenja ima ceo niz prednosti u odnosu na baterije sa olovnom kiselinom.

Nema skupih i dugotrajnih zamena baterije, pošto se baterija može dopuniti i u kratkim radnim pauzama. Kombinacija litijum-jonske baterije kompanije Linde i pripadajućeg Linde punjača povećava ukupnu iskorišćenost u odnosu na baterije za olovnom kiselinom za do 30 posto. To smanjuje troškove energije. Usled konstantnog napona čak i pri opadajućoj napunjenosti baterije ne dolazi do gubitka performanse. Pošto osim toga više ne izlaze gasovi iz baterije, nema potrebe za prostorijom za punjenje baterije, niti za konceptom odzračivanja kao dodatnom investicijom.

Linde litijum-jonsko rešenje povećava raspoloživost vozila, čini rad ekonomičnijim, bezbednijim i istovremeno održivim. Ono je u principu pogodno za sva područja primene. Njihove prednosti do izražaja dolaze posebno kod intenzivnih primena, kao što je višesmenski rad, primena u hladnjači ili na primer u industriji pića, ali i u posebno osetljivim radnim područjima kao što je farmaceutska branša ili prehrambena industrija. Za najveću fleksibilnost su na raspolaganju razni kapaciteti baterija u kombinaciji sa različitim snagama punjenja.

Za kompanije koje traže alternativu bez emisija, viljuškari i uređaji za tehnologiju skladištenja sa litijum-jonskim baterijama su dobar izbor. Za izračunavanje ukupnih troškova (TCO) kompanija Linde nudi alat za savetovanje prilagođen primeni. Na bazi individualne primene od strane klijenta, kalkulator pokazuje koji energetski paket je najpogodnije.

Gorive ćelije

Munjevito točenje goriva

Prilikom potrage za odgovaraćujim energetskim sistemom, pored radnih zahteva, važnu ulogu igraju i aspekti kao što su potreban prostor za točenje ili punjenje, energetski troškovi i ekološka prihvatljivost. Ovde su gorive ćelije interesantna alternativa. U gorivoj ćeliji reaguju vodonik i kiseonik, i stvaraju struju, toplotu i vodu.

Vozila sa gorivom ćelijom su napunjene vodonikom za jedan do tri minuta. Visoka raspoloživost vozila je velika prednost u teškom višesmenskom radu. Samim tim je ova tehnologija interesantna za proizvodna okruženja, ali i za intenzivne logističke usluge. Infrastruktura za točenje vodonika se osim toga može implementirati tako da uštedi prostor.

Pošto su troškovi vodonika u proteklom periodu znatno pali, otvaraju se i prednosti kod troškova upotrebe. Osim toga odsustvo potreba za vremenski intenzivnom zamenom baterije i kratka vremena točenja povećavaju produktivnost, bezbednost i higijenu.

Infrastrukturni preduslovi

Tehnologija gorivih ćelija zavisno od zahteva primene za neka preduzeća već danas predstavlja idealan energetski sistem. Odgovarajući koncept rešenja kompanija Linde razvija individualno. Da bi se garantovala efikasna primena, moraju se uzeti u obzir određeni preduslovi poput veličine flote, infrastrukture za vodonik i transportna sredstva.