Autonomni viljuškari L-MATIC AC

Viljuškar za palete sa snažnim performansama

Slaganje i transport sa kontrategom

Autonomni visokopodizni paletni viljuškar Linde L-MATIC AC sa viljuškom sa samostalnom potporom pojednostavljuje transport zatvorenih nosača tereta i preuzimanje tereta na stanicama za primopredaju pod koje ne mogu da se podvuku krakovi sa točkićima, kao npr. transportne trake sa valjcima. Viljuškar sa kontrategom, kojim može da se upravlja i ručno u svakom trenutku, savladava teret težine do 1.200 kilograma na visinama podizanja od 1,90 metara. Može da se koristi samostalno ili da se integriše u automatizovanu flotu. Inteligentni sistem navigacije putem geostacionarnih satelita funkcioniše bez dodatnih vođica na podu ili laserskih reflektora. L-MATIC AC može stoga fleksibilno da se koristi u različitim i promenljivim okruženjima. Njegova sveobuhvatna bezbednosna oprema prepoznaje prepreke i osobe u radnom okruženju.

Karakteristike

Bezbednost

Zahvaljujući bezbednosnoj opremi koja je podržana kamerama i laserima, viljuškar L-MATIC-AC nadgleda svoje radno okruženje i samostalno reaguje na prepreke i osobe. Kada prepozna prepreku, vozilo smanjuje brzinu i zaustavlja se samo ako se prepreka ne pomiče. Ova funkcija garantuje visok nivo bezbednosti i istovremeno visoku produktivnost. Prekidači za prinudno isključivanje koji su postavljeni na više mesta mogu u svakom trenutku da zaustave L-MATIC-AC. Tonovi upozorenja i trepćuća svetla upotpunjuju bezbednosni koncept robotskog vozila. Da biste pomerili viljuškar u slučaju nužde iz zone opasnosti, možete u svakom trenutku njime ručno da upravljate pomoću rude.

 • Preventivni bezbednosni sistem
 • Sigurno izbegavanje sudara
 • Zvučno-vizuelni sistemi za upozoravanje

Rukovanje teretom

Autonomni visokopodizni paletni viljuškar integriše se sa drugi automatizovanim sistemima, kao što su kapije u halama ili transportne trake sa valjcima, i može da se koristi kao deo flote ili pojedinačno zarad automatizacije repetitivnih radnih procesa. Supervizorski softver upravlja navođenjem po putanji i dodeljivanjem naloga. Putem sistema, nalozi za vožnju mogu da se dodeljuju direktno iz sistema za upravljanje robom i ERP sistema. Inovativni sistem navigacije putem geostacionarnih satelita omogućuje upotrebu MATIC vozila u kratkom periodu u promenljivom i novom radnom okruženju. Zahvaljujući visokorazvijenoj bezbednosnoj tehnologiji, L-MATIC AC reaguje preventivno na prepreke i samostalno ponovo preuzima radne procese kada osobe ili druge prepreke više nisu u zoni nadgledanja. U pomešanim radnim procesima, vozilo sarađuje sa ljudima bez bezbednosnih ograničenja.

 • Interfejs za sisteme za upravljanje skladištem i ERP sisteme
 • Inteligentno upravljanje putanjama i nalozima
 • Precizno upravljanje i nadgledanje kretanja paleta
 • Sigurno korišćenje u okruženju sa osobama i neautonomnim vozilima
 • Fleksibilno prilagođavanje izmenama
 • Promena na ručni režim rada moguća je u svakom trenutku

Servis

Zahvaljujući specijalno razvijenoj mreži upravljačkih uređaja za vozilo, svi podaci za L-MATIC AC mogu da se očitaju na servisnom laptopu. Visokopodizni paletni viljuškar može da se nadgleda i preko sistema za daljinsku dijagnostiku. Vozilo pruža veliku raspoloživost budući da su sve elektronske i mehaničke komponente lako dostupne, a pogoni funkcionišu pomoću tehnologije trofazne struje koja ne zahteva održavanje. Samim tim je spremnost viljuškara L-MATIC AC za upotrebu zagarantovana za duži period.

 • Digitalna alatka za dijagnostiku
 • Inspekcija na daljinsko upravljanje
 • Preventivno održavanje
 • Tehnologija trofazne struje koja ne zahteva održavanje

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Lift Battery voltage/rated capacity (5h) Travel speed, with/without load
L-MATIC AC 1.2 1,2 (t) 1924 (mm) 24 / 345/375 (V)/(Ah) o. kWh 6/6 (max. 7,2/2,9) km/h
L-MATIC AC 1.6 1,6 (t) 1844 (mm) 24 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh 6/6 (max. 7,2/2,9) km/h

Posebna oprema

Čitač bar-kôda

Na vozilo može da se postavi čitač bar-kôdova pomoću kog podaci mogu direktno sa tereta da se učitaju u sistem za upravljanje robom.

Linde BlueSpot™ sa plavom LED sijalicom

Linde BlueSpot™

Uređaj za upozoravanje na kolovozuLinde BlueSpot™povećava bezbednost u pogonu jer LED lampa čini viljuškar vidljivim čak i kad ne ispušta zvukove.

Dubina viljuške

Viljuškar L-MATIC AC se isporučuje sa dva tipa viljuške. Pored standardne viljuške sa dubinom od 1.000 milimetara, postoji još jedna sa dubinom od 1.100 milimetara.

2D svetlosna zavesa

L-MATIC AC može da se isporuči sa dodatnom dvodimenzionalnom svetlosnom zavesom koja podržava bezbednosno skeniranje okruženja.

Produžni kabl

Za visokopodizne paletne viljuškare postoji produžni kabl od tri metra koji olakšava punjenje baterije.

Dodatna sirena

L-MATIC AC može opciono da bude opremljen dodatnom sirenom. To će omogućiti da se visokopodizni paletni viljuškar bolje čuje u posebno bučnim okruženjima.

Zatraži ponudu