Linde navigacija za skladišta

Sigurno prema odredištu kroz visokoregalno skladište
Kombinovani viljuškar K kompanije Linde Material Handling u upotrebi sa Linde navigacijom za skladišta u visokoregalnom skladištu.

Uski putevi i velike visine podizanja u skladištu sa uskim prolazima omogućuju veliku gustinu skladištenja. Ali ovaj povoljni tip skladištenja ima i svoju cenu: On postavlja visoke zahteve pred vozača i vozilo. Zbog velikog broja dostupnih mesta u skladištu, vozač ima velik broj mogućih odredišnih koordinata. Držati sva ta mesta za skladištenje u glavi i što brže otići do odgovarajućeg mesta za skladištenje predstavlja izuzetan izazov, zbog čega se palete stalno skladište na pogrešnom mestu.

Kako bi sprečile te greške i maksimalno povećale produktivnost u skladištu, kompanije traže načine da prepoznaju izvore grešaka unapred i da uvek pokažu vozaču najefikasniju deonicu između dve tačke u visokom regalu. Linde navigacija za skladišta pomaže u toj nameri i značajno povećava produktivnost u skladištima sa uskim prolazima.

Kombinovani viljuškar K kompanije Linde Material Handling komisionira sa navigacijom za skladišta u visokoregalnom skladištu.


Navigacioni sistem za skladišta robe

Linde navigacija za skladišta komunicira sa klijentovim sistemom za upravljanje skladištem putem WLAN mreže i pomaže u preuzimanju naloga za prevoz i njihovo brzo izvršavanje. Čim vozač uđe u pravi prolaz, navigacija za skladišta ga navodi na odredište unapred uneto u softver za upravljanje skladištem.

Ekran u vozilu pokazuje vozaču njegov položaj u prolazu kao i položaj narednog komada robe koji treba pomeriti. Vozač potvrđuje obavljeni nalog i šalje informacije putem WiFi mreže u sistem za upravljanje skladištem koji odmah šalje sledeći nalog. Ako je vozač iskoristio optimalni ciklus viljuške za pomeranje cele palete, vozilo automatski potvrđuje izvršavanje naloga.

Vozilo registruje njenu poziciju u odgovarajućem prolazu između regala putem RFID taga ili barkôda koji su utisnuti na pod u prolazu ili postavljeni na regal. Pomoću njih navigacija za skladišta izračunava najbržu i najefikasniju putanju do narednog komada robe i optimalno usklađuje međusobne pokrete vozila za vožnju i podizanje.

Navigacija za skladišta kompanije Linde Material handling koristi RFID tagove na podu.
Navigacija za skladišta iz kompanije Linde Material Handling koristi barkôdove na regalima.
Navigacija za skladišta kompanije Linde Material handling koristi RFID tagove na podu.
RFID tagovi za pod
Navigacija za skladišta iz kompanije Linde Material Handling koristi barkôdove na regalima.
Barkôdovi na regalima

U okviru prolaza između regala, vozač samo aktivira ručicu za vožnju. Nakon toga se vozilo samostalno pozicionira na odredištu. Prilikom rukovanja celim paletama, navigacija za skladišta automatski postavlja zupce viljuške u optimalni položaj tako da vozač potom može da aktivira optimalni ciklus viljuške za utovar i istovar kako bi pomerio narednu paletu. Za komisioniranje se kabina usmerava tako da vozač može ergonomično da rukuje robom. Ovaj poluautomatski proces rasterećuje vozača i povećava efikasnost rukovanja robom budući da minimalizuje greške u pozicioniranju.

Vozač može da obavi ručne korekcije u vertikalnom i horizontalnom smeru a da pritom ne isključuje programirani nalog za vožnju. To omogućava na primer naknadno pozicioniranje paleta koje nisu precizno postavljene. Nakon toga se nastavlja prvobitni nalog za vožnju.

Putem funkcije utvrđivanja optimalnog puta (plavo) preko navigacije za skladišta iz kompanije Linde Material Handling, moguće su uštede vremena i do 25%.

Brže do odredišta

Linde navigacija za skladišta omogućava uštedu do 25% vremena i pokazuje vozaču najbrži mogući put do cilja (plavo).

Pregled prednosti sistema

  • Sprečava se pogrešno skladištenje i komisioniranje
  • Ista efikasnost pri utovaru i istovaru za sve radnike
  • Precizno prilaženje mestima za skladištenje
  • Moguć skok produktivnosti do čak 25 procenata
  • Opcioni automatski ciklusi viljuški olakšavaju rad
  • Brzo učitavanje novih radnika

Spreman za upotrebu u svakom trenutku

Linde navigacija za skladišta može da se prilagodi svakom skladištu. To omogućava interfejs na vozilu preko kog može da se poveže terminal za podatke ili kompanijski sistem za upravljanje skladištem. Celi sistem može da se programira za različite visine podizanja, radne prolaze različitih dužina i različite visine regala. U slučaju promena strukture skladišta, ovi parametri mogu takođe i naknadno da se prilagode.

Linde navigacija za skladišta može da se koristi individualno ili u kombinaciji sa sistemom asistencije za bezbednost u prolazima (GSA) iz kompanije Linde. Sistem asistencije za bezbednost u prolazima pomaže u sprečavanju oštećenja opreme za skladištenje budući da se vozilo i softver precizno prilagođavaju skladištu.

Navigacija za skladišta kompanije Linde Material Handling u upotrebi u visokoregalnom skladištu