Gasni viljuškar

Tihi radnici
Gasni viljuškari kompanije Linde Material Handling

Gas se kao gorivo dokazao u industriji. Za izazovni transport dobara i proizvoda u internom i spoljnjeg području gasni viljuškari kompanije Linde Material Handling su pouzdani pomagači. Oni nude snagu i stalnu dostupnost motora sa unutrašnjim sagorevanjem, ali pritom imaju vrlo malu emisiju i tihi su. Čak i pri trajnom radu je opterećenje bukom i izduvnim gasovima smanjeno na apsolutni minimum. Zato mogu, za razliku od takođe snažnijih dizel viljuškara, da se uz pridržavanje graničnih vrednosti, koriste i u zatvorenim prostorima kao što su skladišta i hale.

Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji i svom snažnom pogonu, gasni viljuškari kompanije Linde su takođe maksimalno pogodni za upotrebu napolju. Tamo izdržavaju čak i najekstremnije uslove poput vetra i vremenskih uslova, prašine, prljavštine i teškog tla.

Sa proverenim konceptom rukovanja koji se sastoji od upravljanja sa dvostrukom pedalom i Linde Load Control-a gasnim viljuškarima kompanije Linde se može fino i intuitivno upravljati. Način funkcionisanja upravljanja sa dvostrukom pedalom zasniva se na hidrostatičkom pogonu, koji snagu motora direktno prenosi na pogonske točkove i podiznu hidrauliku vozila. To omogućava meko kretanje, brzu promenu smera vožnje i precizno rukovanje teretom. Istovremeno, vozač sa Linde Load Control-om bez problema upravlja svim relevantnim funkcijama jarbola putem dve upravljačke palice integrisane u naslon za ruke. Upravljački elementi su postavljeni tako da se pokreti ruku minimizuju i da se sprečava pojava umora.

Zavisno od modela, gasni viljuškari mogu da rade na pogonski gas (LPG) ili prirodni gas (CNG). Kod gasnih viljuškara na pogonski gas korisnici mogu da biraju između standardnim boca za gas, koje se priključuju na vozilo, ili fiksno ugrađenog rezervoara, koji se puni putem sistema za točenje. Ako se pojedina vozila koriste samo sporadično, onda je varijanta sa bocom za gas optimalno rešenje. Ako preduzeće ima veću flotu gasnih viljuškara sa odgovarajućom infrastrukturom za točenje goriva na licu mesta, po pravilu su vozila sa fiksno ugrađenim rezervoarom najekonomičnije rešenje. Zahvaljujući indikatoru preostale količine na bazi ultrazvuka, vozači kod obe varijante tačno vide kada moraju da promene bocu ili da se odvezu do stanice za punjenje.

Saznajte više

Snažna vozila na gas za upotrebu u zatvorenom i napolju

H14 – H20 EVO

Velika efikasnost rukovanja robom na najmanjem prostoru: V-viljuškari H14 – H20 EVO su posebno kompaktni i okretni.

Saznajte više

H20 – H35

Mnogostrani univerzalci: V-viljuškari H20 – H35 se lako mogu integrisati u softverske sisteme određene kompanije – i koristiti u mnogim područjima.

Saznajte više

H35 – H50

Snažni i opteretivi: V-viljuškar H35 – H50 su napravljeni za zahtevnu trajnu upotrebu u klasi srednje nosivosti.

Saznajte više

H50 – H80 EVO

Metaloprerađivačka industrija, trgovina građevinskim materijalima, industrija pića ili papira: V-viljuškari H50 – H80 EVO i teške terete pomeraju brzo i precizno.

Saznajte više
Gasni viljuškar H25 kompanije Linde Material Handling

Gasni viljuškari kompanije Linde: jaki unutra i napolju

Kod viljuškara sa pogonom na gas Linde već mnogo godina postavlja standarde u pogledu učinka i efikasnosti. Sa nosivošću od 1,4 do 8 tona ovi snagatori se snalaze svuda gde je potrebna performansa i svestranost: uz logističkim centrima za slanje robe, ma stovarištima građevinskih firmi ili pri pretovaru dobara u veletrgovini. Gasni viljuškari u svakom trenutku spajaju ekološki prihvatljivu vožnju bez stvaranja čađi i bez buke sa izuzetnom izdržljivošću. Zahvaljujući snažnom pogonu oni postiži maksimalan učinak i kada moraju da transportuju teške terete na velika rastojanja.

Karakteristike

Gasni viljuškar H50 kompanije Linde Material Handling sa Linde Blue Spot-om.

Bezbednost

Brojna bezbednosna svojstva garantuju zaštitu vozača i tereta. U to između ostalog spadaju kabina vozača koja ima optimizovanu vidljivost u punom krugu kao i razni serijski i opcioni sistemi asistencije. Dodatnu zaštitu obezbeđuju razni konstrukcioni zaštitni elementi kao na primer nisko težište vozila ili Linde Protector Frame, kod kojeg kriv za zaštitu vozača i okvir čine kompletno zatvorenu i masivnu zaštićenu zonu. Tako gasni viljuškari kompanije Linde u svakoj radnoj situaciji za vozača i okolinu vozila obezbeđuju maksimalnu bezbednost.

Ergonomično radno mesto za vozača na gasnim viljuškarima H20 – H35 kompanije Linde Material Handling.

Ergonomičnost

Linde viljuškari su sinonim za udobnost vožnje i ergonomičnost. Nasloni za ruke i sedište su koncipirani tako da se mogu optimalno prilagoditi telesnim potrebama vozača. To omogućava koncentrisan rad bez smetnji čak i u dužem periodu. Gumeni ležajevi na osovinama, jarbolu i nagibnim cilindrima zajedno sa udobnim sedištima koja čuvaju leđa amortizuju potrese svih vrsta. Tako vozači sa lakoćom obavljaju radove i na neravnom terenu.

Maksimalan učinak pri rukovanju robom uz minimalnu potrošnju goriva sa gasnim viljuškarima kompanije Linde Material Handling.

Rukovanje teretom

Linde hidrostatika omogućava precizno i fino podesivo generisanje snage. Bazirajući se na hidrauličkom sistemu koji ne zahteva održavanje, sila motora se bez gubitaka prenosi na pogonske točkove i podiznu hidrauliku. Usled toga vozači mogu da meko krenu, brzo menjaju smer vožnje i precizno manevrišu na malom prostoru. To omogućava maksimalan učinak pri pretovaru uz minimalnu potrošnju goriva.

Održavanje od strane servisnog tehničara kompanije Linde

Servis

Robusna konstrukcija i dizajn pogodan za servis gasnih viljuškara kompanije Linde omogućavaju duge intervale održavanja. Kombinacija vrlo opteretivog vozila i efikasnog servisa kompanije Linde obezbeđuje minimalna vremena mirovanja tokom svakodnevnog rada. Za brze i nekomplikovane radove održavanja su vozila projektovana tako da se važnim komponentama može prići bez napora.

Upravljanje flotama sa Linde Material Handling-om

Povezivanje

Svi gasni viljuškari kompanije Linde zahvaljujući serijskoj jedinici za prenos podataka mogu da se jednostavno integrišu u Linde sistem upravljanja flotom. Digitalno umrežavanje kao i analiza i obrada podataka vozila čini vozila efikasnijim i bezbednijim. Osim toga optimizuje planiranje održavanja. To povećava dostupnost i samim tim i produktivnost. Osim toga su Linde gasni viljuškari serijski opremljeni Linde Engine Protection System (LEPS) sistemom. On prati važne parametre motora kao što su pritisak ulja, nivo rashladne vode i temperatura. LEPS upozorava vozača na preteća oštećenja motora i prikazuje kada dospevaju radovi održavanja. Pored LEPS-a i brojne dodatne funkcije pomažu da se izbegne vreme mirovanja a time i nepotrebni troškovi.

Pregled prednosti gasnog viljuškara

Efikasan

Zahvaljujući Linde Load Control-u i hidrostatičkom pogonu vozač precizno i brzo upravlja svim funkcijama vožnje i jarbola u svakoj situaciji.

Bezbedan

Izvanredna vidljivost u krugu od 360 stepeni i razni sistemi za pomoć obezbeđuju veću bezbednost rada u pogonu.

Udobno

Velike i kvalitetno opremljene kabine podsećaju na unutrašnjost modernih automobila. To omogućava brz i opušten rad.

Štedljiv

Hidrostatika kompanije Linde radi bez prenosnika, spojnice, diferencijala i doboš-kočnica. Time se smanjuje potrošnja i snižavaju troškovi servisiranja.

Čvrst

Kombinacija hidrostatičkog pogona i robusnog motora dokazala se i u teškim uslovima kontinualnog korišćenja sa velikim brojem radnih sati. Brojne komponente uopšte ili skoro uopšte ne zahtevaju održavanje.

Uvek se precizno uklapa

Linde svojim kupcima nudi poseban servis: Svaka primena je individualna i zbog toga svaka serija gasnih viljuškara ima razne konstrukcione varijante, opcije opreme po želji i rešenja po meri. Sa opremom za individualne zahteve, klijenti kompanije Linde mogu da u potpunosti iskoriste potencijal svog vozila. Linde osim toga razvija skalabilna rešenja za zahteve kupaca, koji izlaze izvan okvira serijskih opcija. Kompanija Linde takođe i postojeće gasne viljuškare oprema brojnim dodacima – od grejanja i klima uređaja, do integrisanog bočnog potisnika ili LED radnog reflektora. Tako se i postojeća vozila flote mogu opremiti za izmenjena područja primene.

FAQ - Često postavljana pitanja o gasnim viljuškarima

Šta je gasni viljuškar?

Jedno vozilo za interni transport, koje ima sopstveni pogon na gas, naziva se gasnim viljuškarom. Gasnim viljuškarima upravlja jedna osoba i oni služe za transport komadnog tereta.

Ko sme da vozi gasni viljuškar?

Za vožnju gasnog viljuškara je potrebna dozvola za vožnju viljuškara. Vozačka dozvola nije potrebna. Osobe mlađe od 18 godina viljuškar smeju da voze samo pod određenim uslovima i pod nadzorom.

Koliko košta gasni viljuškar?

Cena gasnog viljuškara se razlikuje od modela do modela. Ukupni troškovi između ostalog zavise od nosivosti i opreme viljuškara.

Koje opcije opreme nude Linde gasni viljuškari?

Svaka serija ima različite varijante modela i veliki broj opcija opreme. Linde te varijante realizuje u okviru normalne serijske proizvodnje.

Kolike troškove rada generiše Linde gasni viljuškar?

Izbor modela i vrsta primene značajno utiču na visinu troškova za inspekciju i održavanje. Linde gasni viljuškari u principu troše vrlo malo goriva i prouzrokuju samo niske troškove za servis i održavanje. Linde gasnim viljuškarima nije potreban kočioni sistem sa intenzivnim održavanjem, jer zatvoreni kružni tok ulja hidrostatike koja se ne troši automatski koči vozilo, ako vozač ne pritisne pedalu. Promena hidrauličnog ulja je neophodna tek na svakih 6.000 radnih sati. Isparivač za motor na pogonski gas najranije mora da se održava posle 3.000 radnih sati.

Koliko goriva troši Linde gasni viljuškar?

Potrošnja goriva Linde gasnih viljuškara zavisi od modela i vrste primene. Sa potrošnjom između 1,9 i 6,2 kg/h, Linde vozilima je potrebno daleko najmanje gasa u poređenju sa konkurencijom.

Koje propise o izduvnim gasovima ispunjavaju gasni viljuškari kompanije Linde?

Izduvni gasovi gasnih viljuškara padaju pod uredbu o opasnim materijama. Granične vrednosti za radno mesto (AGW) su navedene u TRGS 900. Relevantni za rad sa viljuškarima su AGW za CO od 35 mg/m3, AGW za propan od 1800 mg/m3 i AGW za CO2 od 9100 mg/m3. Linde gasni viljuškari se pridržavaju strogih smernica za emisiju izduvnih gasova za mobilne radne mašine u skladu sa EU uredbom 2016/1628/EU. To znači sledeće: Ako vlasnici skladišta putem odgovarajućih uslova rada (odgovarajući koncept ventilacije, primereni broj vozila, odgovarajući intenzitet primene, itd.) obezbede poštovanje TRGS 900, gasni viljuškari kompanije Linde takođe mogu da se koriste u zatvorenim prostorima.

Koje sisteme asistencije kompanija Linde nudi za gasne viljuškare?

Za Linde gasne viljuškare na raspolaganju su razni serijski i opcioni sistemi asistencije. Za maksimalnu zaštitu od prevrtanja Linde Curve Assist prilagođava brzinu vožnje proporcionalno zakretanju upravljača. Sa Linde Load Assist se smanjuje naginjanje napred i brzinu podizanja u zavisnosti od visine podizanja. Linde Safety Pilot prikazuje težište tereta, aktuelnu težinu tereta, maksimalno dozvoljenu visinu podizanja i ostale važne parametre i u kritičnim situacijama preventivno interveniše. Linde Motion Detection prepoznaje kretanje u prostoru iza viljuškara i sprečava vozilo da krene. Tako sistem štiti osobe, koje se tamo kreću. Pešaci su dodatno zaštićeni funkcijom Linde Safety Guard, sistemom asistencije koji locira vozila sa tačnošću do u centimetar, aktivira signale upozorenja i automatski smanjuje brzinu.

Koje prednosti nudi hidrostatički pogon?

Hidrostatički pogon je osnova za precizno i fino podesivo generisanje snage Linde gasnih viljuškara, kome nema ravnog. U svakoj radnoj situaciji je na raspolaganju tačno neophodna snaga, jer zatvoreni hidraulični sistem koji ne zahteva održavanje snagu motora bez gubitaka prenosi na pogonske točkove i podiznu hidrauliku. Pumpa za podešavanje aksijalnog klipa preko jednog protoka ulja pogoni jedan aksijalni klipni motor po pogonskom točku. Time se protok ulja direktno pretvara u rotirajući pokret. Dve zasebne pedale upravljaju smerom i količinom protoka ulja: Sa desnom se vozilo pomera napred, sa levom pedalom unazad. Na taj način se brzinom vožnje može kontinualno upravljati i smer vožnje brzo promeniti, a da stopala ne moraju da se premeštaju. Ovo omogućava precizno manevrisanje u najužem prostoru, pokretanje bez trzaja i precizno skladištenje i vađenje iz skladišta na regalu.

Koje opcije za digitalno umrežavanje nudi kompanija Linde za svoje gasne viljuškare?

Linde viljuškari serijski imaju jedinicu za prenos podataka. Zavisno od zahteva se važni podaci vozila putem mreže mobilne telefonije ili WiFi-a mogu preneti na server firme ili centralni Cloud server kompanije Linde Material Handling. Linde osim toga nudi Truck Health Management, koji javlja istrošenost i potencijalna oštećenja na vozilu. Ovo smanjuje rizik od ozbiljnih posledičnih šeta i obezbeđuje trajno visoku raspoloživost vozila. Linde gasni viljuškari osim toga mogu da se integrišu u svaki sistem upravljanja flotom. Na taj mogu da se optimizuju iskorišćenje vozila, da se bolje planiraju intervali održavanja i da se upravlja korišćenjem kao i ostalim procesima u vezi sa vozačem i vozilom. Putem višestrukog šifrovanja tokom prikupljanja, prenosa, obrade i čuvanja informacije, kompanija Linde obezbeđuje poštovanje najviših standarda zaštite podataka.

Lizing, kupovina ili iznajmljivanje?

Ako ste pronašli vozilo po vašoj želji, jednostavno nas kontaktirajte! Rado ćemo vas posavetovati u vezi sa finansiranjem vašeg gasnog viljuškara – od kratkotrajnog pomagača u glavnoj sezoni do radnog sredstva za trajnu upotrebu: Linde za sve potrebe ima odgovarajuću ponudu za iznajmljivanje, lizing ili kupovinu. U Linde odeljenju za savetovanje dobićete pregled svih opcija.