Viljuškari za visoke regale | Uređaji za uske prolaze

Sa visokom efikasnošću pri rukovanju teretom kroz uski prolaz
Dva viljuškara za uske prolaze kompanije Linde Material Handling pri radu u jednom skladištu sa visokim regalima.

Brzo i bezbedno kroz skladište sa uskim hodnicima

Velike efikasnosti pri rukovanju teretom i posebno bezbedni procesi rukovanja teretom na najmanjem prostoru – Linde Material Handling je svoje viljuškare za visoke regale i vertikalne komisionirke sveobuhvatno projektovao za izazove u uskim hodnicima. Tu spadaju jaki motori za vožnju i podizanje, sa kojima viljuškar istovremeno može da ubrzava i podiže, tako da se željena pozicija u regalu brzo dostigne.

Istovremeno Linde System Control brzina podizanja i vožnje u zavisnosti od težine tereta i tako zavisno od situacije vožnje optimizuje učinak. Ostali opcioni sistemi za pomoć kompanije Linde štite od nezgoda i pomažu kod brze navigacije kroz skladište. Rekuperacija energije pri kočenju i spuštanju tereta smanjuje troškove energije i povećava raspoloživost. Nosivost zavisno od modela i konfiguracije ide do 1,5 tone.

Vozilo za uske prolaze u hali skladišta

Maksimalna performansa u skladištu sa visokim regalima

Vozila za uske prolaze kompanije Linde Material Handling omogućavaju neobičnu brzinu pri rukovanju teretom: Pri pretpostavljenoj visini regala od sedam metara ona procesuiraju do 30 paleta po jednom satu rada – znatno više od viljuškara sa protivtegom ili viljuškara sa kliznim jarbolom. Presudno je pritom između ostalog da viljuškari mogu istovremeno da ubrzavaju i podižu. Tako se na primer paleta na velikoj visini pri dijagonalnom kretanju i konstantno visokoj brzini može posebno brzo pomerati.

Veća produktivnost u sistemu

Kako bi se u najkraćem vremenu u uskom prolazu moglo transportovati što više proizvoda, VNA-viljuškari kompanije Linde koriste razne sistema za pomoć te opciono Linde navigaciju za skladišta. Ovaj sistem pomaže vozaču i preko displeja mu prikazuje tačnu poziciju skladištenja za određene proizvode. On mora samo da aktivira funkciju vožnje i vrlo precizno će stići do svog cilja.

Alternativno dostupne su razne pomoći za pozicioniranje na primer sistemi kamera, koji pojednostavljuju rukovanje teretom na velikim visinama, ili automatizovani ciklus viljuške. Ovde vozilo putem pritiska na dugme samostalno izvodi tri pokreta pri skladištenju i vađenju iz skladišta. Linde System Control pritom prepoznaje da li se teret nalazi na viljuški i automatski pokreće odgovarajući ciklus pomeranja.

Veća bezbednost za sve

Uski hodnici sa vozila teško mogu da se sagledaju. Zbog toga viljuškari za visoke regale kompanije Linde imaju brojne sigurnosne elemente koji minimizuju rizike od nezgode za vozača i druge radnike. Tako na primer opcioni sistem asistencije za bezbednost u prolazima (GSA) aktivira ciljane naredbe za vožnju, kako bi viljuškar u slučaju neravnog tla vozio sporije ili u slučaju prepreka kao što su stropni nosači ograničio maksimalnu visinu podizanja. Bezbednost rada je obezbeđena time da vozač upravljačkom jedinicom mora da rukuje s obe ruke i mora da aktivira sigurnosni prekidač u sedištu ili na podu kabine, kako bi pokrenuto vozilo.

Zdravo radno mesto u viljuškaru

U VNA-viljuškaru je vozaču na raspolaganju ergonomično radno mesto: Svi upravljački elementi su oblikovani ergonomično i mogu se jednostavno dosegnuti, upravljanje se vrši bez napora pomoću višeosnih ručica i postoje brojne mogućnosti odlaganja. Oni olakšavaju rad u prostranoj kabini. Razni sistemi ogledala i kamera poboljšavaju pogled u krugu od 360 stepeni. Vozač na taj način izbegava naporne pokrete tela.

Automatska navigacija kroz uski prolaz – kako to funkcioniše?

Početna tačka za transport proizvoda uvek je Warehouse Management System kupca: Centralni sistem preko Wi-Fi mreže šalje potrebne podatke o odredištu prijemniku u viljuškaru. Svoju aktuelnu poziciju vozilo određuje pomoću RFID-transpondera ili barkodova. Istovremeno sistem za merenje visine lifta integrisan u viljuškaru daje informaciju o trenutnoj visini. Ovu informaciju sistem vozila poredi sa memorisanom mapom skladišta. Na takav način se vrši veoma precizna 3D navigacija. Vozač aktivira samo funkciju vožnje.

Video o primeni kod klijenta: Kod holandske firme MegaGroup kompanija Linde je implementirala poluautomatizovanu navigaciju za uske prolaze.

5x više snage

Brži

Viljuškari za uske prolaze ubrzavaju i podižu istovremeno. Osim toga, zahvaljujući stabilnoj konstrukciji vozila, brzina vožnje čak i na velikim visinama podizanja ostaje nadprosečno visoka.

Bezbedniji

Pametni sistemi za pomoć sprečavaju nezgode sa ljudima, sudare sa regalom ili sa preprekama na podu ili tavanici. Istovremeno raste protok.

Robusniji

Robusna tehnologija obezbeđuje male troškove servisa i veka trajanja. Servisni tehničari mogu da iščitaju i provere sve podatke o vozilu pomoću laptop računara i priključka za CAN sabirnicu.

Zdraviji

Svi upravljački elementi su ergonomični raspoređeni i laki su za rukovanje, sedište se može podešavati na razne načine.

Bolje planiranje

Sa sistemom za upravljanje flotom Linde connect između ostalog je moguće, optimizovati ceo ciklus korišćenja vozila.

Izdržljiviji

Energija koja nastaje pri kočenju i spuštanju vraća se u bateriju. Vozila za uske prolaze tako mogu da rade duže.

Kabina vozača viljuškara za uske prolaze

Viljuškari za uske prolaze po meri

Za VNA-viljuškare kompanije Linde postoji veliki izbor modula – na primer razni motori, baterije, šasije, kabine i jarboli. Željena nosivost, efikasnost pri rukovanju teretom ili visina podizanja se biraju. Unutrašnja opremljenost kabine takođe se može po želji konfigurisati priključcima, alternativnim kontrolerima i sedištima ili zatvorenom kabinom za primenu u rashladnim skladištima. Na kraju će kupac za veliki broj sati rada raspolagati rešenjem po njegovoj želji.

Tim inženjera osim toga razvija specifična rešenja za kupce vezana za posebne zahteve u primeni.