Autonomni viljuškari P-MATIC

Snažni robotski tegljač

Transport tereta sa više strana u svim oblastima upotrebe

Autonomni električni tegljač Linde P-MATIC sa standardnom platformom konstruisan je za prenos tereta u oblastima u kojima ima malo raspoloživog prostora. On pomera vučne terete težine između 3.000 i 5.000 kilograma. Tipične namene u skladištima i industrijskim oblastima jesu isporuka proizvodnog materijala, odlaganje otpadnih materija na otpad, kao i vuča većih kompozicija vučnog tereta. Tegljači koji mogu da se koriste kao pojedinačno vozilo ili deo autonomne flote predstavljaju integralnu kariku u celom lancu isporuke – od proizvodnje do distribucije. Fleksibilni i robusni tegljači imaju snažni pogonski motor sa velikim obrtnim momentom koji ne zahteva održavanje.

Karakteristike

Bezbednost

Zahvaljujući svom inteligentnom bezbednosnom sistemu, tegljač Linde P-MATIC vizuelno registruje svoje radno okruženje, a reaguje adaptivno. Sistem pouzdano registruje pokretne i nepomične prepreke zahvaljujući laserskim detektorima i 3D kameri. On adekvatno prilagođava svoju brzinu ili se zaustavlja sve dok osobe, vozila ili prepreke se ne uklone iz zone nadgledanja, odnosno dok je ne napuste. Ova tehnologija spaja najveću moguću produktivnost sa najvećom mogućom bezbednošću. Dva dugmeta za prinudno isključivanje, zvukovi upozorenja i trepćuća svetla upotpunjuju bezbednosni profil tegljača P-MATIC.

 • Vizuelno skeniranje okruženja
 • Kombinovana tehnologija lasera i kamere
 • Optimalno prilagođavanje brzine
 • Zvučni i vizuelni sistemi upozorenja

Rukovanje teretom

Primenjeni sistem navigacije putem geostacionarnih satelita ne zahteva dodatne vođice na podu niti laserske reflektore, što ga čini fleksibilnim i daje mogućnost skaliranja. Bilo kao pojedinačno vozilo ili u okviru flote, P-MATIC može jednostavno da se prilagodi uslovima na licu mesta. Komunikacija podacima sa automatizovanim sistemima, kao što su kapije ili transportne trake, lako se uspostavlja, a vozilo može putem upravljačkog softvera da se poveže i sa sistemima za upravljanje robom i ERP sistemima. Osim toga, P-MATIC može brzo da se prebacuje iz režima automatske vožnje u režim ručne vožnje i obratno.

 • Upravljač po sredini
 • Navigacija bez infrastrukture
 • Lako prebacivanje na ručni režim upravljanja
 • Komunikacija sa automatizovanim sistemima

Servis

Kada je u pitanju tegljač Linde P-MATIC, svi podaci vozila mogu da se očitaju na servisnom laptopu i da se analiziraju putem softverskih alatki. Kao alternativa, vozilo može da se nadgleda i podešava i putem računarski podržane funkcije dijagnostike na daljinu. P-MATIC je koncipiran za veliku raspoloživosti. To znači da su svi elektronski delovi za održavanje lako dostupni. Tegljač koristi pogon putem trofazne tehnologije koji je razvila kompanija Linde i koji garantuje rad uz minimalni broj prekida.

 • Digitalna alatka za dijagnostiku
 • Inspekcija na daljinsko upravljanje
 • Pogon na trofaznu struju koji ne zahteva održavanje

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Lift Battery voltage/rated capacity (5h) Turning radius Travel speed, with/without load
P-MATIC 5,0 (t) 24 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh 1485 (mm) 8/8 (max. 7,2/-) km/h

Posebna oprema

Linde BlueSpot™ sa plavom LED sijalicom

Linde BlueSpot™

Uređaj za upozoravanje na kolovozuLinde BlueSpot™povećava bezbednost u pogonu jer LED lampa čini viljuškar vidljivim čak i kad ne ispušta zvukove.

Gel baterija

P-MATIC može da se isporuči i sa gel baterijom. Ona jedva da gubi nešto tečnosti, iz nje ne mora da se ispušta vazduh i može da se puni u zatvorenom stanju.

Produžni kabl

Autonomni tegljač P-MATIC može, po želji, da se isporuči i sa produžnim kablom dužine tri metra za jedinicu za punjenje. Time se povećava prostorna fleksibilnost prilikom punjenja pogonske baterije.

Svetlosna zavesa

U okviru njegovih bezbednosnih funkcija, P-Matic može opciono da bude opremljen bočnim 2D svetlosnim zavesama koje povećavaju bezbednost prilikom upotrebe u blizini velikog broja ljudi i drugih vozila.

Dodatna sirena

Tegljač P-MATIC nudi mogućnost ugradnje dodatne i glasnije sirenje za upozoravanje. Time se garantuje bezbednost u radnim okruženjima u kojima je visok nivo buke.

Zatraži ponudu