• 0 - 1200 (kg)
 • 0 - 1924 (mm)

Autonomni viljuškari L-MATIC

Snažni paletni viljuškar

Efektivno rukovanje teretom na malim visinama podizanja

Autonomni visokopodizni viljuškar L-MATIC iz kompanije Linde Material Handling pogodan je za utovare i istovare na niskim visinama, transporte na većoj udaljenosti i utovar na dva sprata. On savladava teret težine do 1.200 kilograma, do visina podizanja od 1.90 metara. Zahvaljujući sistemu navigacije putem geostacionarnih satelita, koji ne zahteva infrastrukturu, L-MATIC može da se koristi fleksibilno kao pojedinačno vozilo ili kao deo automatizovane flote. Robotsko vozilo je pri tom u stanju da sigurno i efikasno interreaguje sa osobama, neautomatizovanim vozilima ili infrastrukturom klijenta, kao što su transportne trake ili stanice za pakovanje. Osim toga, ručno rukovanje je moguće u svakom trenutku, npr. kako biste brzo pomerili viljuškar u slučaju nužde iz zone opasnosti ili kako biste na kratko obavili neki drugi zadatak.

Karakteristike

Bezbednost

Zahvaljujući sveobuhvatnoj bezbednosnoj opremi, podržanoj laserima i kamerama, Linde L-MATIC nadgleda svoje radno okruženje i reaguje pouzdano kada osobe, druga vozila ili druge prepreke postanu smetnja u procesima u vožnji ili u radu. Sistem pri tom prilagođava zone nadgledanja u realnom vremenu u skladu sa brzinom vožnje i granicama upravljanja. Veći broj tastera za prinudno isključivanje, kao i razni zvučni i optički signali upozorenja, kompletiraju bezbednosne karakteristike viljuškara L-MATIC.

 • Nadgledanje radnog okruženja sa svih strana
 • Kombinovana bezbednosna tehnologija sa laserima i kamera
 • Zvučni i vizuelni sistemi upozorenja

Rukovanje teretom

Viljuškarom L-MATIC upravlja se putem supervizorskog softvera, bilo kao pojedinačnim vozilom ili u okviru flote automatizovanih vozila. Preko njega obavlja se komunikacija i sa drugim automatizovanim sistemima, kao što su npr. kapije ili transportne trake sa valjcima, isto toliko jednostavno koliko i povezivanje sa sistemima za upravljanje skladištem ili ERP sistemima klijenta. Sistem izračunava optimalno dodeljivanje naloga za vožnju i navođenje po putanji. Zahvaljujući inovativnoj bezbednosnoj tehnologiji, L-MATIC samostalno unapređuje radne procese čak i kada osobe ili druge prepreke više nisu u zoni nadgledanja. Kako bi ručno koristio vozilo, operater mora samo da uhvati upravljačku rudu.

 • Interfejs za sisteme za upravljanje skladištem i ERP sisteme
 • Inteligentno upravljanje putanjama i nalozima
 • Precizno upravljanje i nadgledanje kretanja paleta
 • Sigurno korišćenje u okruženju sa osobama i neautonomnim vozilima
 • Fleksibilno prilagođavanje izmenama
 • Promena na ručni režim rada moguća je u svakom trenutku

Servis

L-MATIC je koncipiran za duge periode upotrebe. Lak pristup svim elektronskim i mehaničkim komponentama, kao i tehnologija trofazne struje koja ne zahteva održavanje, doprinose velikoj raspoloživosti vozila. Svi podaci vozila L-MATIC koji su bitni za održavanje mogu da se očitaju na jednom servisnom laptopu. Dodatno postoji mogućnost i podešavanja udaljenog sistema za dijagnostiku.

 • Digitalna alatka za dijagnostiku
 • Preventivno održavanje
 • Tehnologija trofazne struje koja ne zahteva održavanje

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Lift Battery voltage/rated capacity (5h) Travel speed, with/without load
L-MATIC 1,2 / (2,0) (t) 1924 (mm) 24 / 375 (V)/(Ah) o. kWh 6/6 (max. 7,2/2,9) km/h

Posebna oprema

Čitač bar-kôda

Na vozilo može da se postavi čitač bar-kôdova pomoću kog podaci mogu direktno sa tereta da se učitaju u sistem za upravljanje robom.

Linde BlueSpot™ sa plavom LED sijalicom

Linde BlueSpot™

Zahvaljujući snažnim LED svetlima sistemaLinde BlueSpot™radnicima se skreće pažnja na viljuškare u pokretu na jedan prijatan, ali efikasan način: bez glasnih zvukova, bez preplašivanja, bez rizika.

Pozicioniranje tereta

Visokopodizni paletni viljuškar L-MATIC je opciono opremljen senzorima za nadgledanje pozicija paleta.

2D svetlosna zavesa

L-MATIC može da se isporuči sa dodatnom dvodimenzionalnom svetlosnom zavesom koja podržava bezbednosno skeniranje okruženja.

Dodatna sirena

L-MATIC može opciono da bude opremljen dodatnom sirenom. To će omogućiti da se visokopodizni paletni viljuškar bolje čuje u posebno bučnim okruženjima.

Zatraži ponudu