Autonomni viljuškari K-MATIC

Funkcionalni logistički robot

Pouzdana logistika u skladištima sa uskim prolazima

Autonomni visokoregalni viljuškar K-MATIC kompanije Linde osmišljen je za terete do 1.500 kilograma i visine podizanja do dvanaest metara. Inteligentni sistem navigacije putem geostacionarnih satelita upravlja mašinom K-Matic sigurno, bez dodatnih vođica u podu niti laserskih reflektora, u svim standardnim uskim prolazima. Nezavisno od toga da li je u pitanju pojedinačni uređaj koji odrađuje definisane procesne korake ili deo flote robotskih vozila sa centralnim upravljanjem – velika funkcionalnost viljuškara K-Matic omogućava visoku efikasnost pri rukovanju robom čak i pri složenim uslovima korišćenja. Vozilo se pri tom integriše besprekorno u infrastrukturu klijenta, kao što su transportne trake ili stanice za pakovanje. Kao autonomno logističko vozilo, ono izaziva manje štete na teretu i paletama te je samim tim pogodno za rukovanje teretom naročite vrednosti. Budući da se lako i brzo održava, robotsko vozilo je pouzdano dostupno kad god vam je potrebno, a u svakom trenutku vozač može da preuzme upravljanje.

Karakteristike

Bezbednost

Zahvaljujući sopstvenom bezbednosnom sistemu u vozilu, autonomni viljuškar K-MATIC reaguje osetljivo na svoje okruženje. Putem bezbednosne opreme koja se zasniva na laserima i kamerama, i ne zavisi od navigacijske tehnologije, K-MATIC se bezbedno kreće kroz okruženje i pouzdano prepoznaje osobe i druge prepreke. Autonomni viljuškar za uske prolaze je uz to opremljen većim brojem tastera za prinudno isključivanje, kao i uređajima za zvučno upozoravanje i trepćućim svetlima.

 • Nadgledanje radnog okruženja sa svih strana
 • Kombinovana bezbednosna tehnologija sa laserima i kamera
 • Zvučni i vizuelni sistemi upozorenja

Rukovanje teretom

Automatizovani viljuškar za uske prolaze K-MATIC kontroliše se putem supervizorskog softvera koji optimalno koordinira svim nalozima i putanjama za sva korišćenja vozila serije MATIC. Sistem je kompatibilan sa svim standardnim sistemima za upravljanje skladištem i ERP sistemima i pretvara neophodne putanje kretanja robe u naloge za vožnju. 3D prepoznavanje paleta za integrisanim nadgledanjem odstojanja omogućava procese utovara u regal i istovara iz njih bez ikakvih smetnji. Uz to, bezbednosni sistem podržan laserima i kamerama garantuje da će se viljuškar za uske prolaze kretati bez velikog utroška vremena i kroz oblasti sa normalnim fabričkim saobraćajem. Nadgledane oblasti oko vozila se tako u realnom vremenu prilagođavaju u zavisnosti od brzine vožnje i krivina. Ako se viljuškar zaustavi zato što je prepoznao prepreku, radni hod se nastavlja čim put ponovo bude prohodan. Sistem laserskog merenja može brzo da kartografiše promene na mestu upotrebe i učita ih u sistem.

 • Interfejs za sisteme za upravljanje skladištem i ERP sisteme
 • Inteligentno upravljanje putanjama i nalozima
 • Precizno upravljanje i nadgledanje kretanja paleta
 • Sigurno korišćenje u okruženju sa osobama i neautonomnim vozilima
 • Fleksibilno prilagođavanje izmenama
 • Promena na ručni režim rada moguća je u svakom trenutku

Servis

Sve bitne podatke vozila i naloga možete da pozovete putem dodirnog LCD displeja od 7“ i očitate putem USB stika. Kada tehničar unese PIN kôd, aktivira režim servisiranja i može bezbedno da obavi potrebne radove održavanja na lako pristupačnim komponentama. Podaci koji su bitni za održavanje prenose se bežično i analiziraju u softveru za dijagnostiku. To omogućava predvidljivo održavanje – blagovremeno se uočavaju trošenja i manja oštećenja, dok se na vreme izračunavaju i planiraju potrebne pauze radi inspekcije i zamene delova. To omogućava maksimalnu raspoloživost autonomnog vozila.

 • Digitalna alatka za dijagnostiku
 • Bežični prenos podataka vozila
 • Preventivno održavanje

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Lift Battery voltage/rated capacity (5h) Travel speed, with/without load
K-MATIC Example 0.7 0,7 (t) 3200 (mm) 80 / 465 (V)/(Ah) o. kWh 10,5 / 10,5 km/h
K-MATIC Example 1.0 1,0 (t) 7200 (mm) 80 / 775 (V)/(Ah) o. kWh 12 / 12 km/h
K-MATIC Example 1.5 1,5 (t) 10800 (mm) 80 / 930 (V)/(Ah) o. kWh 12 / 12 km/h

Posebna oprema

Zamena baterije

Za potrebe bočne zamene baterije, kompanija Linde nudi kolica za bateriju sa čvrstim valjcima.

Modularna konfiguracija

Za viljuškare za uske prolaze K-MATIC dostupne su različite veličine baterija i varijanti podiznih stubova. Vozilo tako može optimalno da se prilagodi zahtevima u praksi.

Linde BlueSpot™ sa plavom LED sijalicom

Linde BlueSpot™

Zahvaljujući snažnim LED svetlima sistemaLinde BlueSpot™radnicima se skreće pažnja na viljuškare u pokretu na jedan prijatan, ali efikasan način: bez glasnih zvukova, bez preplašivanja, bez rizika.

Ograničenje visine podizanja

Visina podizanja može da se ograniči putem elektronike. Tako se sprečavaju oštećenja, npr. na plafonu skladišta robe.

Bočni bezbednosni laser

Zahvaljujući bočnim bezbednosnim laserima, viljuškar K-MATIC može samostalno da menja prolaz i samim tim je još fleksibilniji u upotrebi.

Podesiva viljuška

Širina viljuške može ručno ili hidraulično da se podesi radi utovara i istovara različitih nosača tereta.

Zatraži ponudu