Tehnologija i inovacija

Logistička rešenja za budućnost
Logistička rešenja kompanije Linde su izrađena tako da prate nove zahteve moderne proizvodnje.

Nov pogled na protok materijala

U umreženoj industriji ljudi rade na najužem prostoru do sad. Kada se protokom robe i materijala upravlja digitalno, a teret potpuno automatski ide do odredišta, onda inteligentna logistika daje odlučujući doprinos u stvaranju vrednosti za kompaniju. Linde Material Handling oblikuje tu budućnost već danas. Sa istom kreativnošću kao i osnivači kompanije rade danas Linde inženjeri i tehničari na efikasnim rešenjima za kompleksno rešavanje zadataka u intralogistici. Koristeći svoje duboko razumevanje zahteva kupaca i operatera, oni dovode u pitanje standardne načine postupanja. U savršenom spoju produktivnosti, bezbednosti i ergonomičnosti nastaju tehničke inovacije i nove polazne tačke za upravljanje flotom, kao i servisni modeli pomoću kojih korisnik može da ostvari održive konkurentske prednosti.

Vaše inteligentno upravljanje punjenjem

Sa jedinicom connect:charger kompanija Linde Material Handling nudi ekonomično i inteligentno rešenje za upravljanje punjenjem električnih podnih transportera.

Saznajte više

Optimalni jarbol, optimalno rukovanje

Sa novim HD regalnim jarbolom za regalne viljuškare R14 – R25 kompanija Linde omogućava bolju vidljivost, veću visinu podizanja, veću stabilnost i veće sposobnosti u pogledu preostale nosivosti.

Saznajte više

Inovativni koncept upravljanja Linde Steer Control

Linde Steer Control je revolucionarni koncept za upravljanje viljuškarom. Mini upravljač ili džojstik zamenjuju klasični volan.

Saznajte više

Linde Motion Detection

Linde Motion Detection je sistem za pomoć koji prepoznaje pokrete iza viljuškara, upozorava vozača i tako sprečava nezgode.

Saznajte više

Inovativna zaštita od kretanja prema regalu

Linde Rack Protection Sensor automatski koči kretanja prema regalu i sprečava sudare i oštećenja.

Saznajte više

Linde multifunkcionalna ručica

Linde multifunkcionalna ručica je nov interfejs čovek-mašina koji integriše sve upravljačke funkcije i obezbeđuje najbolju ergonomičnost i optimalnu upravljivost.

Saznajte više

Bezopasno kroz uski prolaz

Sistem asistencije za bezbednost u prolazima (GSA) pomaže u smanjenju oštećenja okolne opreme tako što viljuškar svoje kretanje prilagođava prostornim okolnostima u skladištu.

Saznajte više

Linde navigacija za skladišta

Uski putevi i velike visine podizanja – skladište sa uskim prolazima je povoljno za kompaniju, ali postavlja visoke zahteve pred vozila i operatere. Linde navigacija za skladišta pomaže i znatno povećava produktivnost.

Saznajte više

Interaktivni upozoravajući prsluk za maksimalnu sigurnost

Zahvaljujući interaktivnim upozoravajućim prslucima, kompanija Linde Material Handling proširuje svoj inovativni Safety Guard sistem koji služi za blagovremeno upozoravanje pre svega vozača viljuškara i pešaka u opasnim situacijama. Inteligentni upozoravajući prsluci skreću pažnju na opasnosti onome ko ih nosi putem svetlosnih signala, vibracija i zvukova i tako obezbeđuju maksimalnu bezbednost u zatvorenim prostorima i na otvorenom.

Saznajte više

Asistent za sigurno rukovanje robom

Sistem Linde Load Management Advanced čini rukovanje teretom pomoću visokopodiznih vozila jednostavnijim i bezbednijim. Putem velikog ekrana u boji, on daje vozaču jasne vizuelne i zvučne signale upozorenja. Ako stvarna težina tereta prekorači maksimalnu nosivost, funkcija podizanja se automatski zaključava.

Saznajte više

Brzo i efikasno koordiniranje naloga i vožnji

Aplikacija Linde Truck Call pojednostavljuje dodeljivanje naloga za vožnju u okviru flote i znatno skraćuje komunikacioni put između menadžera flote i vozača.

Saznajte više

Active Stability Control

Viljuškari za uske prolaze obavljaju svoj posao na velikim visinama, prolazi su uski, odstojanja od regala su precizno izračunata. Čak i mala neravnina na podu skladišta može da izazove problem. Kompanija Linde Material Handling nudi inovativno rešenje za takve slučajeve zahvaljujući sistemu asistencije Active Stability Control za viljuškare serije K.

Saznajte više

Linde TruckSpot

Uski prolazi između regala, loše pregledne raskrsnice i nepregledna područja često otežavaju pešacima da na vreme vide viljuškar koji se kreće unazad. Linde TruckSpot, vizuelno rešenje za signal upozorenja, najavljuje vozilo u blizini putem svetlosnog signala.

Saznajte više

Linde VertiLight i Linde LED Stripes

Pravo osvetljenje u pravom trenutku je suštinski preduslov za bezbednost i efikasnost u radu sa podnim transporterom. Kompanija Linde Material Handling sa svojim proizvodima VertiLight i Linde LED Stripes nudi dva inovativna koncepta za osvetljenje.

Saznajte više

Linde Safety Scan

Bezbednost je važan faktor za produktivnost u saobraćaju ljudi i vozila unutar fabrike. Pomoću sistema Linde Safety Scan možete održivo da smanjite bezbednosne rizike u svim aspektima internog saobraćaja.

Saznajte više

Linde Safety Guard

Tamo gde se kreću podni transporteri, nastaje kompleksna gužva ljudi i mašina. Linde Safety Guard je inovativni sistem asistencije koji povećava bezbednost vozača i pešaka u direktnom okruženju vozila.

Saznajte više

Pomoću vodonika u budućnost

Gorivne ćelije kao energetski sistem za podne transportere postaju sve popularnije. Pored kratkog perioda punjenja, ova tehnologija se ističe između ostalog i malim prostornim zahtevima za infrastrukturu rezervoara, smanjenim troškovima energije, kao i boljom ekološkom prihvatljivošću i higijenom. Linde već danas nudi rešenja sa kapacitetom za ovu obećavajuću tehnologiju budućnosti.

Saznajte više

Energetski sistem za logistiku današnjice i budućnosti

Branša podnih transportera je već dugo predvodnik u domenu elektromobilnosti. Izazov: omogućiti isti nivo dostupnosti vozila kao i kod vozila sa pogonom na motore sa unutrašnjim sagorevanjem. Ovde se litijum-jonska tehnologija kompanije Linde ističe svojim prednostima.

Saznajte više

Linde Safety Pilot

Nezgode usled prevrtanja viljuškara sa kontrategom mogu trajno da se spreče korišćenjem sistema Safety Pilot kompanije Linde Material Handling.

Saznajte više

Dynamic Mast Control

Sistem za asistenciju vozaču, Dynamic Mast Control, za regalne viljuškare kompanije Linde Material Handling obezbeđuje više sigurnosti i efikasnosti tokom manjih njihanja podiznog stuba.

Saznajte više

Okretno vozačevo radno sedište i okretna kabina

Preglednost i unazad bez nezgodnog okretanja: Okretno radno sedište rasterećuje kičmeni stub vozača viljuškara. Ono što je dobro po vozača, dobro je i za radne procese.

Saznajte više

Linde BlueSpot™

Uređaj za upozoravanje na kolovozu Linde BlueSpot™ povećava bezbednost u pogonu jer LED lampa čini viljuškar vidljivim čak i kad ne ispušta zvukove.

Saznajte više