Viljuškari i uređaji za tehnologiju skladištenja kompanije Linde

Naš portfolio proizvoda
Tri serije proizvoda viljuškara i uređaja za tehnologiju skladištenja kompanije Linde

Uvek odgovarajući proizvod za vaš zahtev

Sa 77 konstrukcionih serija, Linde Material Handling nudi najširu paletu modela viljuškara i uređaja za tehnologiju skladištenja. Na bazi različitih varijanti šasije i jarbola, veličina baterije, konstrukcija i kabina, kao i velikog broja specijalnih oprema, proizvodi se konfigurišu u skladu sa odgovarajućim uslovima primene.

Ovde možete naći pregled grupa proizvoda.

Električni viljuškar

Električni viljuškari kompanije Linde Material Handling su pogodni za precizne i efikasne logističke procese zahvaljujući svojoj specijalnoj kompaktnoj osovinI.

Saznajte više

Viljuškar za komisioniranje

Viljuškari sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem kompanije Linde Material Handling svojim hidrostatičkim pogonom obezbeđuju posebno precizne i efikasne procese rukovanja teretom.

Saznajte više

Transporter

Transporter kompanije Linde Material Handling obezbeđuju brze transportne procese u skladištu proizvoda, prilikom isporuke teretnim vozilom ili pri komisioniranju.

Saznajte više

Viljuškari za teške terete

Do 18 tona nosivosti: Robusni viljuškari za teške terete kompanije Linde Material Handling i kod posebno teških radnih zadataka pružaju maksimalni učinak.

Saznajte više

Visokopodizna vozila

Visokopodizna vozila kompanije Linde Material Handling podižu teret do 2 tone na visinu do 6 metara - u najužem prostoru, 100% bezbedno i precizno.

Saznajte više

Uskohodnični viljuškari

Velike efikasnosti pri rukovanju teretom i posebno bezbedni procesi rukovanja teretom na najmanjem prostoru – Linde Material Handling je svoje viljuškare za visoke regale i vertikalne komisionirke projektovao za izazove u uskim hodnicima.

Saznajte više

Regalni viljuškar

Rukovanje teretom u skladištima zahteva brojne zahvate i manevre ranžiranja, često na vrlo malom prostoru i na velikim visinama podizanja. Regalni viljuškari kompanije Linde su precizno usklađeni sa ovakvim uslovima.

Saznajte više

Viljuškar za komisioniranje

Viljuškari za komisioniranje kompanije Linde sa specijalnim konceptom dizajna obezbeđuju brze, precizne procese komisioniranja koji štede snagu.

Saznajte više

Tegljači i vozila sa platformom

Tegljači i vozila sa platformom kompanije Linde Material Handling obezbeđuju brz i bezbedan transport – čak i kada ima malo mesta i u uskim prolazima.

Saznajte više

Rutirani vozovi

Jaki, svestrani i bezbedni: Linde Material Handling za svaki zadatak nudi odgovarajući rutirani voz, bez obzira da li unutra ili napolju.

Saznajte više

Automatizovana vozila

Ekonomični i sigurni: Autonomni viljuškari serije Matic iz kompanije Linde Material Handling koriste u radu tehnologiju navigacije putem geostacionarnih satelita.

Saznajte više

Viljuškar sa protiveksplozivnom zaštitom

Vozila sa protiveksplozivnom zaštitom iz kompanije Linde Material Handling kombinuju prednosti serijskih vozila sa obimnim merama za zaštitu od eksplozije prema smernicama za ATEX proizvode.

Saznajte više