Autonomni viljuškari T-MATIC

Izdržljivi paletni viljuškar

Automatizovano pomeranje tereta na dugim deonicama

Autonomni niskopodizni paletni viljuškar Linde T-MATIC koncipiran je za transporte na duže staze ili za slaganje u blokove radi pripreme za slanje. Model je izrađen za terete težine do 3000 kilograma i može da se koristi kao samostalno vozilo ili u okviru automatizovane flote. U svakom trenutku postoji mogućnost i za ručno upravljanje niskopodiznim paletnim viljuškarem. Sistem za navigaciju vozila putem geostacionarnih satelita ne zahteva dodatnu instalaciju tehnologije za navođenje, kao što su vođice u podu ili laserski reflektori. On pouzdano reaguje putem optičkih senzora na sve prepreke i druga transportna kretanja u radnom okruženju. Zahvaljujući inovativnoj bezbednosnoj i navigacijskoj tehnologiji, T-MATIC je pogodan i za korišćenje u zonama u kojima ljudi i autonomne mašine sarađuju fleksibilno na uskom prostoru. Kao autonomno logističko vozilo, Linde T-MATIC izaziva manje štete na teretu i infrastrukturi.

Karakteristike

Bezbednost

Optički senzori prilagođavaju brzinu niskopodiznog paletnog viljuškara kompanije Linde u realnom vremenu. Flota vozila tako ostaje u pokretu i optimalno je produktivna, uz istovremeno veći nivo bezbednosti u radu. Bezbednosna oprema koja se zasniva na laserskoj optici i sistemu skeniranja pomoću kamere prepoznaje osobe, druga vozila i prepreke i pouzdano sprečava sudaranje. Dugmad za zaustavljanje u slučaju nužde, kao i zvučni signali upozorenja i trepćuća svetla, upotpunjuju bezbednosne karakteristike vozila T-MATIC.

 • Preventivni bezbednosni sistem
 • Sigurno izbegavanje sudara
 • Zvučno-vizuelni sistemi za upozoravanje

Rukovanje teretom

Niskopodizni paletni viljuškar T-MATIC je koncipiran za rad sa ljudima u direktnom okruženju. Osim toga, T-MATIC se može jednostavno, putem jednog hvatanja za upravljačku ručicu, prebaciti sa automatskog režima na ručni. T-MATIC može munjevito brzo da se prilagodi promenljivim radnim uslovima na licu mesta, bilo kao pojedinačno vozilo ili kao deo flote automatizovanih robota. Komunikacija sa automatizovanim sistemima, kao što su npr. kapije ili transportne trake, sistemi za upravljanje robom ili ERP sistemi, vrši se putem supervizorskog softvera. T-MATIC tako uvek pruža optimalnu brzinu vožnje za maksimalne performanse pri utovaru i istovaru tereta.

 • Jednostavno rukovanje
 • Upravljanje u skladu sa flotom
 • Komunikacija sa automatizovanim sistemima
 • Optimizovana brzina vožnje

Servis

Elektronske i mehaničke komponente niskopodiznog paletnog viljuškara T-MATIC su lako dostupne, što garantuje kratka zaustavljanja radi održavanja i visok nivo spremnosti za upotrebu tokom dugog niza godina. Tehnologija trofazne struje za pogone, koja ne zahteva održavanje, takođe doprinosi velikoj raspoloživosti vozila, kao i specijalno razvijena mreža upravljačke tehnologije preko koje svi podaci vozila T-MATIC mogu da se očitaju i analiziraju na servisnom laptopu. Dodatno postoji mogućnost i podešavanja udaljenog sistema za dijagnostiku.

 • Digitalna alatka za dijagnostiku
 • Inspekcija na daljinsko upravljanje
 • Preventivno održavanje
 • Tehnologija trofazne struje koja ne zahteva održavanje

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Lift Battery voltage/rated capacity (5h) Turning radius Travel speed, with/without load
T-MATIC 3,0 (t) 120 (mm) 24 / 345/375 (V)/(Ah) o. kWh 2735 (mm) 6/6 (max. 7,2/1,1) km/h

Posebna oprema

2D svetlosna zavesa

T-MATIC može da se isporuči sa dvodimenzionalnom svetlosnom zavesom koja podržava bezbednosno skeniranje okruženja.

Čitač bar-kôda

Na vozilo može da se postavi čitač bar-kôdova pomoću kog podaci mogu direktno sa tereta da se učitaju u sistem za upravljanje robom.

Linde BlueSpot™ sa plavom LED sijalicom

Linde BlueSpot™

Uređaj za upozoravanje na kolovozuLinde BlueSpot™povećava bezbednost u pogonu jer LED lampa čini viljuškar vidljivim čak i kad ne ispušta zvukove.

Gel baterija

Niskopodizni paletni viljuškar T-MATIC može da koristi kao pogon i gel bateriju. Da bi to bilo moguće, vozilo može da se isporuči sa odgovarajućim fabričkim podešavanjima.

Produžni kabl

Za niskopodizne paletne viljuškare postoji produžni kabl od tri metra koji olakšava punjenje baterije.

Dodatna sirena

T-MATIC može opciono da bude opremljen dodatnom sirenom. To će omogućiti da se niskopodizno vozilo bolje čuje u posebno bučnim okruženjima.

Zatraži ponudu

T-MATIC

T-MATIC