Privezak za ključeve sa logotipom „Linde approved“
Pametna alternativa

Provereni polovni viljuškari

Zahtevi za podne transportere su tako individualni kao preduzeća koja ih koriste. Pre svega novoosnovana preduzeća, kompanije u fazi rasta ili sa varirajućim vremenima primene za podne transportere su u potrazi za mogućnostima da svoje specijalne zahteve realizuju na pouzdan i ekonomičan način.

U tu svrhu su polovni viljuškari kompanije Linde kvalitativna, visoko kvalitetna i troškovno povoljna alternativa. I za preduzeća sa većim flotama viljuškara ova vozila predstavljaju smislenu dopunu, ako se radi o tome da se na raspolaganje za različite zahteve stavi mešavina novih uređaja i ispitanih polovnih vozila koja odgovara potrebama.

Istorijat servisiranja bez praznina i standardizovana dorada

Kod podnih transportera iz programa „Provereni viljuškari“ po pravilu se radi o izabranim povratnicima iz flota za kratkotrajno i dugotrajno iznajmljivanje kompanije Linde. Ovi viljuškari su u toku prvog korišćenja redovno održavani od strane servisnih tehničara kompanije Linde. Uz pomoć istorijata vozila i servisiranja u kojem nema praznina i pažljive kontrole prilikom vraćanja viljuškara, kompanija Linde samo najbolje uređaje bira za program „Provereni viljuškari“.

Zatim se ti uređaji dorade prema jednom od tri standarda za doradu PLUS, SUPER ili ULTRA i snabdeju znakom kvaliteta „Provereno od strane kompanije Linde“. Ovaj znak kvaliteta predstavlja međunarodni standard. On garantuje da polovni viljuškari provereni od strane kompanije Linde uvek odgovaraju istim, najvišim zahtevima u pogledu učinka. Na taj način je obezbeđeno da kupci kod svih ugovornih partnera kompanije Linde širom Evrope uvek mogu da imaju poverenja u isti kvalitet proizvoda.

Obimna dorada sa znakom kvaliteta

Dorada polovnih uređaja se kod kompanije Linde vrši na temelju širom Evrope standardizovanog procesa. U specijalizovanim regionalnim centrima za doradu ili u lokalnim Linde filijalama za servisiranje specijalno obučeni servisni tehničari kompanije Linde savesno sprovode proces dorade. Ako deo mora da se zameni, tehničar ugrađuje isključivo dugoveke Linde originalne rezervne delove. Tek kada viljuškar uspešno prođe ceo proces, dobiće znak kvaliteta „Provereni viljuškari“. Konkretno se proces sastoji od sledećih koraka:

Čišćenje polovnog Linde viljuškara

Svi viljuškari se temeljno čiste u svrhu dorade

1. Transparentan istorijat vozila:
Po pravilu se kod proverenih polovnih viljuškara radi o izabranim povratnicima iz flota za kratkotrajno i dugotrajno iznajmljivanje kompanije Linde, koji su u toku prethodnog perioda korišćenja redovno održavani od strane servisnih tehničara kompanije Linde. Na taj način je osiguran transparentan i kontinualan istorijat servisiranja i vozila.

2. Čišćenje:
Svaki viljuškar se pre inspekcije čisti pod visokim pritiskom, kako bi se uklonili ostaci prljavštine kao na primer ulje, mast i nečistoća. Sada je slobodan put za detaljnu ocenu uređaja.

3. Inspekcija:
Iskusni tehničari sasvim detaljno pregledaju svaki deo. Putem obimnog vizuelnog, mernog i funkcionalnog ispitivanja oni identifikuju moguća slaba mesta na viljuškaru ili na pojedinim komponentama, koji se moraju detaljnije pregledati.

Tehničar sa laptopom prilikom inspekcije viljuškara u svrhu dorade

Prilikom inspekcije se proveravaju svi podaci vozila

4. Provera motora i pregled izduvnih gasova:
Pomoću najmodernijih dijagnostičkih uređaja kompanija Linde do detalja ispituje pogonski agregat. Na ovaj način se, pogotovo kod dizel viljuškara, obezbeđuje puna snaga motora, bezbednost rada, kao i poštovanje važećih standarda za izduvne gasove.

5. Akumulator i punjač:
Akumulator zajedno sa motorom predstavlja centralni deo podnih transportera. Analogno tome se kod električnih viljuškara vrši pažljivo ispitivanje punjača i akumulatora, kako bi imali potreban učinak. Ako to nije slučaj, tehničari zamenjuju kompletne baterijske ćelije.

6. Dorada i popravka:
Tehničar sada zajedno sa odgovornim rukovodiocem odseka za polovne uređaje, da li je odgovarajući uređaj pogodan za program „Provereni viljuškar“. Ako je to slučaj, onda se sve mehaničke i električne komponente, a posebno delovi koji su relevantni za bezbednost, pažljivo proveravaju i ako je potrebno zamene originalnim Linde rezervnim delovima.

Dorada jarbola za polovni viljuškar

Viljuškari se dorađuju do najmanjeg detalja

7. Lakiranje:
Prvoklasni spoljašnji izgled zaokružuje doradu i osigurava da će korisnici i u budućnosti postupati pažljivo. Zbog toga viljuškari dobijaju potpuno novo lakiranje i nove originalne Linde nalepnice, ako je potrebno. Manji tragovi korišćenja se profesionalno popravljaju i dodatno lakiraju u originalnoj boji.

8. Završna kontrola:
Na kraju se vrši obimna završna kontrola i tehnički prijem. Kao dokaz, Linde isporučuje potpisan zapisnik od tehničkom prijemu i sertifikat o bezbednosti za svaki podni transporter. Samo vozila koja kroz proces ispitivanja i dorade prođu uspešno, na kraju dorade dobijaju oznaku kvaliteta „Provereno od strane kompanije Linde“. To ih razlikuje od polovnih viljuškara koji nisu prošli kroz ovaj proces.

Standardi dorade za svaku potrebu

Linde Vam nudi polovne viljuškare u tri standarda dorade, Linde PLUS, SUPER i ULTRA. Oni se između ostalog razlikuju po stepenu dorade i trajanju garancije. Na taj način kao klijent možete da birate odgovarajuće vozilo za vaše individualne uslove korišćenja i zahteve.

Tako su Linde-PLUS viljuškari posebno pogodni za primene sa manjim opterećenjem. Kategorija Linde SUPER po pravilu je pogodna za srednje teške primene. Za zahtevne primene sa većim opterećenjem odgovarajuća kategorija je Linde ULTRA. Međutim, koji standard dorade je optimalan za vaše zahteve, zavisi od brojnih faktora. Zbog toga Vas vaš Linde distributivni partner savetuje detaljno i zajedno sa vama vrši odgovarajući izbor. Prvi pregled detalja i razlika između Linde PLUS, SUPER i ULTRA će Vam dati sledeći pregled.

Stanica za doradu za viljuškare

Linde PLUS

Linde-PLUS standard obuhvata sledeće mere dorade i svojstva uređaja:

 • Polovni viljuškari održavani i ispitani prema preporukama proizvođača
 • Podizna konstrukcija, nosač viljuške i hidraulički sistem ispitani prema zahtevima proizvođača
 • Pregled izduvnih gasova
 • Punjač kod električnih uređaja je ispitan
 • Akumulator spreman za upotrebu kod električnih viljuškara
 • Osovina upravljača ispitana u pogledu bezbednosti
 • Upotrebljive gume
 • Funkcionalan elektromotor
 • Potpuna funkcionalnost prema lokalnim standardima
 • Dobro stanje boje i Linde nalepnica
 • Pogonski agregat ispitan
 • Upotrebljivo sedište vozača i sigurnosni pojas
 • Brojač radnih sati ispitan
 • Uputstvo za upotrebu
 • CE izjava o usklađenosti

Linde SUPER

U Linde-SUPER standard pored gore navedenih karakteristika Linde-PLUS dodatno spadaju i sledeće stavke:

 • Pregled izduvnih gasova i merenje pritiska kompresije kod viljuškara sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem
 • Kapacitet akumulatora veći od 70 posto
 • Osovina upravljača ispitana prema specifikacijama proizvođača
 • Upotrebljive gume sa dubinom profila većom od 60 procenata
 • Hidrostat ili kombinovana osovina ispitani prema preporukama proizvođača
 • Dodatno lakiranje u originalnim bojama kompanije Linde i Linde nalepnice
 • Dobro sačuvano sedište vozača i sigurnosni pojas
 • Viljuške i lanci za podizanje sa granicom habanja na 40 posto
 • Transparentan istorijat vozila
 • Kompletan zapisnik primopredaje

Garancija: 3 meseca/250 sati (uključujući potvrde)

Linde ULTRA

Provereni polovni viljuškari kategorije Linde ULTRA imaju ista svojstva kao Linde SUPER, ali dodatno nude sledeće karakteristike:

 • Generalno remontovani motor sa unutrašnjim sagorevanjem
 • Generalno remontovani elektromotor
 • Punjač je remontovan, ispitan i sertifikovan ili nov
 • Nov akumulator ili mlađi od tri godine sa najmanje 80 posto kapaciteta
 • Osovina upravljača je kompletno prerađena
 • Nov komplet guma ili najmanje 90 posto dubine profila
 • Optički besprekorno stanje sa kompletno novim lakiranjem
 • Kao novi sedište vozača i sigurnosni pojas
 • Nove viljuške ili sa maksimalno 10 posto habanja
 • Novi lanci za podizanje ili sa maksimalno 10 posto habanja
 • Ležajevi na podiznoj konstrukciji ispitani i po potrebi zamenjeni
 • Novi, ili kao novi upravljački elementi

Garancija: 6 meseci/500 sati

Pouzdan univerzalni paket

Prednosti programa „Provereni viljuškari“ u pregledu:

Provereni polovni viljuškari su za određena preduzeća ne samo alternativa, već prvi izbor. Zavisno od tačnih zahteva za određenu fazu razvoja preduzeća ili sastava postojeće flote, provereni polovni viljuškari pružaju bitne prednosti. U to između ostalog spadaju:

Kvalitet:

 • Pažljiva i širom Evrope standardizovana dorada ispitanih viljuškara uključujući zamenu delova isključivo novim originalnim Linde rezervnim delovima.
 • Kompletan Linde proizvodni program u kvalitetu „Provereni viljuškar“: Od ručnog podiznog vozila do viljuškara visokog učinka.
 • Sertifikacija prema najnovijim zakonskim zahtevima i direktivama EU.

Izbor:

 • Tri standarda za najrazličitije individualne zahteve klijenata u pogledu ekonomičnosti i uslova primene: PLUS, SUPER i ULTRA.
 • Raspoloživost na celoj teritoriju u neposrednoj blizini.
 • Veliki izbor priključnih uređaja.

Servis:

 • Najrazličitiji paketi finansiranja i servisa, kao na primer dugotrajno iznajmljivanje sa ugovorom o punom servisu.
 • Brz i obiman servis, direktno kod klijenta.
 • Ponude za obuku vozača ili polaganje za dozvolu.
 • Probna vožnja moguća je bilo kada.

Video o ispitanim polovnim viljuškarima kompanije Linde Material Handling

Veliki izbor ispitanih viljuškara unutar mreže kompanije Linde omogućava lokalnim partnerima da uvek pronađu odgovarajuće vozilo za klijenta - individualno usklađeno sa namenom i postojećim budžetom.