L-MATIC pri radu u kompaniji HOLTER

Dva izvora vrednosti pri punom radu
Dva modela L-MATIC kompanije Linde Material Handling pri radu kod austrijske kompanije specijalizovane za sanitarije HOLTER

„Fredl“ i „Gust“ su se dobro prilagodili situaciji kod austrijske kompanije specijalizovane za sanitarije HOLTER. Dva Linde L-MATIC visokopodizna paletna viljuškara u glavnom pogonu u mestu Vels (Wels) okreću svoje krugove između skladišta u centrale za slanje. Tokom tog vremena koleginice i kolege se potpuno i u celini koncentrišu na svoj suštinski posao: komercijalno komisioniranje.

Treba priznati da jedno još uvek ne mogu kod austrijskog veletrgovca za sanitarije HOLTER: Da robu šalju već pre narudžbine kupca. Ali sa svojim izuzetno efikasnim logističkim konceptom porodično preduzeće osnovano 1873. godine je vrlo blizu tome: „Ono što naši kupci naruče do 18:15 časova, mi isporučujemo već sledećeg dana – i to praktično širom cele zemlje. Ako narudžbinu primimo do 10:30 časova, po želji dostavljamo čak istog dana“, objašnjava Lukas Formajer (Vormair), koji je odgovoran za logistiku u Austriji i Nemačkoj. Razrađena strategija centralnog skladišta čini mogućim ovako ambiciozno obećanje isporuke.

Iz Velsa (Wels), gde se na zalihama stalno drži preko 30.000 artikala, sopstvena flota vozila koja obuhvata ukupno 155 kamiona doprema narudžbine u osam dodatnih logističkih baza raspodeljenih po celoj republici i Bavarskoj: bez obzira da li se radi o zaptivnom prstenu ili đakuziju, sifonu ili grejnom telu. „To nas čini ne samo jednim od 3 najveća veletrgovca sanitarijama u Austriji, već istovremeno i ne tako malim logističkim preduzećem“, Formajer (Vormair) ističe ponosno; a za takvo preduzeće se podrazumeva da kada se radi o transportu robe, stvari moraju da se odvijaju što efikasnije.

Rešenje za velike...

Ako se ključne reči logistika i efikasnost pominju u jednom dahu, to nas u 21. veku skoro obavezno dovodi do teme automatizacije; tako je i kod kompanije HOLTER. „Interni procesi toka materijala moraju biti u skladu sa obećanjem usluge prema našim kupcima – i to u prošlosti nije bio slučaj u svim oblastima“, Formajer (Vormair) opisuje početno stanje. Dok se sitni delovi u Velsu (Wels) već više godina preko automatizovanog transportnog sistema iz skladišta dopremaju do kontrole izlaza robe, kod većih proizvoda smo se u potpunosti okrenuli ručnim procesima. Formajer (Vormair): „Zaposleni su robu posle komisioniranja svojim uređajima transportovali u odeljenje za slanje preko putanja koje su delom vrlo dugačke. To je neizbežno dovelo do velikog broja praznih tura – ako se izuzme činjenica da su vožnje tamo i nazad koštale radnike dragoceno vreme za komisioniranje.“

To znači jasan slučaj za sopstveno odeljenje „Osiguranje kvaliteta logistike“, koje kontinualno brine o poboljšanju logističkih procesa. „Otišli smo do firme LogiMAT u Štutgartu i prvo smo se informisali šta tržište trenutno nudi u pogledu automatizacije“, seća se Formajer (Vormair). Posle prve provere ponuđača pravac delovanja je bio jasan: „Pouzdanost i sposobnost prilagođavanja za nas imaju najviši prioritet. Nasuprot tome smo unapred mogli da isključimo rešenja koja bi učinila potrebnim jake zahvate u našu postojeću infrastrukturu skladišta. Mi nismo klasičan proizvodni pogon, u kom se vozi samo sa FTS rešenjima i stoga smo želeli koncept automatizacije koji je u najboljem mogućem obliku kompatibilan sa ostalim saobraćajem.“

Linde L-MATIC visokopodizna vozila „Fredl“ i „Gust“ kod austrijske kompanije specijalizovane za sanitarije HOLTER

… uz niske troškove

Robusna tehnologija otporna na smetnje, bez zametnog polaganja šinskih vođica i sličnog, mogućnost jednostavnog skaliranja – takvi zahtevi su kompaniju specijalizovanu za sanitarije brzo dovele do rešenja za automatizaciju firme Linde Material Handling. „Ovde je na licu mesta bilo više ponuđača u svrhu prezentacije, ali koncept kompanije Linde nam se najviše dopao“, priča Lukas Formajer (Vormair). U kompaniji HOLTER je pored tehničke posebno pozitivno ocenjena i „ljudska“ komponenta: „Sve je bilo vrhunski, od konsultacija u pripremi, prezentacije, znanja u vezi sa logističkim procesima i načina kako se oni moraju promeniti u sklopu automatizacije. Ukratko rečeno: Od prvog dana smo jednostavno imali dobar osećaj kada se radi o kompaniji Linde.“

Pre nego što su oba autonomna visokopodizna paletna viljuškara tipa Linde L-MATIC u kompaniji HOLTER mogla da počnu sa radom, ipak je bilo bitno izvršiti neke pripreme. Na prvom mestu je pritom bila tema podova. Formajer (Vormair) objašnjava: „Pod naše hale je, mora se priznati, već nešto stariji i shodno tome ima tragove upotrebe. Zbog toga je u području gde je trebalo da saobraćaju Linde-FTS-ovi, prvo sprovedena sanacija.“ Još jedna centralna tačka u specifikaciji zadataka odnosila se na integraciju zaposlenih; ovde je kompanija HOLTER od početka primenjivala maksimalnu transparentnost. „Razgovarali smo sa našim radnicima i zajedno merili vreme koje im je potrebno da ručno dospeju iz skladišta do mesta slanja i da se opet prazni vrate. Da je to na kraju iznosilo dobrih 25 posto radnog vremena, iznenadilo je i njih. Samim tim je našim radnicima sve brzo postalo jasno – budući da su već iz iskustva sa sitnim delovima transportovanim putem transportnog sistema znali da kod nas automatizacija ne predstavlja opasnost za radna mesta. Čak naprotiv: Našim radnicima pružamo mogućnost da se u potpunosti koncentrišu na svoju osnovnu delatnost, a to je komisioniranje.“

Drive – i to u boji

„Fredl“ i „Gust“, kako glase imena koja su radnici izabrali za dva Linde L-MATIC uređaja, koji već neko vreme u mestu Vels (Wels) pouzdano obavljaju svoj posao. U tu svrhu su profesionalci iz kompanije Linde prvo napravili virtuelnu mapu hale sa važnim fiksnim tačkama, na osnovu koje se uređaji orijentišu u prostoru. Zatim su kako u skladištu, tako i u zoni slanja postavljene po četiri stanice sa po četiri različite oznake u boji. Radnici gotovo komisionirane palete moraju samo još da dopreme do odgovarajuće stanice i da ih tamo u skladu sa uputstvom ostave u plavoj, narandžastoj, zelenoj i crvenoj zoni. Sada je dovoljno pritisnuti dugme pripadajuće boje, da bi se transportni nalog prosledio jednom od dva L-MATIC uređaja.

Ostatak se bukvalno odvija automatski: Čim Fredl i Gust stignu do svoje ciljne stanice i ostave palete, radnica ili radnik skenerom još jednom proverava robu u pogledu tačnosti i količine i potom je dostavlja do mesta slanja. Ova završna provera je u kompaniji HOLTER takođe ponovo uvedena – i usled toga predstavlja dobar primer kakve pozitivne posledične efekte automatizacija može da ima na kompletnu procesnu topologiju.

„Skeniranjem robe i sa tim povezanom kontrolom odgovarajućeg mesta slanja prema pokrajinama, greške u slanju se praktično u potpunosti izbegavaju“, raduje se Lukas Formajer (Vormair). Kada se radi o ostavljanju: Još jedan prijatan sporedni efekat projekta automatizacije je skladišno okruženje koje je znatno urednije. „Tako gde rade FTS-ovi, putanje za vožnju moraju biti slobodne, to smo raščistili sa našim timom već na samom početku. Iako su naši radnici bili naviknuti da proizvode povremeno negde ‚privremeno parkiraju‘, putanje vožnje su od prvog dana puštanja u rad dosledno održavane prohodnim“, impresionirano priča direktor logistike u kompaniji HOLTER. Uređaji usprkos tome pravovremeno prepoznaju prepreke i pouzdano koče, kada na primer pešak prelazi preko putanje vožnje; dobro prepoznatljivi Linde BlueSpot™ dodatno osigurava veću bezbednost.

Nastavak sledi

Dva Linde L-MATIC uređaja sada već skoro četiri godine rade u kompaniji HOLTER i pritom obavljaju oko 150 vožnji dnevno. Smena Fredla i Gusta traje od 6 sati ujutro do 20 sati uveče; tokom tog vremena su uređaji skoro neprekidno u pokretu, pošto je za svako vozilo na raspolaganju zamenski akumulator. Ako je napunjenost olovno-kiselinskog akumulatora manja od 20 posto, visokopodizni paletni viljuškari automatski odlaze do mesta za zamenu akumulatora. Tamo jedna radnica ili radnik ručno vrši zamenu akumulatora u roku od nekoliko minuta. Lukas Formajer (Vormair) zaključuje:

Sve u svemu je rezultat upravo onakav kakav smo očekivali: Naši radnici na komisioniranju imaju više vremena za svoj suštinski posao i protok robe se sada savršeno uklapa sa našim obećanjem usluge.

Uz sve to ide umirujuća izvesnost da se u potpunosti možete pouzdati u podršku Linde MH. Najsvežiji primer je planirani novi raspored ruta, koji je postao neophodan zbog građevinskih prepravki u skladištu. „Tim kompanije Linde je u najkraćem roku bio na licu mesta i proverio je izvodljivost novog rasporeda putanji kretanja.“ Trenutno se u Velsu (Wels) već razmišlja o tome da se flota L-MATIC vozila proširi dodatnim uređajima, koji bi onda mogli da preuzmu poslove transporta u novoj hali. Eto, dobre stvari se dešavaju, ponekad čak (potpuno) automatski …

Dva modela L-MATIC kompanije Linde Material Handling pri radu kod austrijske kompanije specijalizovane za sanitarije HOLTER

Fritz HOLTER GmbH

Preduzeće Fritz HOLTER GmbH sa sedištem u Velsu (Wels) spada u 3 najveća veletrgovca sanitarijama u Austriji. Osnovana 1873. godine i do danas u vlasništvu porodice, kompanija HOLTER na više od 20 lokacija zapošljava oko 850 radnica i radnika, od toga 330 u logistici. Oko 30.000 različitih proizvoda se pomoću sopstvene flote vozila koja obuhvata 155 kamiona isporučuje iz centralnog skladišta i dodatnih osam logističkih baza u Austriji i Nemačkoj, kao i dva distributivna centra.