Rack Protection Sensor

Inovativna zaštita od kretanja prema regalu
Rack Protection Sensor kompanije Linde Material Handling

Većinu oštećenja regala u skladištima prouzrokuju vozila internog transporta. Pre svega pri uskladištenju i vađenju na gornjim nivoima regala svoju nepodeljenu pažnju vozač mora da usmeri na paletu. Predstavlja izazov da se pritom vodi računa o rastojanju od regala. Često su posledica sudari i oštećenja, koji deluju na celokupnu statiku jednog regalnog sistema i dovode do visokih troškova popravke. Da bi se izbegli rizici, često se na stubove regala montiraju skupi odbojni i potporni zaštitni uređaji koji tokom vremena ipak pretrpe oštećenja usled kretanja prema regalu, a takođe ne štite uskladištenu robu.

Znatno efikasnije rešenje je opremanje vozila Linde Rack Protection Sensor-om. Inovativna zaštita od kretanja prema regalu zamenjuje oči vozača na nivou poda i koči Regalni viljuškar automatski, pre nego što se sudari sa regalom. Pomoćni sistem na taj način može da spreči nezgode na nosećim stubovima regala i na robi uskladištenoj na podu, poveća bezbednost u skladištu i uštedi troškove popravke. Rack Protection Sensor istovremeno rasterećuje vozača: On se u potpunosti može skoncentrisati na uskladištenje i vađenje robe, što doprinosi većem učinku pri pretovaru.

Manfred Martens, upravnik skladišta gotove robe u kompaniji Sopro Bauchemie GmbH
Kompanija Linde mi se obratila i pitala je da li možemo da testiramo sledeće: zaštitu od kretanja prema regalu, koja je montirana na uređaju, kako vozač ne bi mogao da se kreće direktno prema okviru regala i da ga ošteti krakom točka. To smo probali i ocenili smo da je dobar.

Manfred Martens, upravnik skladišta gotove robe – Sopro Bauchemie GmbH, Vizbaden

Sprečavanje štete na regalima sa Rack Protection Sensor-om kompanije Linde

Pregled funkcija Rack Protection Sensor-a

Inteligentni asistent kočenja Rack Protection Sensor-a kompanije Linde Material Handling

Inteligentni asistent kočenja

Rack Protection Sensor postaje aktivan od brzine vožnje koja je manja od 5 km/h. Unutar radijusa od 5 m detektuje prepreku – bilo da se radi o stubu regala ili paleti uskladištenoj na donjem nivou regala – i meri rastojanje od vozila. Ako je brzina kretanja regalnog viljuškara pri izmerenom rastojanju previsoka, Rack Protection Sensor automatski koči vozilo.

Proporcionalno kočenje Rack Protection Sensor-a kompanije Linde Material Handling

Proporcionalno kočenje

Rack Protection Sensor proporcionalno koči vozilo zavisno od rastojanja od prepreke i trenutne brzine kretanja. Na taj način se sprečava da se vozilo naglo zaustavi, što bi moglo da ugrozi vozača ili teret. Uprkos tome je moguće guranje paleta pomoću krakova točka: Ako senzor utvrdi konstantno rastojanje od palete, Rack Protection Sensor ne koči.

Korišćenje senzora za polarizaciono svetlo za merenje rastojanja Rack Protection Sensor-a kompanije Linde Material Handling

Savršena vidljivost zahvaljujući polarizacionom svetlu

Linde Rack Protection Sensor koristi senzore za polarizaciono svetlo za merenje rastojanja. Ovi senzori se i u teškim uslovima odlikuju visokom preciznošću. Nezavisno od boje veštačkog ili prirodnog svetla, crvena LED tačka senzora je dobro vidljiva i nudi vozaču dodatnu orijentaciju pri zahtevnim manevrima skladištenja.

Halil Miri, šef skladišta i referent za bezbednost u kompaniji RUG SEMIN GmbH, Langen
Vozač regalnog viljuškara ovde mora da uskladišti više paleta na četvrtom nivou, gleda uvis i dole ne vidi ništa. Nezgode se najčešće tada dešavaju. Zato nam je potreban asistent, koji automatski koči regalni viljuškar.

Halil Miri, šef skladišta i referent za bezbednost – RUG SEMIN GmbH, Langen

Video o Rack Protection Sensor-u kompanije Linde Material Handling

Pregled prednosti Linde Rack Protection Sensor-a

Bezbednost

Rack Protection Sensor kod manevara utovara na velikim visinama podizanja doprinosi bezbednom načinu vožnje.

Efikasnost u pogledu troškova

Rack Protection Sensor smanjuje štetu prilikom kretanja prema regalu i na taj način smanjuje troškove za zaštitne sisteme na regalima i zamenu oštećenih skladišnih sistema. Može da se nadogradi na starije modele.

Preciznost

Specijalni senzori polarizacionog svetla za merenje rastojanja i pod nepovoljnim uslovima osvetljenja rade precizno i dobro su vidljivi.

Performansa

Rack Protection Sensor koči samo ako je brzina kretanja regalnog viljuškara pri izmerenom rastojanju prevelika. On na taj način olakšava uskladištenje i vađenje iz skladišta, dok vozilo inače može slobodno da se kreće.