Rešenja za maksimalno stvaranje nove vrednosti
V viljuškari sa valjkastom stezaljkom

Svako preduzeće ima individualne potrebe i osnovne pretpostavke: Oprema kapitalom, poslovni procesi, opšti tehnološki ili bezbednosni standardi, infrastruktura i IT sistemi. Svaka upotreba postavlja različite zahteve pred proizvode i rešenja.

Promišljeni proizvodi i rešenja, koji odgovaraju individualnim zahtevima jedne primene, jednog preduzeća 100 posto - to je snaga kompanije Linde Material Handling. Od rešenja u pogledu vozila specifičnih za klijente, upravljanja flotom i automatizacijom preko ponuda vozila za iznajmljivanje i polovnih vozila pa do paketa finansiranja i servisiranja kao i savetovanja u vezi sa planiranje toka materijala, optimizacijom flote i bezbednošću.

Kratkotrajno iznajmljivanje

Sa Linde viljuškarima se uskim grlima i privremenom potrebom za podnim transporterima može ekonomično upravljati.

Saznajte više

Program Approved Trucks – nov standard za polovne viljuškare

Brza raspoloživost, ekonomičnost i fleksibilnost su bitni faktori uspeha u intralogistici. Razvoj situacije na raznim tržištima sve više se odvija dinamično. Pritisak troškova je visok u svim granama privrede. Linde Approved Trucks program nudi jedinstvene mogućnosti da se polovni viljuškari individualno prilagode svim zahtevima određene branše – i to po izuzetno konkurentnoj ceni. Osnovu za to čine modularni paketi usluga za specifične aplikacije i servise. Rešenja koja nastaju na takvoj osnovi, jednako su efikasna u pogledu troškova i stvaraju održive prednosti u tržišnoj utakmici.

Saznajte više

Pametni i fleksibilni: Automatizacija za unutrašnju logistiku

Rešenja za automatizaciju koja nudi kompanija Linde, mogu se koristiti fleksibilno i skalabilno, kako bi se pojedinačni procesni koraci ili kompleksni tokovi materijala odradili automatizovano.

Saznajte više

Upravljanje flotama u logistici

Linde connect korisnicima flote stavlja na raspolaganje upravo one informacije, koje su im potrebne za efikasno i bezbedno upravljanje flotom.

Saznajte više

Savetovanje

Za celovitu analizu Linde nudi obimnu uslugu savetovanja. Ona seže od analize i simulacije do novog koncepta flote.

Saznajte više

Najvažnija je energija

Energija je zbog nedovoljnih resursa i usled promena klime postala globalna tema. Na taj način je dobila na značaju i za unutrašnju logistiku. Za menadžera logistike je izbor energetskog sistema važan parametar, čijim prilagođavanjem može da se uštedi na troškovima. Linde za svaku potrebu nudi odgovarajući energetski sistem. U tu svrhu se situacija preduzeća detaljno analizira, analizira na licu mesta i uz pomoć TCO kalkulacija se bira odgovarajući energetski sistem.

Saznajte više