Savetovanje

Prepoznavanje potencijala
Savetovanje od strane zaposlenih kompanije Linde na licu mesta

U oblasti toka materijala postoje brojni izazovi, ali i nove mogućnosti. Novi zahtevi koji se odnose na tok materijala pritom su vrlo nijansirani: Pritisak troškova, veće palete proizvoda ili izmenjene logističke strukture utiču na tu promenu. S druge strane, projektanti moraju da uzmu u obzir brojne faktore, kada optimizuju proces. Stoga tok materijala mora da se projektuje brzo, ali i precizno. To je moguće samo putem sveobuhvatnog savetovanja.

Za celovitu analizu ovih potencijala, kompanija Linde nudi obimne usluge savetovanja i stoji Vam na raspolaganju i na licu mestu.

Savetovanje u pogledu tokova materijala

Da bi se tok materijala unutrašnje logistike optimizovao, Linde Material Handling svojim klijentima nudi kompletno sistemsko savetovanje.

Saznajte više

Optimizacija flote

Za primenu flote po meri u oblasti unutrašnje logistike kompanija Linde Material Handling nudi celovitu analizu i savetovanje.

Saznajte više

Linde Safety Scan

Bezbednost je važan faktor za produktivnost u saobraćaju ljudi i vozila unutar fabrike. Pomoću sistema Linde Safety Scan možete održivo da smanjite bezbednosne rizike u svim aspektima internog saobraćaja.

Saznajte više