Okretno vozačevo radno sedište kompanije Linde
Pravilan okret pri rukovanju velikim teretima

Okretno vozačevo radno sedište i okretna kabina

Vozači viljuškara su izloženi velikim telesnim opterećenjima. To se naročito primeti prilikom transporta velike, kabaste robe. Takva roba ograničava preglednost i zato mora da se vozi unazad. Vozač uvrće svoj gornji deo tela u smeru vožnje kako bi obezbedio siguran transport. Takav položaj tela međutim šteti kičmenom stubu. Posledice su čest zamor, bolovi i prekid rada.

Preglednost bez prepreka i ergonomični rad ne bi smeli da budu luksuz u poslu. Zahvaljujući okretnom vozačevom radnom sedištu za viljuškare sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i električne viljuškare ili okretnoj kabini za viljuškare, više se neće okretati vozač već njegovo radno mesto. Time će se poboljšati preglednost tereta ili smera vožnje i rasteretiti mišićno-skeletni sistem vozača. Prekidi rada će opasti isto kao i moguće greške usled zamora. To za operatera znači na kraju veću efikasnost u rukovanju teretom.

Video o okretnom vozačevom radnom sedištu kompanije Linde Material Handling

Brz pregled prednosti

  • preglednost bez prepreka prilikom transporta većih, nepreglednih tereta
  • manje telesnog opterećenja po vozača
  • manje prekida rada usled bolesti, samim tim povećana i produktivnost
  • smanjena verovatnoća za grešku usled zamora ili opterećenja
  • jednostavno rukovanje za brzo uhodavanje i sigurno upravljanje
  • čvrsta konstrukcija za dug vek trajanja viljuškara i minimalne troškove održavanja
  • dostupno za mnoge modele viljuškara, čak i kao dodatna oprema

Bezbednost

Zaštita od nezgoda najvišeg kvaliteta

Kabasti tereti u logistici povećavaju rizik od nezgoda jer znatno ograničavaju preglednost vozaču viljuškara. Postoje neka pomoćna sredstva kao što su ogledala ili kamere, ali oni ne ispunjavaju bezbednosne zahteve. Nemački propis za upotrebu podnih transportera propisuje recimo u tim slučajevima vožnju unazad. Uz to propis daje i smernicu da se izbegava česta vožnja unazad jer vozač može tako prekomerno da optereti svoj kičmeni stub. Međutim, u zavisnosti od zadatka, vozači moraju često da voze unazad.

Vožnja unazad sa okretnim vozačevim radnim sedištem kompanije Linde

Okretno vozačevo radno sedište iz kompanije Linde može da bude rešenje za taj problem: Vozač okreće prilikom vožnje unazad celi upravljački sklop, zajedno sa upravljačkim stubom, pedalama i naslonom za ruke, za do 90 stepeni. Kao i kod regalnih viljuškara, vozač sedi poprečno u odnosu na putanju vožnje i ima preglednost nad celom stazom. Tako se ostvaruje bolja preglednost i smanjuje zamor – ukratko: više bezbednosti tokom rada.

Ergonomičnost

Ranije sam uvek imao problema sa vratnim delom kičme, zato što sam svakog dana morao po šest sati da vozim unazad. Sada kada imam okretno vozačevo radno sedište, imam potpunu preglednost staze po kojoj vozim.

Marivam Ahmed, vozač viljuškara u kompaniji Solvay Fluor GmbH u Bad Vimpfenu

Znatno smanjeno opterećenje tela

Prekidi rada iz zdravstvenih razloga su važna tema u domenu poslovnog menadžmenta. Prema statistikama Svetske zdravstvene organizacije WHO, procenjeno je da 60 do 70 procenata radnog stanovništva u industrijskim zemljama pati od bolova u leđima. Vozači viljuškara, usled položaja tela koji nije baš prijatan za leđa, nesumnjivo spadaju u taj problematični procenat.

Osim toga, prema jednom merenju nemačkog Udruženja za osiguranje zaposlenih od odgovornosti u drvnoj i metalnoj industriji (BGHW) okretno vozačevo radno sedište kompanije Linde smanjuje telesno opterećenje vozača za okruglo 60 procenata – i tako znatno umanjuje zdravstvene rizike.

Poređenje potrebe za uvrtanjem leđa

Prema još jednom merenju, udeo radnog vremena koji vozač provede na nepokretnom sedištu sa prekomerno uvrnutim leđima iznosi prosečno oko 43 procenata. Ako zaposleni sede na okretnim radnim sedištima, uvrtanje tela se smanjuje na osam procenata.

Dostupnost

Okretno vozačevo radno sedište kompanije Linde

Dostupno na mnogo načina

Zajedno sa sistemskim partnerom NEUMAIER Industry, kompanija Linde je razvila okretno vozačevo radno sedište za električne viljuškare i viljuškare sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, kao i okretnu kabinu za viljuškare za teške terete. Okretno vozačevo radno sedište je dostupno u mnogo varijanti za različite veličine vozača i modele viljuškara. Dostupan je i izbor raznih tipova sedišta. Osim toga, robusna konstrukcija može da se naknadno nadogradi na brojne serije viljuškara kompanije Linde od 2009. godine proizvodnje. Svi modeli viljuškara za teške terete mogu da se opreme okretnom kabinom koja se distribuira preko Linde mreže prodavaca. Preko te mreže je moguće i naknadna nadogradnja vozila.

Pročitajte više o tehničkim detaljima okretnog vozačevog radnog sedišta i okretne kabine u Linde brošuri „Radite bezbedno, udobnije i efikasnije“.

Brošura o okretnom vozačevom radnom sedištu