Ekran sistema Linde Safety Pilot
Da se viljuškar ne bi nikada prevrnuo

Linde Safety Pilot

Inteligentni saputnik za veću bezbednost

Viljuškari sa kontrategom se retko prevrnu – ali kad se to desi, vozačev život je u opasnosti i nastaju velika oštećenja na vozilu i teretu. Najčešće je uzrok vozačeva greška. Kako bi se smanjio „faktor ljudske greške“, kompanija Linde je razvila jedinstveni sistem asistencije vozaču i samim tim postavila nove standarde u domenu bezbednosti. Sistem Linde Safety Pilot (LSP) funkcioniše kao inteligentni saputnik i dostupan je u dve verzije: LSP-Select i LSP-Active. U oba slučaja vozač vidi u svakom trenutku važne parametre preko malog monitora. Ako se dostigne kritično stanje u vožnji, monitor će to prikazati u vidu boja upozorenja i oglasiće se zvučni signal upozorenja. Verzija Active sistema Linde Safety Pilot preuzima automatski funkcije vožnje i podizanja u viljuškaru.

Ne oslanjajte se na sopstveni osećaj

Nezgode usled prevrtanja viljuškara sa kontrategom su opasne – vozač može ozbiljno da se povredi i teret može da se ošteti. Pritom vozaču nimalo nije jednostavno da spreči prevrtanje vozila. Naročito kada često transportuje nepoznate terete koji se često menjaju. Kako bi se očuvala bezbednost u vožnji, vozač bi morao da tačno zna i precizno proceni težinu tereta, odstojanje tačke težišta tereta i željenu visinu podizanja. To nije realno. U praksi često odlučuje osećaj u stomaku. I verzija Active i verzija Select sistema LSP imaju različite senzore koji na različitim mestima na vozilu mere podatke kao što su visina podizanja, nagib viljuške i težina tereta. Ove centralne vrednosti se prikazuju na monitoru u vozačevoj kabini. Vozač više ne mora da procenjuje težinu transportovanog tereta ili trenutnu visinu podizanja, već je na ovaj način uvek svestan opasnog položaja.

Upravljački sistem Linde Saftey Pilot

Bezbednost

Verovatnoća od opasnih nezgoda usled prevrtanja viljuškara sa kontrategom je znatno smanjena zahvaljujući sistemu Linde Safety Pilot.

Inovacije za više bezbednosti

Težina tereta

Visokoosetljivi senzor meri pritisak u hidraulici konstrukcije za podizanje. Zajedno sa poznatim vrednostima, kao što su prečnik cilindra i prenosna sila lanca za podizanje, utvrđuje se trenutna težina tereta.

Visina podizanja

U ovom slučaju se koristi specijalno razvijeni senzor dužine užeta koji je integrisan u konstrukciju za podizanje.

Ugao naginjanja

Senzori koji prate te vrednosti integrisani su serijski u sve viljuškare sa kontrategom kompanije Linde.

Moment tereta (samo LSP Active)

Na zadnjoj osovini se nalazi novorazvijena merna ćelija uz čiju pomoć može da se izračuna moment tereta, odnosno odstojanje težišta tereta od prednje osovine.

Video-snimak sistema Linde Safety Pilot

Tri verzije pokazuju monitor sistema LSP

  • Bezbednije područje za rad: Ne postoje ograničenja.
  • Granična zona: Indikator svetli narandžasto – sada je gotovo dostignuta granica nosivosti. LSP-Active smanjuje brzinu naginjanja pri podizanju.
  • Kritična zona: Indikator svetli crveno – dostignuta je krajnja vrednosti nosivosti. Dodatno će se oglasiti ton upozorenja. LSP-Active ograničava funkcije vozila.

Aktivna intervencija u vožnji

LSP-Active pruža podršku vozaču dodatno uz aktivni sistem asistencije: Ako pomoću viljuškara sa kontrategom podiže granično težak teret, sistem ispušta vizuelne i zvučne signale i usporava brzinu podizanja, odnosno naginjanja. Ako vozač ne reaguje, radnja podizanja na vozilu se zaustavlja u potpunosti. Slično se dešava i tokom vožnje. Ako vozač previše ubrza viljuškar, prejako zakoči ili vozi prevelikom brzinom kroz krivine, LSP-Active utiče na funkciju vožnje. Sistem kompenzuje greške u vožnji i sprečava nezgode usled prevrtanja.

Radite brže i bezbednije pomoću funkcija za komfor

Verzije Select i Active sadrže dodatno brojne funkcije za komfor – od podešavanja visina podizanja unapred, do integrisane vage za teret i podrazumevanog podešavanja ograničenja brzine. To čini radne procese bezbednijim, a samim tim i produktivnijim. Vozač tako može npr. pre početka vožnje da podesi visinu na koju treba podići teret. Neće morati više tokom rukovanja da dodatno podešava i tako će uštedeti vreme. Integrisana vaga za teret meri teret za nekoliko sekundi, a pored toga sadrži i funkciju sabiranja. Vozač tako može npr. brzo da primeti da li je dostignuto maksimalno opterećenje kamiona. Kako bi se oštećenja i nezgode sprečile unapred, postoji podesivo ograničenje visine podizanja i spuštanja (zaštita od trošenja zubaca viljuške). Niske tavanice u hali ili neravni podovi više neće predstavljati opasnost.

Poređenje verzija LSP-Select i LSP-Active

Prikaz na monitoru

LSP-Select

  • Teret, visina podizanja, ugao naginjanja, brzina vožnje, ugao upravljanja, unapred izabrani smer vožnje (2 pedale/1 pedala), temperature voznog pogona

LSP-Active

  • Teret, visina podizanja, ugao naginjanja, brzina vožnje, ugao upravljanja, unapred izabrani smer vožnje (2 pedale/1 pedala), temperature voznog pogona
  • dodatna indikacija trenutne maksimalne dozvoljene visine podizanja, odstojanja težišta tereta, trenutni maksimalni dozvoljeni ugao naginjanja.

Aktivna intervencija

LSP-Select

  • nije moguće

LSP-Active

  • u zavisnosti od visine podizanja, ugla naginjanja i brzine vožnje (u zavisnosti od situacije u vožnji odnosno situacije sa teretom itd.)

Funkcije za komfor

LSP-Select

  • Biranje visine podizanja unapred, biranje ugla naginjanja unapred, ograničenje podizanja, ograničenje spuštanja (zaštita od trošenja zubaca viljuške), vaga za teret (sa tara funkcijom), sabiranje tereta, podešavanje dinamike vožnje, indikator potrošnje energije, ograničenje brzine.

LSP-Active

  • Biranje visine podizanja unapred, biranje ugla naginjanja unapred, ograničenje podizanja, ograničenje spuštanja (zaštita od trošenja zubaca viljuške), vaga za teret (sa tara funkcijom), sabiranje tereta, podešavanje dinamike vožnje, indikator potrošnje energije, ograničenje brzine.

Kako prosto dođe do nezgode usled prevrtanja?

1.Vozač preuzima teret pomoću viljuškara.

2.Viljuškar se kreće sa podignutim teretom.

3.Kada vozač zakoči sa podignutim teretom, viljuškar počinje da se prevrće.

4.Vozilo se prevrće.

E-viljuškar prilikom transporta teških kutija
Viljuškari kompanije Linde su poznati po svojoj bezbednosti. Najveći broj nezgoda potiče od greške vozača – nedostatak koncentracije u stresnim situacijama ne može uvek da se spreči. Iz tog razloga smo razvili Linde Safety Pilot.