Skladišna hala sa viljuškarima u upotrebi
Brzo i efikasno koordiniranje naloga i vožnji

Aplikacija Linde Truck Call

Efikasnije upravljanje nalozima za vožnju

Kamion kasni usled uslova u saobraćaju ili dolazi do neplanirane isporuke u skladištu. Sada mora brzo da se obavi istovar. Za to su potrebne informacije gde se nalazi sledeći slobodni viljuškar za odgovarajući teret. Dugi komunikacijski putevi izazivaju često dodatna zakašnjenja i prazne vožnje.

Preduslovi

Za aplikaciju Linde Truck Call:

  • Pametni telefon ili tablet
  • Android® 4.1 (Jelly Bean) ili noviji
  • Pristup internetu

Za veb portal Linde Truck Call:

  • Računar ili tablet
  • ažurirani veb pregledač (npr. Google Chrome, Firefox, MS Edge)
  • Pristup internetu

Aplikacija Linde Truck Call nudi rešenje. Vođe smena mogu pomoću aplikacije jednostavno i efikasno, putem pametnog telefona ili tableta, da unose naloge za vožnju u sistem i istovremeno da im dodele nivo hitnosti. Aplikacija informiše potom sve dostupne vozače; čim vozač preuzme nalog na mreži, nestaje iz sistema. Kada se vožnja završi, vođa smene dobija potvrdu. Nalog se precizira pomoću fotografija, dokumenata i komentara. Kako bi se aplikacija prilagodila potrebama i flotama različitih firmi, vođa smene može na početku – putem veb portala ili aplikacije – da unese svoja vozila sa odgovarajućom opremom i karakteristikama. Paralelno se aplikacija instalira za vozača na pametnom telefonu.

Viljuškar pri istovaru kamiona

Pomoću aplikacija Linde Truck Call, vođa smene jednostavno i brzo organizuje svoje logističke naloge na pametnom telefonu.

Pregled prednosti na jednom mestu

Efikasnost

Komunikacioni putevi između vođa smena i vozača skraćeni su zahvaljujući aplikaciji. Tako se sprečavaju vožnje bez tereta i flota može optimalno da se iskoristi.

Lakoća korišćenja

Aplikacija pruža jednostavno kreiranje naloga i njihovu obradu, čak i dok ste u pokretu. Zahvaljujući mogućnosti za postavljanje prioriteta za naloge i kačenje fotografija i dokumenata, ona istovremeno pruža detaljnu komunikaciju.

Dostupnost

Aplikacija omogućuje precizno dodeljivanje naloga odgovarajućim vozilima. Ona istovremeno pruža jednostavan pregled svih otvorenih, tekućih i završenih naloga.

Funkcije aplikacije

Ekran pametnog telefona sa aplikacijom Linde Truck Call

1. Kreiranje naloga

Vođa smene unosi svoj nalog u aplikaciju. Tada unosi lokaciju i mesto odlaganja robe, zatim definiše prioritet i vremenski okvir naloga.

Ekran pametnog telefona sa aplikacijom Linde Truck Call

2. Dodeljivanje naloga

Uneti nalog se prosleđuje svim vozačima. Ako vozač prihvati nalog, onda on više nije vidljiv za sve druge vozače.

Ekran pametnog telefona sa aplikacijom Linde Truck Call

3. Otvoreni nalog za vožnju

Vođa smene dobija u aplikaciji spisak svih otvorenih, tekućih i završenih naloga za vožnju. Pri tom dobija pregled vozača koji trenutno izvršavaju naloge.

Ekran pametnog telefona sa aplikacijom Linde Truck Call

4. Izvršen nalog za vožnju

Ako je nalog za vožnju izvršen, vozač ga potvrđuje u aplikaciji. Vođa smene dobija automatski potvrdu i informaciju da je vozač ponovo dostupan.