Linde Motion Detection

Bezbedna vožnja unazad
Viljuškar kompanije Linde zahvaljujući sistemu Linde Motion Detection bezbedno vozi unazad

Više od polovine svih nezgoda vozila za interni transport sa pešacima se dešava kada viljuškari voze unazad (izvor: BGHW Deutschland, 2014). Jer osobe koje hodaju kroz skladište, često se pouzdaju u viljuškare verujući da ih ovi vide – to je greška koja u najgorem slučaju može imati smrtonosne posledice. Nezgode u skladištu pored problema za ljude takođe proizvode visoke troškove, vreme van pogona i pad produktivnosti. Da bi se to sprečilo, tema bezbednosti postaje prioritet.

U svrhu potpuno bezbednog rukovanja robom, kompanija Linde oduvek pruža podršku svojim kupcima sa velikim brojem konstruktivnih mera i aktivnim sistemima za pomoć. Sa Linde Motion Detection celovit bezbednosni portfolio biva proširen još jednim modulom. Sistem se može nadograditi na viljuškare sa protivtegom, registruje pokrete iza stojećeg vozila i na taj način sprečava nezgode sa osobama i drugim vozilima u opasnom području.

Video uz Linde Motion Detection

Faktor rizika Multitasking

Jedna od najkritičnijih situacija u interakciji viljuškara i pešaka je skladištenje i vađenje iz skladišta odnosno prihvat i spuštanje tereta. Vozač se pritom koncentriše na teret i ne primećuje pešake ili druga vozila iza sebe. Polazeći od te situacije dolazi do 25 procenata nezgoda ljudi, koje se događaju na rastojanju od 0 do 3 m od zadnjeg dela vozila (izvor: BGHW 2014). Ova situacija je utoliko opasnija što je vozač više pod vremenskim pritiskom ili što više izgubio koncentraciju usled ponavljanja monotonih aktivnosti.

Viljuškar sa Linde Motion Detection prilikom upotrebe u skladištu

Sprečavanje nezgoda svuda

Sudare sa pešacima ili vozilima sistem Linde Motion Detection sprečava tako što sistem za pomoć registruje pokrete iza viljuškara koji stoji. Ako se tokom mirovanja registruje pokret, sistem za pomoć sprečava pokretanje. Vozač biva upozoren porukom na displeju. Zvučni signal dodatno alarmira pešaka. Posle upozorenja, vozač mora da dovede papučicu gasa u početni položaj da bi mogao da nastavi vožnju. Sistem funkcioniše pouzdano nezavisno od osvetljenosti i može se individualno prilagoditi odgovarajućoj primeni i okruženju. Na taj način Linde Motion Detection pomaže vozaču pri navigaciji i u loše osvetljenim sektorima skladišta ili u područjima koja ne omogućavaju dobru vidljivost.

Održiva bezbednost za nadogradnju

Linde Motion Detection projektovan je za viljuškare sa protivtegom i može da se nadogradi i kod postojećih flota. Neprijatan trajni zvuk upozorenja pri vožnji unazad, koji povećava već ionako visok nivo buke u skladištu, nije neophodan. Osim toga su vozači i pešaci senzibilizovani na opasne situacije i veći oprez prilikom njihovog kretanja u skladištu. Time što se i pešaci upozoravaju na tipična mesta i situacije opasnosti, dugoročno se javlja efekat učenja za sve učesnike. To doprinosi većoj bezbednosti u skladištu, smanjuje vremena zastoja koji nastaju zbog nezgoda i održava protok materijala.

Pregled prednosti Linde Motion Detection

Bezbednost

Linde Motion Detection poboljšava percepciju vozača i sprečava sudare sa pešacima i drugim vozilima.

Modernizacija

Sa nadogradivim sistemom se kompletne flote viljuškara sa protivtegom mogu opremiti uz manje troškove.

Održivost

Sistem, za pomoć senzibilizuje sve radnike u skladištu za opasne situacije, tako da dolazi do održivog efekta učenja.

Produktivnost

Manji broj nezgoda skraćuje vreme zastoja, smanjuje troškove i povećava produktivnost.