Dynamic Mast Control

Sigurno rukovanje na najvećim visinama
Bez njihanja podiznog stuba: Dynamic Mast Control omogućuje sigurno i efikasno rukovanje teretom.

Sprečite bilo kakvo njihanje podiznog stuba

Skladišna površina je skupa. Iz tog razloga skladišne hale sve više grade u visinu sa isto tako visokim regalima. Međutim, taj vid gradnje ima i svoje opasnosti: Kod regalnih viljuškara koji se često koriste u ovom radnom okruženju, sa povećanjem visine i pod teretom, podizni stub počinje da se njiše – sudaranje sa regalima i oštećenja tereta i mehanizma teško mogu da se izbegnu. Iz tog razloga vozač mora da sačeka da prestane njihanje. A to iziskuje vremena koje se može bolje utrošiti. Inovativni sistem za asistenciju vozaču Dynamic Mast Control (DMC) kompanije Linde Material Handling rešava taj problem: Električni, a samim tim i brzo reaktivni pomični pogon balansira pokrete stuba pomoću ciljanih pomaka u suprotnom smeru. Sistem garantuje znatno brže i bezbednije procese rukovanja teretom na velikim visinama.

Regalni viljuškar sa teretom na velikoj visini

Imajte visoke ciljeve

Oko 50 procenata regalnih viljuškara radi na visini preko osam metara – nisu retkost ni visine od 13 metara. Pomoću sistema Dynamic Mast Control, kompanija Linde nudi više produktivnosti i bezbednosti.

Inovacije za efikasne procese rukovanja teretom

Brže, bezbednije, nežnije – sofisticirana upravljačka i pogonska tehnologija kompanije Linde pojednostavljuje procese rukovanja masivnim teretom na velikim visinama. Vozač pritom ne mora aktivno da interveniše. Komponente rade umesto toga u potpunosti u pozadini.

Pri tome je presudno što se električnim pomičnim pogonom može preciznije i sofisticiranije upravljati u odnosu na hidraulički pogon koji se koristi u standardnim regalnim viljuškarima.

Rezultat snažne reaktivne kombinacije električnog pomičnog pogona i upravljača jeste znatno mirniji stub uz čiju pomoć rukovanje teretom protiče mnogo efikasnije: Uz DMC, jedan proces utovarivanja odvija se tačno 17 sekundi brže. Osim toga, opadaju i troškovi koji nastaju kao posledica nezgoda.

  • Senzori na vrhu stubaregistrujunjihanje.
  • Jedinice za merenjeistovremeno određujutrenutnu visinu podizanja, kao i težinu tereta.
  • Centralnajedinica kontroleraobrađuje sve podatke i šalje upravljačke signale do električnog pomičnog pogona.
  • Električnipomični pogonbalansira dinamičke pokrete njihanja, kao i savijanje stuba ciljanim pokretima u suprotnom smeru.

Video za sistem Dynamic Mast Control
Animacija za sistem Dynamic Mast Control
Video za sistem Dynamic Mast Control
Animacija za sistem Dynamic Mast Control

Za veću efikasnost u pretovaru uz sistem DMC

1. Bezbednije:Svako pomeranje tereta obavlja se mirno i stabilno. Tako se povećava bezbednost vozača i tereta.

2. Brže:Vozač ne mora čekati da stub prestane da se njiše. Umesto toga, brže će odložiti teret na regal i isto tako će ga brzo preuzeti.

3. Nežnije:Kada se stub njiše, viljuškar često udara u regale ili palete. Sistem DMC umanjuje ovaj rizik – možete precizno da postavite teret na željeno mesto.