Sistem Linde Load Management Advanced za visokopodizna vozila

Asistent za sigurno rukovanje robom
Visokopodizno vozilo iz kompanije Linde sa sistemom asistencije Linde Load Management

Zaštita za ljude i robu

Greške operatera su najčešći uzroci nezgoda u intralogistici. Uz neprekidno rastući obim posla dodatno raste i rizik od nezgode. Pritisak da se radi brže i produktivnije može da dovede do stresa i zamora. Posledice: pad koncentracije i u najlošijem slučaju, nezgode sa teškim posledicama.

Čak i pri punoj koncentraciji, operaterima visokopodiznih vozila je često teško da ispravno procene opasnu situaciju: Koliko je težak ukupni trenutni teret? Koliko još sme da se podigne teret? Koja brzina je adekvatna za težinu tereta i visinu podizanja?

Sistem asistencije Linde Load Management Advanced ima odgovor baš na ova pitanja – on upozorava operatera i po potrebi interveniše kako bi pružio zaštitu.

Pregled funkcija

Vidljivo upozorenje, aktivno upravljanje

Sistem asistencije Linde Load Management Advanced čini rukovanje teretom pomoću visokopodiznih vozila jednostavnijim i bezbednijim. Putem velikog ekrana u boji, on daje vozaču jasne vizuelne i zvučne signale upozorenja. Ako stvarna težina tereta prekorači maksimalnu nosivost, funkcija podizanja se automatski zaključava kako bi sprečila kritične situacije. Osim toga, sistem Linde Load Management Advanced aktivno reguliše brzinu vožnje i ubrzanje u zavisnosti od visine podizanja, težine tereta i ugla upravljanja. Sistem prati pritom redosled u zavisnosti od rizika:

1. Upozorenje prilikom približavanja graničnoj zoni

Žuti simbol upozorenja signalizira približavanje granici nosivosti, istovremeno se oglašava zvuk upozorenja. Operater visokopodiznog vozila vidi na ekranu trenutnu visinu, kao i maksimalnu moguću visinu koju dozvoljava trenutna težina tereta.

2. Upozorenje pri dostizanju preostale nosivosti

Pri dostizanju granice nosivosti pojaviće se upozorenje koje operater mora da potvrdi kako bi nastavio upravljanje. Tako ostaje svestan da sigurno upravljanje nakon toga više nije zagarantovano.

3. Upozorenje i zaključavanje funkcije podizanja

Ako operater prekorači granicu nosivosti, pojaviće se crveni simbol upozorenja i oglasiće se zvuk upozorenja. Osim toga, zaključaće se i funkcija podizanja.

Visokopodizno vozilo iz kompanije Linde sa ekranom sistema asistencije Linde Load Management Advanced

Load Management Advanced u praksi

Pomoć pri svakodnevnom rukovanju teretom

Radnici često pri rukovanju velikim, teškim i dugim teretima sa različitim dimenzijama jedva da mogu da procene vrednosti na osnovu iskustva. Ako operater proceni pogrešno prilikom proračuna preostale nosivosti, to brzo može da postane opasnost po njegovu bezbednost ili druge radnike u skladištu. Računanje visine do koje roba sme da se podiže pomoću dijagrama nosivosti veoma je zamorno. Ako se radnik osloni isključivo na svoj osećaj, u najlošijem slučaju, vozilo može da se prevrne. Čak i prilikom transporta ili manevrisanja teretom može brzo da dođe do grešaka u rukovanju usled npr. vožnje sa podignutim teretom ili prejakog kačenja rude.

Sve na dohvat ruke

Linde Load Management Advanced pokazuje na velikom displeju u boji sve relevantne informacije o nosivosti: na jednoj strani je stvarna težina na zupcima viljuške, na drugoj trenutna i maksimalna dozvoljena visina podizanja. Osim toga, sistem upozorava operatera kada se zupci viljuške kreću u blizini granice nosivosti. Ako on nastavi da podiže teret uprkos tome, funkcija podizanja se isključuje i samim tim se izbegava situacija kritična po bezbednost. Operater u tom slučaju više ne može da podiže zupce viljuške već samo da ih spušta.

Kako se zupci viljuške ne bi zaglavili sa teretom na regalu na više metara visine, postoji mogućnost za isključivanje blokade kako bi teret mogao još da se podigne. Da bi to učinio, operater mora najpre aktivno da potvrdi upozorenje.

Kontrola brzine u realnom vremenu

Precizne informacije o težini tereta i visini podizanja služe takođe za prilagođavanje ubrzanja i brzine vožnje visokopodiznog vozila u zavisnosti od ugla upravljanja, težine tereta i visine podizanja. To štiti operatera od jakog zabijanja rude pri povećanoj brzini ili prevelikog ubrzanja pri podignutom teretu. Oba manevra bi izazvala nestabilan položaj vozila.

Brz pregled prednosti

Utvrđivanje preostale nosivosti

Pomoć za operatere i direktno obaveštavanje u slučaju približavanja graničnoj zoni.

Optimizovana brzina vožnje

Omogućuje siguran rad u svakoj situaciji, minimalizuje opasnosti od nezgoda i podržava u graničnoj zoni opterećenja.

Informacije na displeju

Sve na jednom mestu: Transparentnost o stvarnoj težini tereta i maksimalnoj visini za skladištenje.

Bezbedno i efikasno

Sistem povećava bezbednost i istovremeno omogućuje efikasno rukovanje teretom.