Litijum-jonska tehnologija kompanije Linde

Energetski sistem za intralogistiku današnjice i budućnosti
Visokopodizna vozila kompanije Linde sa litijum-jonskim baterijama kompanije Linde tokom rada u skladištu

Rastući troškovi, gusti rokovi i teško procenjivi broj naloga: Dinamika logističkog posla menja potrebne specifikacije skladišne tehnike i viljuškara. Oni moraju najpre da budu neprestano dostupni i fleksibilno upotrebljivi. Istovremeno se računaju i bezbednost i ekonomičnost. Ispituju se takođe i energetski sistemi.

Prelazak na elektromobilnost nije samo odlika sveta automobila. Branša podnih transportera je već dugo predvodnik u tom domenu. U poslednje vreme se sve više traže E-viljuškari umesto viljuškara sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Izazov: omogućiti isti nivo dostupnosti vozila kao i kod vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Tu stupa na scenu litijum-jonska tehnologija. Ona se dokazala u svakodnevnoj upotrebi – najpre u pametnim telefonima – i u odnosu na baterije sa olovnom kiselinom, i viljuškarima donosi čitav niz prednosti:

Linde viljuškari i skladišna tehnika sa litijum-jonskim baterijama kompanije Linde

Kratko i brzo međupunjenje

Baterije mogu da se pune i tokom kratkih pauza u radu, što ukida potrebu za skupim i dugotrajnim zamenama baterija.

Veća energetska efikasnost

Do 30 posto više energije zahvaljujući većoj gustini energije i veća efikasnost celokupnog sistema.

Visokoefikasni sistem

Bez gubitka performansi čak i pri opadanju nivoa napunjenosti baterije.

Rešenje koje se lako koristi

Bez curenja opasnih gasova i kiselina iz baterija. Ne zahteva održavanje i jednostavno se čisti.

Linde litijum-jonska_tehnologija
Visokopodizna vozila sa litijum-jonskom baterijom kompanije Linde u upotrebi u hladnjači

Idealan za sve oblasti upotrebe

Litijum-jonska tehnologija je pogodna u suštini za sve oblasti upotrebe. Njene prednosti posebno dolaze do izražaja pri zahtevnim uslovima korišćenja, kao što su npr. višesmenski rad, rad u hladnjači ili u industriji pića.

Kod tehnologija koje ne zahtevaju održavanje i lako se čiste, ne nastaju nikakva zagađenja usled gasova iz baterije ili kiselina. Iz tog razloga su litijum-jonske baterije takođe pogodne za posebno osetljiva radna područja kao što su farmaceutska ili prehrambena industrija.

Za kompanije koje traže alternativu bez emisija za svoju flotu sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, viljuškari sa litijum-jonskim baterijama su dobar izbor.

Prednosti litijum-jonskog rešenja kompanije Linde

E-viljuškar spojen na punjač za litijum-jonske baterije

Linde litijum-jonska tehnologija za viljuškare i skladišnu tehniku poboljšava rad i rukovanje. Ona povećava dostupnost vozila, čini rad ekonomičnijim, bezbednijim i istovremeno održivim. Mnogi korisnici cene praktične prednosti u radnoj svakodnevici.

Ekonomičnost

Litijum-jonske baterije povećavaju ekonomičnost korišćene flote. To je rezultat tehnoloških prednosti ovog energetskog sistema koji pruža brojne uštede vremena i troškova u logistici i pratećoj infrastrukturi:

Visok sistemski koeficijent korisnog dejstva

Litijum-jonska tehnologija kompanije Linde ima izuzetno visok sistemski koeficijent korisnog dejstva. Kombinacija litijum-jonske baterije kompanije Linde i pratećeg Linde punjača povećava iskorišćenost energije za 30% u odnosu na baterije za olovnom kiselinom. To smanjuje troškove energije.

Inteligentno upravljanje baterijom

Kontrolna jedinica viljuškara i sistem za upravljanje baterijom su optimalno usklađeni jedan sa drugim i to preko interfejsa CAN sabirnice koji omogućuje međusobnu komunikaciju sistema. Sistem tako kompenzuje vršne vrednosti opterećenja i istovremeno obezbeđuje uvek dovoljno energije. To štiti bateriju i produžava njeno trajanje tokom rada i vek trajanja.

Smanjeni troškovi održavanja i rukovanja robom

Standardne baterije sa olovnom kiselinom uzrokuju čitav niz troškova održavanja i rukovanja kojih uopšte nema ako koristite litijum-jonske baterije. U to spadaju troškovi druge baterije, troškovi osoblja za punjenje baterija vodom i zamenu baterija.

Uska infrastruktura za punjenje

Vredi spomenuti i to da više nije potrebna zahtevna infrastruktura za punjenje sa odvojenom pregradom za bateriju i opremom za usisavanje gasova. Punjač za litijum-jonske baterije može da se postavi adekvatno na određene tačke na putu, za kratko privremeno punjenje u blizini područja za pauzu ili u blizini mesta upotrebe radi uštede vremena za vožnju.

Dostupnost

Za nesmetan i efikasan rad logistike, skladišna tehnika i viljuškari moraju da budu dostupni što je više moguće. Tu je suštinska prednost litijum-jonskih baterija kompanije Linde. U poređenju sa baterijama sa olovnom kiselinom, ova tehnologija se pokazala izuzetno efikasnom i fleksibilnom kada su u pitanju ciklusi punjenja i učestalost.

High-Speed punjenje

Baterije kompanije Linde mogu da obave pun ciklus punjenja u roku od samo jednog sata. U zavisnosti od intenziteta korišćenja, vaša vozila su ponovo dostupna na više sati nakon brzog punjenja tokom popodnevne pauze.

Kratko privremeno punjenje je poželjno

Kod standardnih baterija važi preporuka da se uvek sačeka pun ciklus punjenja kako bi se zaštitile baterije. To nije slučaj kod litijum-jonskih baterija: One ne samo da dozvoljavaju kratko privremeno punjenje od samo nekoliko minuta, već je to i poželjno. Njen idealni nivo napunjenosti je između 20 i 80 procenata ukupnog kapaciteta. Fleksibilnost prilikom punjenja znatno povećava ukupnu dostupnost vozila.

Individualna zaštita od potpunog pražnjenja

Tehnologija CAN sabirnice iz kompanije Linde dozvoljava individualna podešavanja kod zaštite od potpunog pražnjenja. Prilikom približavanja minimalnom preostalom kapacitetu, funkcija upravljanja baterijom u okviru litijum-jonske baterije smanjuje snagu funkcija vožnje i podizanja. Ova vrednost može da se podesi individualno za željeni balans između dostupnosti viljuškara i zaštite baterije.

Kapaciteti u skladu sa upotrebom

Kompanija Linde nudi za svaki tip baterije dva kapaciteta različitih veličina. Zahvaljujući tome, kompanije mogu individualno da oblikuju snabdevanje vozila energijom u skladu sa intenzitetom korišćenja. Tako je npr. moguće koristiti viljuškar sa velikom baterijom u pogonu od tri smene bez potrebe za dodatnim punjenjem tokom smenskog rada.

Bezbednost

Litijum-jonska tehnologija kompanije Linde je takođe na najvišem nivou i u domenu bezbednosti vozača i vozila. Inženjeri kompanije Linde razvili su univerzalni koncept bezbednosti za kompletni sistem sastavljen od baterije i vozila. Baterije prolaze tokom razvojne faze program specijalnih testova opterećenja i Crash testova.

Bez opasnih gasova

Vodonik koji nastane kod baterija sa olovnom kiselinom može da se pretvori u opasni praskavi gas, dok taj rizik ne postoji kod litijum-jonskih baterija. Budući da zamena baterije nije potrebna kao kod baterija sa olovnom kiselinom, vozači nisu izloženi nikakvoj opasnosti od povređivanja. Litijum-jonske baterije gotovo da uopšte ne zahtevaju održavanje, što znači da operateri ne mogu da dođu u dodir sa opasnim kiselinama.

Okvir proveren u kreš testu

U slučaju nezgoda sa viljuškarima deluju enormne sile, u zavisnosti od težine. Kako bi se osiguralo da su litijum-jonske baterije u vozilima zaštićene i u ekstremnim situacijama, izložene su kreš testu sa maksimalnim opterećenjem. Video pokazuje: zahvaljujući čeliku debljine 25 mm, okvir baterije sprečava prodiranje zupca viljuške čak i na velikoj brzini. Mehanička konstrukcija baterije odgovara samim tim takođe i visokim standardima kvaliteta kompanije Linde.

Bezbednosni sistem u više nivoa

Bezbednosni sistem u više nivoa u litijum-jonskim baterijama kompanije Linde radi na nivou ćelije, modula i baterije. Osim toga, funkcija upravljanja baterijom reguliše optimalno korišćenje baterije tako što trajno nadgleda i usklađuje funkcije vozila, procese punjenja i sistem baterije. Na taj način se sprečavaju oštećenja usled prevelikog pritiska, pregrevanja, prekomernog punjenja ili potpunog pražnjenja.

Pored toga, ne nose samo vozilo i baterija znak CE, već i celi sistem koji se sastoji od vozila, baterije i punjača nosi CE pečat kvaliteta za proverenu bezbednost. To obično nije zagarantovano pri nabavci baterije kao pojedinačne komponente.

Održivost

Savremeni energetski sistemi nisu samo visoko efikasni; oni istovremeno štite čoveka i životnu sredinu. Litijum-jonske baterije kompanije Linde ispunjavaju sve zahteve u pogledu održivosti. Tokom njihovog rada npr. nema nikakvih emisija.

Osim toga, korišćenje viljuškara i skladišne tehnike sa ovom tehnologijom je znatno energetski efikasnije, tj. pri istoj ukupnoj snazi troši se manje energije.

Produženi životni ciklus

Čak i prilikom proizvodnje litijum-jonskih baterija koristi se manje štetnih materija u odnosu na proizvodnju standardnih baterija sa olovnom kiselinom. Još jedna prednost tehnologije jeste duži životni ciklus baterija koji pomaže u štedljivom korišćenju resursa iz životne sredine.

Temeljito reciklirati baterije

Litijum-jonske baterije su pogonska tehnologija budućnosti. Rastuća potreba za sobom povlači pitanje o održivom odnosu prema ovom resursu. Uprkos dugom veku trajanja, i litijum-jonske baterije u nekom trenutku dostignu granice svog učinka. U kompaniji Linde Material Handling održivost počinje već kod proizvodnje baterija i nastavlja se i na kraju životnog ciklusa. Pravilno recikliranje pritom igra presudnu ulogu u rekuperaciji dragocenih metala i sirovina i njihovo prevođenje i zatvoreni kružni tok.

Li-Cycle je sertifikovan prema ISO 14001 (sistemi za upravljanje životnom sredinom) i ISO 45001 (sistem za upravljanje zaštitom na radu).

U saradnji sa preduzećem Li-Cycle kompanija Linde je razvila obiman proces recikliranja. U tom postupku mogu da se bezbedno recikliraju skoro sve litijumske baterije, nezavisno od oblika, veličine ili hemijskog sastava. Ponovo se mogu koristiti i oštećene baterije Li-Cycle u tu svrhu još koristi postupak koji štedi energiju, zasnovan na tečnosti, da bi se dragocene sirovine mogle dobiti iz ćelija baterije. Do 95 procenata metala na ovaj način može da se rekuperira i koristi za proizvodnju novih baterija.

U poređenju sa uklanjanjem i obradom sirovina, proces recikliranja proces nudi smanjenje emisije po toni materijala baterije od 67 procenata kod CO₂, 86 procenata kod oksida sumpora i 89 procenata kod oksida azota. Potrošnja vode osim toga opada za 97 procenata. Na taj način se ekološki bilans već ekološki prihvatljivih baterija i dalje optimizuje.

Linde električni viljuškar E16 pri postupku punjenja

Besplatno recikliranje za sve litijum-jonske baterije kompanije Linde

Recikliranje litijum-jonskih baterija, koje su nabavljene preko kompanije Linde Material Handling, u sklopu ugovora o odlaganju je besplatno. Baterije mogu da se vrate kod svih servisnih partnera iz Linde mreže ili da se direktno pošalju kompaniji Li-Cycle. U tu svrhu su potrebne neke informacije, koje se nalaze na tipskoj pločici baterija. Pošto pošaljete podatke, naš logistički partner će vas direktno kontaktirati i brinuće se o transportu baterija.

Želite da date svoje litijum-jonske baterije na recikliranje? Kontaktirajte nas!

Preuzmite ovde više informacija o našim litijum-jonskim baterijama