N20 sa opcijom SA kompanije Linde Material Handling pri upotrebi u skladištu robe
Automatski efikasniji

Poluautomatska opcija za viljuškar za komisioniranje N20 i N20 C

Zatraži ponudu

Digitalni lanci obrade i isporuke i rastuća individualizacija proizvoda zahtevaju intenzivniju automatizaciju intralogističkih procesa. Horizontalno komisioniranje pruža znatan potencijal za optimizaciju u skladištu trgovinskih lanaca, pružaoca logističkih usluga, supermarketa i drogerija. Ovaj proces se uglavnom sastoji od puteva hodanja radnika i ručnog prihvatanja i odlaganja robe. Takvi koraci procesa pomoću poluautomatske opcije Linde viljuškara za komisioniranje N20 SA i N20 C SA (Semi-Automated) postaju znatno efikasniji. To znatno povećava produktivnost i učinak pri pretovaru u skladištu.

Veći učinak na svakom koraku

Kao sredstvo za povezivanje sa radnom snagom, vozila za interni transport igraju centralnu ulogu u optimizaciji komisioniranja. To je jedan od najnapornijih i najzahtevnijih zadataka u skladištu, a čini ga 30 do 45 procenata puta hodanja radnika i još 30 do 45 procenata ručnog prihvatanja i odlaganja proizvoda. Ovde postoji veliki potencijal za optimizaciju koji može da se iskoristi putem automatizacije.


Ovde u igru ulaze poluautomatski režimi vožnje viljuškara za komisioniranje N20 SA i N20 C SA: Oni znatno skraćuju puteve hodanja, penjanje na vozilo i silaženje sa njega, što se direktno odražava na učinak pri pretovaru i produktivnost u skladištu. Svaki korak koji radnik izbegne povećava njegov učinak i Pick frekvenciju. Testovi sa raznim metodama doveli su do učinka koji je za oko 20 procenata veći sa poluautomatskim viljuškarima za komisioniranje Linde u poređenju sa ručnim komisioniranjem. Velika prednost automatskih funkcija: One se mogu bez problema integrisati u procese kupca, tako da radnici zadržavaju njihovu uobičajenu rutinu komisioniranja, ali mogu da rade znatno brže i bezbednije.

N20 C SA kompanije Linde Material Handling

Efikasnije komisioniranje

Da bi se potvrdio visok potencijal za optimizaciju, kompanija Linde je sprovela dodatni test učinka sa tri uobičajena postupka za komisioniranje. Rezultat: U poređenju sa čisto ručnim komisioniranjem bilo je moguće da se efikasnost poveća za oko 20 procenata.

Prati radnika i vozi ispred

Režim SA omogućava dva režima rada za najčešće načine primene kod kupca: Jedan od najčešćih procesa u visokoregalnim skladištima je komisioniranje na jednoj strani regala, pri kojem se jedan radnik kreće prolazom u obliku slova U. Idealan za to je režim „Walk-with-me“. U ovom režimu vožnje vozilo prati put hodanja rukovaoca. Ako se radnik zaustavi, zaustavlja se i vozilo. Ako rukovalac nastavi da se kreće, podizno vozilo će nastaviti vožnju. Vozač može da ostane na regalu i skuplja proizvode; preskače se stalni put do platforme vozača i nazad do zadnjeg dela viljuške. Nastavak vožnje se aktivira tako što radnik prođe pored određene tačke. Ovaj takozvani „virtuelni zid“ može da se bira daljinskim upravljačem.

U manjim skladištima pogodan je režim rada „Continuous“, kada vozilo prolazi sredinom prolaza i utovaruje se sa obe strane. Radnik tada hoda tamo-amo putanjom u obliku slova Z, između obe strane regala, da bi prihvatio i odložio proizvode. Rukovalac ima koristi od Stop & Go funkcije, tako što šalje viljuškar napred, dok on ostaje na strani viljuške i tako skraćuje puteve hodanja. Međutim, vozač jednostavno može i sam da vozi podizno vozilo ako je to potrebno.

Bezbednost na najvišem nivou

Da poluautomatski način vožnje ne bi predstavljao bezbednosni rizik, vozila se opremaju sigurnosnim skenerom visokih performansi koji je integrisan na prednjoj strani. Ovaj skener prepoznaje ljude, kao i druga podizna vozila, a registruje čak i neočekivane prepreke ispred vozila. Na taj način se sprečavaju sudari i nezgode. Moguće je centimetarski precizno lokalizovanje rukovaoca putem daljinskog upravljača, koji putem ultraširokopojasne tehnologije komunicira sa četiri antene na vozilu. Osim toga, poluautomatski režimi rada smanjuju broj grešaka i nezgoda tako što smanjuju rizik od povreda usled stalnog ulaska u vozilo i izlaska iz njega. Specijalna zaštita na braniku s prednje strane sprečava da stopala rukovaoca dospeju pod vozilo. Više lampica montiranih na jednoj šipki različitim bojama signalizira odgovarajući režim vožnje. One svetle i kad vozilo radi u poluautomatskom režimu rada i upozoravaju ako daljinski upravljač nije povezan sa vozilom. Da bi rukovaocu omogućio bezbedno i udobno radno područje, vozilo automatski održava minimalnu udaljenost od 50 centimetara od regala i zaustavlja se na kraju prolaza kako bi se izbegli sudari sa drugim vozilima na glavnim putevima vožnje u skladištu.

Sigurnosni skener

Ovi viljuškari za komisioniranje dostupni su sa opcijom SA

Viljuškar za komisioniranje N20 - N25

Niskohodni viljuškari za komisioniranje N20 B, N20 – 25 i N20 – 25 HP kompanije Linde Material Handling zahvaljujući svojoj jedinstvenoj konstrukciji vozila sa baterijom između mesta vozača i viljuški omogućavaju efikasan i bezbedan postupak komisioniranja: Sa dužinom viljuške od maksimalno 2.400 mm mogu da se transportuju razne vrste tovara do 2.500 kilograma.

Saznajte više

Viljuškar za komisioniranje N20 - N25 C

Niskohodni viljuškari za komisioniranje N20 – N25 C kompanije Linde Material Handling zahvaljujući svom velikom kapacitetu utovara i dinamičkim svojstvima vožnje pravi su univerzalni talenti u skladištu. Dugačke viljuške omogućavaju simultani prihvat do tri palete ili četiri rol-kontejnera sa ukupnom nosivošću do 2.000 ili 2.500 kilograma.

Saznajte više

Pregled prednosti poluautomatskih viljuškara za komisioniranje

Bezbednost

Sigurnosni skener visokih performansi, kao i dodatne bezbednosne funkcije, minimizuju rizik od nezgoda i povrede u automatskom režimu rada.

Učinak

Poluautomatski režimi rada doprinose većoj efikasnosti komisioniranja.

Integracija

Poluautomatska opcija viljuškara za komisioniranje N20 SA i N20 C SA može se bez problema integrisati u postojeće procese.

Efikasnost u pogledu troškova

Usled boljih Pick performansi i većeg učinka pri pretovaru, nova opcija vozila se amortizuje u najkraćem roku.