• 0 - 1200 (kg)
 • 0 - 700 (mm)
 • 0 - 2800 (mm)

Viljuškar za komisioniranje N20 C L

Udobna pomoć za komisioniranje pojedinačnih paleta

Udobno komisioniranje u slobodnom hodu

Viljuškar za komisioniranje N20 C L kompanije Linde Material Handling pojednostavljuje proces komisioniranja sa jednom jedinom paletom u više pogleda: Bez tovara vozilo ubrzava do 12 kilometara na čas. U krivinama se brzina automatski smanjuje, kako bi se zaštitili vozač, roba i pešaci. Na regalu vozač zahvaljujući motoru za podizanje od 2,2 kW paletu može da podigne na visinu koja štedi leđa i da je natovari sa maks. 1,2 tone. Pošto se vozilo udobno može pristupiti sa obe strane i ono ima obostranu funkciju pratioca, rukovalac će uštedeti na nepotrebnom kretanju. Rukohvati otporni na klizanje i lako razumljiva upotreba dodatno obezbeđuju veći učinak pri pretovaru. Za naloge na prvom i drugom nivou regala, N20 C L je opciono opremljen nosećom površinom koja se može podizati. Podna prostirka otporna na klizanje nudi stabilno stajanje na svakoj visini.

Karakteristike

Bezbednost

U efikasno komisioniranje spada usavršeni sigurnosni sistem. Sve spoljnje ivice robusne čelične šasije su zaobljene i spuštene toliko da vozač ne može da zaglavi svoja stopala. Konstrukcija jarbola i podiznog cilindra urađeni su tako da se minimizuje rizik od povreda. Usled dobre vidljivosti u krugu od 360 stepeni na rukovalac na N20 C L uvek ima dobar pogled na viljuške i svoje okruženje. Dopunu tome čini opciono panoramsko ogledalo na prednjoj strani vozila. Kako bi se sprečili sudari, viljuškar za komisioniranje automatski smanjuje brzinu, kada vozi u krivinama i pojačava svoju snagu kočenja kada je tovar težak. Kada vozilo registruje prazno mesto vozača ili se aktivira dugme za slučaj nužde, odmah se zaustavlja. Za još više vidljivosti u hodnicima dostupni su kao opcije prednji LED-ovi i Linde BlueSpot™.

 • Zaobljena čelična šasija
 • Neometana vidljivost u punom krugu
 • Smanjenje brzine u krivinama
 • Zaustavljanje kada je mesto vozača prazno
 • Dugme za slučaj nužde

Ergonomičnost

Putem slobodnog hoda, N20 C L omogućava ergonomično komisioniranje na visini rukovaoca. Na taj način se i teška roba bez napora može staviti na paletu. Obostrani, niski prilaz obezbeđuje siguran, dinamični ciklus komisioniranja. Pritom rukovalac može putem opcione funkcije pratioca da upravlja svojim vozilom sa obe strane. Stub upravljača i naslon leđa se mogu individualno podešavati i prilagoditi konkretnom vozaču. Prijatan osećaj pri vožnji obezbeđuju ergonomičan stub upravljača, automatsko centriranje pri vožnji i amortizovana platforma, koja kompenzuje neravnine na tlu.

 • Utovar koji štedi leđa visini rukovaoca
 • Velikodušan prilaz sa niskom visinom ulaza
 • Podesiv naslon za leđa i stub upravljača
 • Amortizovana platforma sa gumenom podlogom

Rukovanje teretom

N20 C L brzo dostiže svoju maksimalnu brzinu od 12 kilometara na čas zahvaljujući trofaznom motoru od 3 kW. Pomoću opterećenja on ubrzava na 9 km/h automatski koči u krivinama. Napor rukovanja pri punjenju baterije je smanjen zahvaljujući Linde On-Board-Charger-u. Sa opcionom litijum-jonskom baterijom vozač može da udobno koristi svoje pauze kako bi dopunio viljuškar za komisioniranje. Podesivi Linde volan nudi intuitivno rukovanje. Svim funkcijama vozila se zahvaljujući jasno raspoređenim upravljačkim elementima bezbedno može upravljati i jednom rukom. Mesto vozača je osim toga opremljeno površinom za odlaganje, držačem boca i pregradom za papire.

 • Jak trofazni motor od 3 kW
 • Linde punjač na vozilu
 • Volan kojim se može rukovati intuitivno i ergonomično
 • Brojne mogućnosti odlaganja

Servis

Trošak održavanja N20 C L je sam vekom rada od otprilike 1.000 radnih sati bez servisnog ispitivanja srazmerno mali. Tehnika trofazne struje čak ne zahteva nikakvo održavanje. Zahvaljujući spoju preko CAN sabirnice tehničar sve relevantne servisne informacije može da očita brzo i jednostavno. Prilaz svim komponentama za održavanje je bez napora. Poklopac baterije se takođe može jednostavno otvoriti za pristup dijagnostičkom interfejsu.

 • 1.000 radnih sati bez servisnog ispitivanja
 • Tehnologija trofazne struje koja ne zahteva održavanje
 • Veza preko CAN sabirnice
 • Brz pristup svim servisnim komponentama

Video snimci i slike

Slika iz videa za N20 C seriju kompanije Linde Material Handling

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Lift Travel speed, with/without load Turning radius Battery voltage/rated capacity (5h)
N20 C L 1,2 (t) 700 (mm) 9 / 12 km/h 2007 (mm) 24 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh

Posebna oprema

Poluautomatska opcija (SA) za viljuškare za komisioniranje kompanije Linde Material Handling

Poluautomatska opcija

Dva poluautomatska režima vožnje opcije SA (Semi-Automated; SA) skraćuju puteve hodanja i smanjuju stalno ulaženje u vozilo i izlaženje iz njega, zato što viljuškar za komisioniranje automatski prati vozača ili se kreće ispred njega. Ovim se znatno povećava efikasnost horizontalnog komisioniranja.

Mesto vozača koje se može podizati

Platforma za rukovaoca koja se može podići na visinu prvog i drugog regala, kako bi se omogućilo povremeno komisioniranje na do 2,8 metara.

Menadžer flote gleda na ekran sa connect: Softver za upravljanje flotom

Upravljanje flotom

Sa rešenjem za upravljanje flotom connect: kompanije Linde je između ostalog moguće analizirati korišćenje cele flote vozila, kako bi se u nastavku optimizovao servis ili iskorišćenje flote vozila.

Dva LED reflektora viljuškara za komisioniranje N20 C L kompanije Linde Material Handling

Prednji LED-ovi

Dva reflektora se nalaze spreda i raspolažu velikom snagom osvetljenja. Nepropusni su za vodu i prašinu.

Platforma amortizovana oprugama

Potresi usled neravnina na kolovozu se smanjuju specijalnom amortizujućom konstrukcijom.

Rešetka za zaštitu tereta

Dodatna zaštita za vozača i teret je rešetka za zaštitu tereta, koja može da se prilagodi zavisno od visine tereta.

Bluespot na viljuškaru za komisioniranje N20 C

Linde BlueSpot™

Uređaj za upozoravanje na kolovozuLinde BlueSpot™povećava bezbednost u pogonu jer LED lampa čini viljuškar vidljivim čak i kad ne ispušta zvukove.

Litijum-jonska tehnologija

Sa inovativnim litijum-jonskim baterijama kompanije Linde vozila mogu da se ponovo napune za znatno kraće vreme i mogu da se dopunjavaju u toku upotrebe.

Tasteri na strani viljuškara za komisioniranje N 20 C za upravljanje vozilom spolja

Taster za pratioca

Na obe strane vozila nalaze se pritisni tasteri. Njima vozač spolja upravlja viljuškarom za komisioniranje istovremeno hodajući pored njega.

Panoramsko prednje ogledalo

Veliko ogledalo na prednjoj strani vozila obezbeđuje dobru vidljivost u krugu od 360 stepeni i time povećava bezbednost vozača, tovara i pešaka.

Bočna zamena baterije

Bočno vađenje baterije sa uležištenjem na valjcima omogućava brzu zamenu upravo za upotrebu u više radnih smena.

Na ekranu su prikazani potresi u softveru za upravljanje flotom kompanije Linde Material Handling

Nadzor nezgoda

Bez obzira da li se radi o grešci pri vožnji, neravnom putu nepravilnoj upotrebi vozila – senzor potresa registruje potrese. Analiza podataka putem softvera za upravljanje flotom daje uvid u uzrok oštećenja i nezgoda.

Usporeno spuštanje

Ako je viljuška napunjena do kraja, smanjuje je brzina spuštanja. To nudi dodatnu zaštitu od oštećenja robe.

Uređaji za kontrolu pristupa kompanije Linde Material Handling

Kontrola prilaza

Kontrola pristupa preko sistema za upravljanje flotom connecto sigurava da vozila koriste samo ovlašćena lica. Vozač pre početka mora da se identifikuje putem PIN-a ili RFID kartice.

Zatraži ponudu