• 0 - 2000 (kg)
 • 0 - 1580 (mm)
 • 0 - 2800 (mm)

Viljuškar za komisioniranje N20 C D

Okretan dvospratni viljuškar za komisioniranje

Transport osetljivih dobara na dva nivoa

Dvospratni viljuškar za komisioniranje N20 C D kompanije Linde Material Handling idealno je rešenje za efikasno komisioniranje i bezbedan transport robe osetljive na pritisak, na primer namirnica. Njime se dve palete mogu odvojeno zahvatiti i transportovati jedna iznad druge čime se uštedi prostor. Usled svoje kompaktne konstrukcije viljuškar za komisioniranje se i pri punoj natovarenosti od maks. 2.000 kilograma pokazuje izuzetno okretnim i idealnim za uske hodnike. Snažno ubrzanje na do 12 km/h omogućava brzo, ali istovremeno i bezbedno rukovanje robom uz visok učinak pri pretovaru. Servoupravljač i automatsko prilagođavanje brzine osiguravaju maksimalnu bezbednost pri transportu dve palete. Ulazak sa niskim pragom, ergonomičan volan kojim se intuitivno rukuje i prostrani mesto vozača pospešuju rad koji štedi zdravlje.

Karakteristike

Bezbednost

Viljuškar za komisioniranje N20 C D ima robusnu šasiju sa zaobljenim ivicama. Servoupravljač sa samocentriranjem zahteva sam malo zakretanje volana i time skraćuje pokrete vozača unutar mesta vozača. Brzina se automatski smanjuje pri upravljanju. Tri odvojena kočiona sistema obezbeđuju sigurno kočenje u skladu sa okruženjem i transportovanim teretom: Radna kočnica radi elektromagnetno. Osim toga se hidraulično potpomognut kočioni sistem podešava prilagođava težini tereta. Osim toga Linde Brake Control omogućava automatsko kočenje pri otpuštanju pogona. Dodatne opcije poput prednjih LED-ova i Linde BlueSpot™-a maksimizuju bezbednost.

 • Robusna šasija sa zaobljenim ivicama
 • Samocentrirajući volan koji se lako okreće
 • Automatsko smanjenje brzine u krivinama
 • Sigurno kočenje u svakoj situaciji sa tri kočiona sistema

Ergonomičnost

Svaki vozač može da niskohodni viljuškar za komisioniranje individualno prilagodi svojim potrebama: Linde volan i naslon za leđa se mogu fleksibilno podešavati po visini, tako da vozač može da zauzme udoban položaj koji ga ne opterećuje. Centralni upravljački elementi se nalaze direktno na Linde volanu, usled čega ih vozač intuitivno može dosegnuti i njima upravljati sa obe ruke. Amortizovana platforma sa gumenom podlogom koja ne kliza, smanjuje potrese koji se prenose na rukovaoca. Prilaz mestu vozača takođe je oblikovan posebno ergonomski: Široka konstrukcija sa malom visinom ulaska olakšava često ulaženje i izlaženje na obe strane.

 • Linde volan podesive visine
 • Podesiv naslon za leđa sa sklopivom podrškom za sedenje
 • Amortizovana platforma sa gumenom podlogom
 • Široki prilazi sa obe strane
 • Niska visina ulaza

Rukovanje teretom

Pogonjen trofaznim motorom od 3 kW, viljuškar za komisioniranje brzo ubrzava do 12 kilometara na čas. Optimalno snabdevanje energijom u skladu sa zahtevima flote osiguravaju ili olovne baterije ili opcione litijum-jonske baterije. Pomoću intuitivnog koncepta rukovanja Linde volanom vozač bez napora i milimetarski precizno upravlja svim funkcijama vožnje i jarbola. Za udobno komisioniranje na prvom i drugom nivou je opciono dostupno mesto vozača koje se može podizati. Efikasnost pospešuju i pregledan multifunkcionalni displej, brojne pregrade za odlaganje na vozilu, kao i opciono obostrano tasteri za režim pratioca.

 • Jak trofazni motor od 3 kW
 • Brzo ubrzavanje do 12 km/h
 • Intuitivni koncept upravljanja Linde volana
 • Pregledan multifunkcionalni displej
 • Brojne mogućnosti za odlaganje na vozilu

Servis

Viljuškar za komisioniranje obezbeđuje malu potrebu za održavanjem i tek posle oko 1.000 sati je potrebno servisno ispitivanje. Tehnika trofazne struje ne zahteva nikakvo održavanje. Kočnice ne moraju da se dodatno podešavaju. U toku održavanja servisni tehničar lako može da skine prednju ploču prema prostoru motora i ima slobodan pristup svim centralnim komponentama. Svi kablovski snopovi i kablovi su pregledno raspoređeni radi brzog održavanja. Podatke iz vozila servisni tehničar može da udobno očita na svom krajnjem uređaju preko spoja putem CAN sabirnice.

 • 1.000 sati bez servisnog ispitivanja
 • Tehnologija trofazne struje koja ne zahteva održavanje
 • Bez naknadnog podešavanja kočnica
 • Slobodan pristup svim važnim komponentama
 • Veza preko CAN sabirnice ua očitavanje podataka sa vozila

Video snimci i slike

Slika iz videa za N20 C seriju kompanije Linde Material Handling

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Lift Travel speed, with/without load Turning radius Battery voltage/rated capacity (5h)
N20 C D 1,2 / 2,0 (t) 1580 (mm) 9 / 12 km/h 2313 / 2440 (mm) 24 / 420/465 (V)/(Ah) o. kWh

Posebna oprema

Poluautomatska opcija (SA) za viljuškare za komisioniranje kompanije Linde Material Handling

Poluautomatska opcija

Dva poluautomatska režima vožnje opcije SA (Semi-Automated; SA) skraćuju puteve hodanja i smanjuju stalno ulaženje u vozilo i izlaženje iz njega, zato što viljuškar za komisioniranje automatski prati vozača ili se kreće ispred njega. Ovim se znatno povećava efikasnost horizontalnog komisioniranja.

Mesto vozača koje se može podizati

Platforma za rukovaoca koja se može podići na visinu prvog i drugog regala, kako bi se omogućilo povremeno komisioniranje na do 2,8 metara.

Menadžer flote gleda na ekran sa connect: Softver za upravljanje flotom

Upravljanje flotom

Sa rešenjem za upravljanje flotom connect: kompanije Linde je između ostalog moguće analizirati korišćenje cele flote vozila, kako bi se u nastavku optimizovao servis ili iskorišćenje flote vozila.

Dva LED reflektora viljuškara za komisioniranje N20 C D kompanije Linde Material Handling

Prednji LED-ovi

Dva reflektora se nalaze spreda i raspolažu velikom snagom osvetljenja. Nepropusni su za vodu i prašinu.

Platforma amortizovana oprugama

Potresi usled neravnina na kolovozu se smanjuju specijalnom amortizujućom konstrukcijom.

Rešetka za zaštitu tereta

Dodatna zaštita za vozača i teret je rešetka za zaštitu tereta, koja može da se prilagodi zavisno od visine tereta.

Bluespot na viljuškaru za komisioniranje N20 C

Linde BlueSpot™

Uređaj za upozoravanje na kolovozuLinde BlueSpot™povećava bezbednost u pogonu jer LED lampa čini viljuškar vidljivim čak i kad ne ispušta zvukove.

Litijum-jonska tehnologija

Sa inovativnim litijum-jonskim baterijama kompanije Linde vozila mogu da se ponovo napune za znatno kraće vreme i mogu da se dopunjavaju u toku upotrebe.

Tasteri na strani viljuškara za komisioniranje N 20 C za upravljanje vozilom spolja

Taster za pratioca

Na obe strane vozila nalaze se pritisni tasteri. Njima vozač spolja upravlja viljuškarom za komisioniranje istovremeno hodajući pored njega.

Panoramsko prednje ogledalo

Veliko ogledalo na prednjoj strani vozila obezbeđuje dobru vidljivost u krugu od 360 stepeni i time povećava bezbednost vozača, tovara i pešaka.

Bočna zamena baterije

Bočno vađenje baterije sa uležištenjem na valjcima omogućava brzu zamenu upravo za upotrebu u više radnih smena.

Na ekranu su prikazani potresi u softveru za upravljanje flotom kompanije Linde Material Handling

Nadzor nezgoda

Bez obzira da li se radi o grešci pri vožnji, neravnom putu nepravilnoj upotrebi vozila – senzor potresa registruje potrese. Analiza podataka putem softvera za upravljanje flotom daje uvid u uzrok oštećenja i nezgoda.

Usporeno spuštanje

Ako je viljuška napunjena do kraja, smanjuje je brzina spuštanja. To nudi dodatnu zaštitu od oštećenja robe.

Uređaji za kontrolu pristupa kompanije Linde Material Handling

Kontrola prilaza

Kontrola pristupa preko sistema za upravljanje flotom connecto sigurava da vozila koriste samo ovlašćena lica. Vozač pre početka mora da se identifikuje putem PIN-a ili RFID kartice.

Zatraži ponudu