Viljuškar za komisioniranje iz nove serije N20

Sastavljen začas
Zaposleni rade na viljuškarima za komisioniranje iz nove serije N20 kompanije Linde Material Handling u skladištu.

Pouzdan pratilac

Prilikom ručnog komisioniranja su koncentrisani radnici bitan faktor. Proces je radno intenzivan, preduzeća su pod sve većim vremenskim pritiskom, jer rokovi isporuke narudžbina treba da budu što kraći. Dekoncentrisanost pod tim uslovima dovodi do povećanja mogućnosti za grešku. To može da košta dragoceno vreme i smanjuje učinak pri utovaru. Ako na primer pogrešan proizvod dospe u narudžbinu, on mora da se zameni i nepotrebno troši resurse. Ko procese intralogistike želi da učini efikasnijim, potrebni su mu visoko koncentrisani saradnici.

Najvažnije radno oruđe za radnika u skladištu robe pritom je viljuškar za komisioniranje. U svrhu brzog protoka materijala Linde Material Handling oprema vozila za komisioniranje u skladu sa potrebama rukovaoca. Nova serija N20 kompanije Linde Material Handling konstruisana je kao podrška za radnike. Svi modeli smanjuju fizičko opterećenje i tako olakšavaju komisioniranje: U toku vožnje oprugama potpuno amortizovana upravljačka platforma kompenzuje udare i potrese. Utovar paleta je uvek moguć na udobnoj visini. Zaštitu vozača i robe obezbeđuju razni bezbednosni sistemi, tako što uzimaju u obzir specifične uslove i eventualnosti u skladištu robe.

Viljuškari za komisioniranje su rasterećenje za radnike i zbog toga dovode do manjih kvota grešaka i neproblematičnih procesa.

Saznajte ovde više o viljuškarima za komisioniranje serije N20

Viljuškari za komisioniranje: Pregled svih modela

Niskohodni viljuškar za komisioniranje N20 B, N20-25, N20-25 HP kompanije Linde Material Handling se može mnogostrano koristiti u skladištu.

N20 B, N20 – 25, N20 – 25 HP

Niskohodni viljuškari za komisioniranje se mogu mnogostrano koristiti u skladištu: Oni zavisno od tipa vozila brzo ubrzavaju na maksimalno 14 km/h i nose terete do 2.500 kilograma. Razni sigurnosni sistemi dodatno obezbeđuju za protok materijala bez trenja. Saznajte više o novim viljuškarima za komisioniranje N20 B, N20-25, N20-25 HP.

Dvospratni viljuškar za komisioniranje N20 D, N20 D HP kompanije Linde Material Handling omogućava istovremeni utovar i transport dve palete na različitim visinama.

N20 D, N20 D HP

Snažni dvospratni viljuškari za komisioniranje omogućavaju istovremeni utovar i transport dve palete na različitim visinama. Tako rukovaoci mogu osetljivu robu transportovati odvojeno od teških proizvoda. Saznajte više o novim viljuškarima za komisioniranje N20 D, N20 D HP.

Viljuškar za komisioniranje N16 Li kompanije Linde Material Handling prilagođava položaj viljuške visini tovara.

N16 Li

Viljuškar za komisioniranje je pravi specijalista za ergonomiju: Opcioni Autolift prilagođava položaj viljuški visini tovara. Tako se paleta uvek nalazi na optimalnoj visini. Saznajte više o novom viljuškaru za komisioniranje N16 Li.

Viljuškar za komisioniranje N20 LoL kompanije Linde Material Handling omogućava istovremeni transport dve palete.

N20 LoL

Zahvaljujući njegovim dugim krakovima za teret viljuškar za komisioniranje omogućava istovremeni transport dve palete. Jedna paleta se nosi vertikalno i polaže se u svrhu utovara. Saznajte više o novom viljuškaru za komisioniranje N20 LoL.

Viljuškar za komisioniranje serije N20 kompanije Linde Material Handling pri upotrebi u skladištu robe

Efikasnost u protoku

Brzo kretanje

Vozila nove serije N20 kompanije Linde Material Handling omogućavaju protok materijala bez problema, tako što olakšavaju ciklus komisioniranja u malim koracima. Sa vašim trofaznim motorom od 3 kW brzo ubrzavate do maksimalne brzine, tako da se i duže deonice u skladištu mogu preći brzo. Pri vožnji pravo, automatsko centriranje sredine obezbeđuje kraće puteve između dve pozicije za komisioniranje. Vozač može da rukuje lako pokretljivim Linde volanom sa samo jednom rukom. Jasni simboli na volanu prikazuju sirenu, naredbe za inicijalno podizanje i vožnju na jednom mestu. Intuitivno rukovanje olakšava i novom osoblju da stekne rutinu u radu.

Svi modeli serije N20 opciono su dostupni saLitijum-jonske baterije. Tako rukovaoci mogu da ih fleksibilno dopunjavaju u pauzama. Za skladišta robe u kojima se radi smenski to je prednost, jer u tom slučaju ne može da se garantuje da su vozila ujutro napunjena do kraja.

Sa viljuškarima za komisioniranje serije N20 kompanije Linde Material Handling moguće je bez problema raditi na dva nivoa.

Odgovarajuće vozilo

Kada stigne do regala, rukovalac bez problema izlazi preko niskog prilaza i počinje da stavlja proizvode na palete. Zavisno od vrste proizvoda i naloga pogodna su različita vozila iz serije N20: Sa dugačkim viljuškama N20 LoL rukovaoci bez problema komisioniraju na dve palete. Za osetljive proizvode dvospratni viljuškar za komisioniranje omogućava slaganje na dva nivoa, tako da se ništa ne zgnječi. Sa njihovim odgovarajućim svojstvima viljuškari za komisioniranje su konstruisani za specifične zahteve različitih branši. Linde Material Handling osim toga fleksibilno proširuje detalje vozila i nalazi dodatne opcije za optimalnu integraciju u postojeće flote.

Bezbednost prilikom intenzivnog rada

Svetlo, čelik i guma

Svi modeli serije N20 mogu se opciono opremiti LED reflektorima bez maske na prednjoj strani. To poboljšava vidljivost u mračnim redovima regala. LindeBlueSpot™ dopunjava svetla kao vizuelni sistem ranog upozoravanja. Pešaci i drugi vozači vide plavu strelicu na tlu i mogu da pravovremeno reaguju na dolazeća vozila – takođe u bučnim skladišnim okruženjima. Za oštećenja prilikom kretanja ili sudare su modeli serije N20 na prednjoj strani opremljeni robusnim branikom. On kompenzuje potrese i štiti vozača, tovar i vozilo. Opciono može da se kompenzuje gumenim slojem.


Dobar položaj za dobru vidljivost

Vozila serije N20 imaju specijalnu arhitekturu: Mesto vozača se nalazi ispred velike baterije, tako da vozač stoji daleko napred. Sa te tačke ima bolji pogled na okruženje i vozilo je okretnije zahvaljujući manjem međuosovinskom rastojanju.

Stabilan položaj

Vozite brzo do sledećeg položaja za komisioniranje, brzo odnesite robu na slanje: Pod vremenskim pritiskom može da se prebrzo uđe u krivinu i da proizvodi skliznu sa palete. Zbog toga viljuškari serije N20 automatski koče pri vožnji u krivinama. Kako bi se sprečilo prevrtanje vozila, svi modeli N20 opremljeni su stabilnim dodirom u četiri tačke sa tlom. High Performance verzije nose posebno teška opterećenja i zato raspolažu dodirom u pet tačaka. Rešetka za zaštitu iza vozača tereta dodatno sprečava da roba padne na njega.

Ergonomičnost do poslednjeg kutka

Udobno kroz skladište

U mnogim skladištima materijala postoje neravni podovi, što vožnju na viljuškaru za komisioniranje može učiniti prilično neprijatnom. Kako bi se to sprečilo, viljuškari za komisioniranje nove serije N20 opremljeni su oprugama potpuno amortizovanom upravljačkom platformom. To smanjuje udare i potrese i rukovaocu garantuje prijatnu vožnju. Opciono može da podesi naslon za leđa i volan na svoju visinu. Na dužim deonicama može da sklopi sedište prema dole. Sav neophodan pribor bezbedno i na dohvat ruke smešta u pregradama za odlaganje na upravljačkom pultu. Praktična površina višenamenskog displeja (osim kod N20 B) ga jednostavnim simbolima u boji obaveštava o trenutku poslednjeg servisnog ispitivanja, trenutnoj brzini i napunjenosti baterije.

Autolift modela N16 Li, viljuškara za komisioniranje serije N20 kompanije Linde Material Handling, automatski spušta viljuške srazmerno rastućoj visini tovara.

Autolift

Sa svakim novim proizvodom gomila proizvoda na paleti postaje sve viša. N16 Li automatski spušta viljuške sa opcionim Autolift-om proporcionalno rastućoj visini tovara. Usled toga otpada ručno aktiviranje lifta i rukovalac bez nepotrebnog prekida komisionira na optimalnoj visini.

Vaše prednosti na jednom mestu

Efikasnost

Modeli serije N20 pospešuju protok materijala. Oni ubrzavaju procese u različitim branšama, tako što pružaju optimalnu podršku radnicima i što bez problema mogu da se integrišu u postojeće flote.

Bezbednost

Razni bezbednosni i sistemi za pomoć konstruisani su tako da opasnosti u skladištu uopšte ne nastaju. Modeli nove serije N20 opremljeni su nizom opreme, tako da su vozač, roba i vozilo zaštićeni.

Ergonomičnost

Sve komponente viljuškara N20 olakšavaju rad rukovaocima. Tako radnici do kraja radnog vremena ostaju fizički spremni i koncentrisani. To drastično smanjuje mogućnost grešaka, kao i visok učinak pri utovaru.