• 0 - 1.000 (kg)
 • 0 - 5.415 (mm)
 • 0 - 6.350 (mm)

Viljuškar za komisioniranje V10

Uski vertikalni viljuškar za komisioniranje

Ergonomično radno mesto za uske hodnike

Vertikalni viljuškar za komisioniranje V10 kompanije Linde Material Handling projektovan je za zadatke komisioniranja na prvom i drugom nivou regala, kao i za povremeni rad na visini hvatanja do 6,35 metara. Kabina i svi upravljački elementi odgovaraju uslovima ergonomičnosti za rad bez zamora. Vozilo je dostupno sa tovarnom platformom po kojoj se može hodati ili dodatnim podizanjem. Razni podizni motori, varijante šasije, kabine i jarbola mogu da se kombinuju skoro proizvoljno. Tako se uređaj može optimalno prilagoditi individualnim zahtevima i postiže visok učinak pri komisioniranju. Može se koristiti sa mehaničkim ili indukcionim vođenjem ili se može slobodno pomerati - uvek sa maksimalnom nosivošću od 1.000 kg.

Karakteristike

Bezbednost

Dva ručna senzora, kao i Deadman prekidač vozač mora da dodiruje, kako bi mogao da pomeri vozilo. To sprečava zloupotrebu ili greške pri rukovanju. Električno kontrolisane bočne barijere počev od visine platforme od 1,20 metara moraju da budu zatvorene, kako bi se moglo rukovati vozilom. Pri podignutoj kabini i u krivinama vozilo automatski vozi sporije. Opcioni sistem za pomoć Linde System Control (LSC) automatski i kontinualno reguliše brzinu u zavisnosti od ugla upravljača i visine podizanja.

 • Upravljanje sa tri tačke
 • Automatski smanjena brzina u krivinama i kada je kabina podignuta
 • Dobra vidljivost usled velike širine jarbola
 • Električno kontrolisane bočne barijere

Ergonomičnost

Zahvaljujući posebno jednostavnom i ergonomičnom upravljanju vozač može da upravlja modelom V10 precizno i bez zamora. Za postupke preuzimanja kabina nudi mnogo prostora, amortizovana je oprugama i štiti vozača od potresa. Nizak ulaz rasterećuje noge pri čestom ulaženju i izlaženju. Nizak prag prema viljuški kod modela sa dodatnim podizanjem olakšava kretanja između regala i palete. Raznovrsne površine za odlaganje i varijante opreme poput radio pripreme, ventilatora, terminala za podatke i skenera proizvoda, ogledala ili osvetljenja pomažu rukovaocu prilikom rada.

 • Prostrana kabina
 • Mala visina ulaska i parapeta
 • Kabina amortizovana oprugama
 • Ergonomično upravljanje

Rukovanje teretom

Vertikalni viljuškari za komisioniranje V10 imaju jake trofazne motore za velike brzine podizanja i vožnje. Osim toga vozila mogu istovremeno da voze i podižu. Tako rukovalac do željenog mesta na regalu dospeva uz uštedu vremena i najbržim putem. Sa obe osnovne varijante sa platformom po kojoj se može hodati ili sa dodatnim podizanjem, kao i brojnim kabinama, šasijama i varijantama jarbola, vozila serije mogu da se vrlo individualno konfigurišu za svaku primenu. Na taj način, te zahvaljujući ergonomičnom rukovanju, oni uvek postižu visoku produktivnost. Štedljivi elektromotori i rekuperacija energije pri spuštanju čine upotrebu ekonomičnijom.

 • Istovremena vožnja i podizanje
 • Velike brzine podizanja i vožnje
 • Individualna oprema
 • Rekuperacija energije

Servis

Sve komponente vozila su lako dostupne za servisnog tehničara. On osim toga sve podatke može jednostavno očitati i kontrolisati na servisnom laptopu. Za to je na raspolaganju veza putem CAN sabirnice. Aktivni rashladni sistem povećava raspoloživost vozila i u intenzivnim uslovima rada. Zaptiveni trofazni pogoni ne zahtevaju održavanje. Zamena baterije se izvodi bočno preko staza sa valjcima i postolja za zamenu ili pomoću dizalice.

 • Veza preko CAN sabirnice
 • Servisne komponente lako dostupne
 • Aktivni rashladni sistem
 • Motor koji ne zahteva održavanje

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Lift Travel speed, with/without load Turning radius Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks
V10 Simplex mast 1,0 (t) 1500 (mm) 9 / 9 km/h 1485 (mm) 1190 (mm)
V10 Standard mast 1,0 (t) 4550 (mm) 10 / 10 km/h 1650 (mm) 1380 (mm)

Posebna oprema

Zvučni signal

Signal se čuje kada se vozilo kreće i tako upozorava pešake i druga vozila.

Rescue Alarm

Upravljanje vozilom opciono nadzire razne senzore na upravljačkom pultu, bočnoj barijeri, Deadman prekidaču i zvučno upozorava, kada signali upućuju na pogrešno rukovanje.

Upravljački pult

Upravljački pult se opciono može montirati na strani tereta ili na strani tereta i jarbola. Kod modela sa montažom na strani tereta dodatno mogu da se izaberu pritisni tasteri za upravljanje dodatnim podizanjem.

Sistemi pričvršćivanja

Mogu se pričvršćivati na primer terminal, skener, stezna ploča, podloga za pisanje ili individualni dodaci. Pričvrsne šipke su montirane desno i levo od jarbola, kao i na strani tereta na krovu za zaštitu vozača.

Snimak Linde Blue Spot-a izbliza.

Linde BlueSpot™

Uređaj za upozoravanje na kolovozuLinde BlueSpot™povećava bezbednost u pogonu jer LED lampa čini viljuškar vidljivim čak i kad ne ispušta zvukove.

Ergonomični tapacirung za naslanjanje

Trostepeno podesiv ergonomično oblikovani tapacirung se koristi kada se vozilom upravlja sa strane tereta. Ovde vozač može da se nasloni prilikom vožnje.

Indukciono vođenje

Vozila imaju senzore koji detektuju vodeću žicu u podu. Vozilo na taj način biva bezbedno vođeno kroz hodnik.

Linde System Control (LSC)

Sistem obezbeđuje brže rukovanje teretom i veću bezbednost, tako što zavisno od ugla upravljača i visine podizanja kontinualno reguliše brzinu vozila.

Taster za pratioca

Na obe strane vozila se na podiznom jarbolu nalazi pritisni taster. Njima vozač spolja upravlja viljuškarom za komisioniranje istovremeno hodajući pored njega.

Nagibne barijere

Ako se vozač nasloni na barijeru, ona se bočno otklopi. Tako on može da bolje priđe regalu i komisioniranje je lakše.

Radio priprema

Vozilo se oprema priključkom od 12 V/50 W kao i zvučnicima i antenom u kabini.

Modul ogledala

Ovaj paket opreme obuhvata veliki retrovizor kao i bočne radne reflektore, koji osvetljavaju radno okruženje regala. Paket može da se dopuni ventilacijom, koja hladi rukovaoca pri visokim temperaturama na većim visinama podizanja ispod tavanice.

Zatraži ponudu