Ergonomičnost

Čovek i tehnologija u harmoniji
Linde viljuškar sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem u upotrebi

Ergonomičnost kao vodeći princip

Ergonomični dizajn viljuškara i skladišne tehnike ima dugu tradiciju u kompaniji Linde Materijal Handling. Kamen temeljac je postavljen razvojem hidrostatičkog pogona pre više od 50 godina. Tehnologija omogućuje jedinstveno precizno upravljanje i olakšava rad vozaču. Kada su u pitanju zahtevi operatera, u međuvremenu su nastale brojne inovacije koje smanjuju opterećenje vozača i pružaju više komfora i bezbednosti. Međutim, čak i izvan domena vozila, ergonomičnost predstavlja vodeću ideju za razvoj u kompaniji Linde. Bilo da su u pitanju bezbednosni mehanizmi, softver za upravljanje flotom ili koncepti usluga – svi su usmereni na savršenu saradnju čoveka i tehnologije.

Efikasna zaštita vozača i operatera

hidrostatički pogon kompanije Linde

Hidrostatički pogon kompanije Linde omogućuje rukovanje bez trzanja

Vozači i operateri viljuškara i skladišne tehnike izloženi su tokom radnog dana raznim mehaničkim vibracijama. Stručni naziv te pojave jeste humane vibracije. U to spadaju vibracije, udarci ili potresi koji nastanu tokom rada. Čak i kada se pojedinačne vibracije jedva osećaju – sveukupno znatno opterećuju radnika. Već više od 20 godina, kompanija Linde Material Handling radi intenzivno na istraživanju i razvoju tehnologija kako bi efikasno zaštitila operatere od tih uticaja. Sa uspehom: Proizvodi kompanije Linde ne samo da ostvaruju vrednosti ispod zakonski propisanih graničnih vrednosti. Čak i u poređenju sa konkurencijom, vozila kompanije Linde se redovno ističu kao najbolja na nezavisnim testovima.

Vozačevo radno sedište na viljuškaru kompanije Linde

Posebno ergonomično – vozačevo radno sedište na Linde viljuškaru

Pored hidrostatičkog pogona, koji između ostalog omogućuje izuzetno pažljive procese ubrzanja i kočenja, funkcija sistematskog odvajanja pojedinačnih grupa komponenata štiti pre svega vozača. Ergonomični dizajn vozačevog radnog sedišta predstavlja samim tim ključni faktor za bezbedan, udoban i efikasan rad. Budući da je opterećenje vozača malo, opada i rizik od nezgode, smanjuje se period izostanka usled bolesti i raste efikasnost.


Precizno i elegantno upravljanje

Zahvaljujući patentiranom sistemu upravljanja sa dve pedale, viljuškarima kompanije Linde upravlja se elegantno i izuzetno precizno. Tehnički osnov za to je hidrostatički pogon putem kog se sila direktno prenosi na motore na pogonskim točkovima. Desna pedala služi za vožnju unapred, leva pedala za vožnju unazad. Pogon radi bez promene nivoa.

Linde twin-pedal control Sistem upravljanja sa dve pedale na viljuškarima kompanije Linde

Sistem upravljanja sa dve pedale pruža optimalne radne rezultate.

Maksimalno ubrzanje se reguliše automatski. Čim vozač skloni nogu sa pedala, vozilo se zaustavlja. Kočnica nije potrebna. Budući da su obe vozačeve noge neprestano u kontaktu sa pedalama, vozač uvek dobija direktnu povratnu informaciju o kretanju vozila – oseća kretanje vozila kao da je deo njega, u pravom smislu te reči.


Savršeno radno mesto

Kod viljuškara i skladišne tehnike kompanije Linde Material Handling, čovek i mašina postaju jedno. Kod svih tipova vozila su svi elementi za rukovanje raspoređeni tako da korisnik može lako da ih dohvati. U zavisnosti od modela, vozačevo radno sedište je optimizovano za određenu namenu ili može da se prilagodi u skladu sa tim. Primer su nove dizalice sa platformom Linde T 20/T 25 SP. Zahvaljujući e-Driver tehnologiji kompanije Linde, moguće je udobno rukovanje jednom rukom. Vozač stoji opušteno pod uglom od 45° u odnosu na smer vožnje i ima optimalni pregled staze i tereta.

Vozačevo radno sedište na viljuškaru kompanije Linde

Jedinstveno na svetu – okretno vozačevo radno sedište kompanije Linde

Jedinstvena karakteristika viljuškara kompanije Linde je okretno vozačevo radno sedište. Kako bi vozač imao nesmetan pregled i prilikom vožnje unazad, a da ne mora da okreće glavu i leđa. Još veći komfor pri rukovanju pruža Linde Load Control. Preko dve upravljačke palice koje su integrisane u naslon za ruku, vozač može jednostavno i precizno da upravlja radnom i dodatnom hidraulikom viljuškara.


Dizajn orijentisan ka potrebama korisnika kao univerzalni vodeći princip

Ergonomični dizajn podnih transportera i vozačevih radnih sedišta ostaće i u budućnosti centralni element filozofije kompanije Linde. Isto koliko rastuća digitalizacija menja interfejse za interakciju čoveka i mašine, u istoj meri se u fokus vraća dizajn celog radnog okruženja u skladu sa potrebama korisnika. Zadaci obuhvataju spektar od dizajna korisničkih površina sistema za asistenciju, sistema upravljanja i softverskih rešenja do korišćenja mobilnih informacionih tehnologija radi podrške vozaču i u upravljanju flotom.

Korisnička površina softvera za upravljanje flotom connect:

Korisnička površina softvera za upravljanje flotom connect: