Raznovrsno rukovanje teretom na najmanjem prostoru

Kompaktni električni viljuškar E10 kompanije Linde Material Handling kombinuje veliku okretnost sa raznim načinima upotrebe. Uz nosivost do 1.000 kilograma on je najmanji model svoje serije, ali je zahvaljujući optimalnoj raspodeli težine pogodan za veliki broj primena. Njegov mali međuosovinski razmak, kompaktna konstrukcija sa širinom od samo 828 milimetara i idealan koncept upravljanja omogućavaju slaganje i transport, komisioniranje te utovar i istovar na najmanjem prostoru. Automatsko smanjenje brzine u krivinama omogućava modelu E10 veliku bezbednost u pogledu prevrtanja.

Karakteristike

Bezbednost

Sa standardnim smanjenjem brzine u zavisnosti od radijusa krivine i visine podizanja E10 je posebno bezbedan u pogledu prevrtanja. Njegov zaštitni krov obezbeđuje vozača u pogledu padajućih tereta. Dodatnu bezbednost nudi opciona dodatna oprema poputLinde BlueSpot™iLinde TruckSpot™. Znakom upozorenja koji je projektovan na pod, najavljuju viljuškar koji se približava i tako upozoravaju ljude u neposrednom radnom području. Opciono trepćuće svetlo, montirano ispod zaštitnog krova vozača, dodatno poboljšava vidljivost modela E10 i pomaže da se spreče nezgode na radu.

 • Automatsko smanjenje brzine
 • Zaštitni krov protiv padajućih tereta
 • BlueSpot™ i TruckSpot™ (opciono)
 • Opciono trepćuće svetlo

Ergonomičnost

Radno mesto vozača modela E10 omogućava vozaču dovoljno slobode kretanja i u svakom trenutku mu pruža najbolji pogled na teret i okolinu. Optimalno projektovanje radnog mesta vozača nudi visoku udobnost rada, osigurava visoku produktivnost i rad bez umaranja. Postavljeni leđni naslon osigurava da vozač može da zauzme udoban položaj. Sa E10 se osim toga može upravljati bez promene pozicija ruke. Zbog toga što nema potrebe za promenom položaja ruku i tela, vozač je u udobnom radnom položaju. Niski ulaz sa samo 120 milimetara visine na obe strane viljuškara olakšava pristup.

 • Velika sloboda kretanja u svrhu optimalne vidljivosti
 • Tapacirani leđni naslon
 • Rad bez umaranja bez promene položaja
 • Nizak ulazi na obe strane

Rukovanje teretom

Zahvaljujući jednostavnom i intuitivnom upravljanju sa komponentama integrisanim u prednju konzolu, sa E10 se može upravljati posebno precizno i efikasno. Zajedno sa upravljanjem zavisnim od brzine, ovo smanjuje napor upravljanja, a time i opterećenje za vozača - posebno u skučenom prostoru. Uska širina prolaza i mali krug okretanja osiguravaju optimalnu upravljivost i čine E10 idealnim za primenu u uslovima ograničenog prostora. Raspored baterija poprečno na smer kretanja osigurava idealnu raspodelu težine i posebno stabilno ponašanje u vožnji. Dodatna Dual Command upravljačka ručica na zadnjoj strani kabine vozača opciono olakšava vožnju unazad. Vozač zadržava levu ruku na volanu i desnom može iz udobnog položaja da kontroliše vožnju unazad. To omogućava da se vozi napred i nazad bez većeg uvijanja tela.

 • Jednostavno i intuitivno rukovanje
 • Upravljanje zavisno od brzine
 • Mala širina prolaza i mali krug okretanja
 • Optimalno izbalansirano usled poprečno smeštenih baterija
 • Opciona Dual-Command upravljačka ručica

Servis

Sve važne komponente modela E10 su bez problema dostupne, što pojednostavljuje radove održavanja i popravke i uštedi dosta vremena. Tako se vremena otkaza skraćuju na minimum. Pristup bateriji je takođe posebno lak u svrhu redovnog punjenja, jer se poklopac baterije može brzo otvoriti. Dodatno su pojednostavljeni i svakodnevni zadaci koji se odnose na održavanje baterije.

 • Lako pristupačne komponente
 • Ušteda vremena kod servisa i održavanja
 • Kratka vremena otkaza
 • Jednostavan prilaz akumulatoru

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Lift Travel speed, with/without load Battery voltage/rated capacity (5h) Aisle width with pallet 800 x 1200 along forks
E10 1,0 (t) 1660 (mm) 8 / 12 km/h 24 / 300 (V)/(Ah) o. kWh 2944 (mm)
E10 Container 1,0 (t) 1460 (mm) 8 / 12 km/h 24 / 300 (V)/(Ah) o. kWh 2944 (mm)

Posebna oprema

Uređaj za podešavanje šiljaka viljuške kompanije Linde Material Handling

Pozicioner viljuške

Pomoću pozicionera viljuške roba se sa milimetarskom preciznošću može postaviti na utovarne površine kamiona ili regale, a teret se postavlja brže i preciznije.

Panoramski krov od armiranog stakla kompanije Linde Material Handling

Panoramski krov od armiranog stakla

Panoramski krov od armiranog stakla omogućava neometan pogled i pouzdano štiti vozača od tereta koji padaju.

Dual-Command upravljačka poluga kompanije Linde Material Handling

Dual-Command upravljačka ručica

Dual-Command upravljačka ručica je drugi upravljački element na zadnjoj strani kabine vozača, koja pojednostavljuje vožnju unazad. U udobnom položaju, vozač jednom rukom ostaje na upravljaču, a drugom upravlja vožnjom unazad.

Kontrola pristupa od strane sistema za upravljanje flotom iz Linde connect-a kompanije Linde Material Handling

Kontrola prilaza

Kontrola prilaza preko sistema za upravljanje flotom Linde connect osigurava da vozila koriste samo ovlašćena lica. Vozač pre početka mora da se identifikuje putem PIN-a ili RFID kartice.

Linde BlueSpot™ kompanije Linde Material Handling

Linde BlueSpot™

ElektričniLinde BlueSpot™je rešenje za vizuelni signal upozorenja koji najavljuje vozilo koje se približava putem svetlosnog signala.

Linde TruckSpot™ kompanije Linde Material Handling

Linde TruckSpot™

Inovativni sistem upozoravanjaTruckSpot™koristi proverene prednosti Linde BlueSpot-a i dopunjava ih simbolom upozorenja velikog formata sa intenzivnim kontrastnim bojama.

Bočni izmenjivač baterija električnog viljuškara E10 kompanije Linde Material Handling

Bočna izmena baterije

Bočno vađenje baterije sa uležištenjem na valjcima omogućava brzu zamenu upravo za upotrebu u više radnih smena.

Pregrada za odlaganje

Veliki pretinac za odlaganje na strani baterije na viljuškaru pruža prostor za odlaganje radnog materijala.

Zatraži ponudu