• 0 - 1200 (kg)
 • 0 - 2424 (mm)

Slagač paleta D10

Precizni dvostruki utovarivač

Efikasno rukovanje paletama na dva nivoa

Visokopodizni paletni viljuškar D10 kompanije Linde Material Handling takođe omogućava brz protok materijala u tesnim okruženjima sa visokom frekvencijom prolaska. Na viljušci i krakovima za teret istovremeno nosi dve palete sa ukupnom težinom do 2.000 kilograma. Inovativni skretni valjci garantuju stabilnost pri transportu, te pri utovaru i istovaru. Zahvaljujući uskoj šasiji širine od 720 mm i funkciji hoda puzanja moguće je preciznije upravljanje u uskim redovima regala. Dugačka ruda sa niskom tačkom pričvršćivanja stalno obezbeđuje dovoljan sigurnosni razmak između vozila i rukovaoca. Proporcionalno uglu nagiba rude, vozilo prilagođava svoju brzinu i funkcije podizanja.

Karakteristike

Bezbednost

Dugačka ruda visokopodiznog paletnog viljuškara D10 sa niskom tačkom pričvršćenja uvek drži vozilo na dovoljnom sigurnosnom rastojanju od rukovaoca. Njegova stopala dodatno štiti niski venac šasije. Ako radnik dovede rudu u horizontalnu ili vertikalnu poziciju, vozilo koči automatski. Na taj način se i teškim teretima može bezbedno manevrisati kroz skladište robe. Opcioni zaštitna rešetka tereta sprečava klizanje ili padanje robe.

 • Dugačka ruda sa niskom takom pričvršćenja
 • Čelični venac za zaštitu vozača
 • Automatska kočnica
 • Opciona rešetka za zaštitu tereta

Ergonomičnost

Zahvaljujući ergonomičnoj glavi rude radnik upravlja svim funkcijama udobno i intuitivno vrhovima prstiju. Upravljačem sa dve ručke se može fleksibilno rukovati sa desne i sa leve strane. U uskim područjima rukovalac može da podesi rudu u uspravnu poziciju i aktivira funkciju hoda puzanja. Sav najvažniji radni pribor poput rukavica i folije za pakovanje on čuva u prostranoj pregradi za odlaganje u vozilu. Tako mu je uvek sve pri ruci. Multifunkcijski displej daje informativni pregled trenutnog stanja vozila.

 • Ergonomična glava rude
 • Dvostruka ručka
 • Prostrana pregrada za odlaganje
 • Multifunkcionalni displej

Rukovanje teretom

Visokopodizni paletni viljuškar može da transportuje dve palete sa ukupnom težinom od 2.000 kilograma. Njegov kompaktan i snažan motor od 1,5 kW dostiže brzinu od 6 kilometara na čas. U svrhu neproblematičnog procesa rada radnik upravlja jarbolom pomoću Linde OptiLift upravljanja i u uskim okruženjima aktivira funkciju hoda puzanja. Inovativni skretni valjci dodatno omogućavaju precizno manevrisanje i uvek garantuju optimalnu stabilnost.

 • Efikasan transport dve palete
 • Motor od 1,5 kW
 • Linde Optilift
 • Inovativni skretni valjci

Servis

Motor naizmenične struje koji ne zahteva održavanje i robusna konstrukcija smanjuju troškove servisa i povećavaju raspoloživost vozila. Sve unutrašnje komponente su pregledno raspoređene i lako dostupne. Servisni tehničar čita podatke o vozilu ugodno i pouzdano putem priključka na CAN sabirnicu na mobilnom uređaju.

 • Tehnologija pogona koja ne zahteva održavanje
 • Lak pristup radi održavanja
 • Brza dijagnoza preko veze putem CAN sabirnice

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Lift Travel speed, with/without load Turning radius Battery voltage/rated capacity (5h)
D10 1,2 / (2,0) (t) 2024 (mm) 6 / 6 km/h 2030 / 2100 (mm) 24 / 345/375 (V)/(Ah) o. kWh

Posebna oprema

Rešetka za zaštitu tereta štiti vozača i teret.

Rešetka za zaštitu tereta

Rešetka za zaštitu tereta obezbeđuje da teret pri podignutom nosaču ne sklizne unazad i da ne može da padne na vozača.

LED radni reflektori kompanije Linde Material Handling

Prednji LED-ovi

LED radni reflektori sijaju veoma svetlo. Nepropusni su za vodu i prašinu.

Razne veličine šiljaka viljuške kompanije Linde Material Handling

Veličina viljuške

Linde za D10 nudi razne viljuške različite dužine i širine.

Soft-Landing funkcija viljuške

Automatsko smanjenje brzine kretanja pri spuštanju viljušaka čini rukovanje teretom posebno efikasno i bezbedno.

Držači za visokopodizne paletne viljuškare kompanije Linde Material Handling

Držači za pribor

Sa brojnim držačima za radne materijale poput tabli, skenera i rolni folije se mesto vozača može prilagoditi specijalnim zahtevima vozača.

Zatraži ponudu