Autonomni mobilni roboti (AMR) kompanije Linde Material Handling

Pametni i brzi
Autonomni mobilni roboti (AMR) kompanije Linde Material Handling pri radu

Autonomni mobilni roboti (AMR) u modernoj intralogistici postaju sve značajniji. Samohodna kolica sa platformom se koriste za automatizovani ili delimično automatizovani transport dobara i time osetno povećavaju efikasnost u skladištima i logističkim čvorištima. Sa njihovim malim visinama ugradnje voze ispod transportnih postolja i konzola ili preuzimaju palete sa predajnih postolja, kako bi ih samostalno transportovali u definisano ciljno područje. Eventualna prepreke na deonici prepoznaju i zaobilaze samostalno. Za orijentaciju AMR-i su koristili ili QR kodove postavljene na podu ili laserski podržanu geo-navigaciju. Sa autonomnim podvoznim tegljačima C-MATIC i C-MATIC HP kompanija Linde Material Handling nudi kompaktne AMR modele za automatizovani protok materijala.

Efikasan transport materijala putem autonomnih mobilnih robota

Savremenu intralogistiku sve više odlikuju standardizovani procesi, kod kojih se dobra na kratkim i srednje dugačkim deonicama uvek ponovo transportuju na tačno utvrđene pozicije. Autonomni mobilni roboti značajno povećavaju efikasnost ovih procesa. Oni rasterećuju zaposlene kada se radi o redovnim transportnim zadacima, skraćuju pešačenje (princip „Goods to Person“), povećavaju učinak pri pretovaru i snižavaju stope kvarova i nezgoda na minimum. Zahvaljujući njihovoj kompaktnosti i okretnosti oni ne zauzimaju više prostora nego transportovani tovar, usled čega mogu da efikasno rade i u tesnim uslovima. Mogu se bez probleme integrisati u postojeće procese i bez problema rade sa drugim automatizovanim komponentama u skladištu.

Uvek na putu: Mogućnosti primene za AMR

Zavisno od modela autonomni mobilni roboti po transportnoj vožnji mogu da pomere do 1.500 kilograma . Teret može da se prihvati sa transportnim stolovima i da se spusti slobodno u prostoru. Takođe je moguć transport između statičnih stanica za pretovar ili transportnih traka. Zahvaljujući modernoj bezbednosnoj tehnologiji AMR-i takođe mogu da se koriste u skladištima sa velikim prometom i jako prometnim zonama utovara. Razni senzori u svakom trenutku kontrolišu kompletno okruženje vozila, da bi se sprečili sudari i garantovao bezbedan proces. Tako autonomni mobilni roboti i na najmanjem prostoru bez problema mogu sarađivati sa ljudima i drugim vozilima.

AMR C-MATIC HP kompanije Linde kao nosač opterećenja kao nosač tereta pri radu

Pregled prednosti koja pružaju AMR rešenja

  • Nosivost do 1.500 kilograma
  • Kompaktan i okretan
  • Transport različitih nosača tovara
  • Integracija bez napora u postojeće procese
  • Litijum-jonska tehnologija koja ne zahteva održavanje
  • Moguć mešovit način rada

Autonomni dvojac: AMR kompanije Linde Material Handling

Linde Material Handling sa C-MATIC i C-MATIC HP nudi dva autonomna mobilna robota sa različitim težištima upotrebe.

C-MATIC

Za svoje putanje vožnje C-MATIC se orijentiše pomoću QR kodova koji su prethodno pričvršćeni na pod. On je pre svega pogodan za potpuno automatizovan rad sa kratkim ili srednje dugačkim transportnim deonicama. Vozilo je veoma kompaktno i zahteva vrlo malo prostora za preuzimanje, transport i odlaganje tereta, što znači da se stanice za predaju i skladišne pozicije mogu postaviti veoma blizu jedna drugoj. U zavisnosti od modela, C-MATIC može da savlada teret od 600, 1.000 ili 1.500 kilograma. Posebno se često koristi u sektoru maloprodaje i logistike, jer se nosači tereta u pojedinačnim procesnim koracima mogu standardizovati.

Saznajte više

C-MATIC HP

HP verzija C-MATIC-a je optimalno rešenje za delimično automatizovane procese u mešovitom načinu rada. Ovde vozilo bez problema radi pored ljudi, ručnih vozila i autonomnih uređaja za interni transport u istom procesnom lancu. C-MATIC HP traži svoje rute koristeći geo-navigaciju zasnovanu na laseru. Prevozi terete do 1.000 kilograma i u stanju je da se slobodno orijentiše u prostoru i samostalno zaobiđe prepreke i druga vozila. Dodatna infrastruktura nije potrebna. Modeli HP su posebno pogodni za proizvodna okruženja i 3PL provajdere, pošto ovde različiti nosači tereta često moraju da se automatski, a takođe i ručno, transportuju istim putanjama.

Saznajte više

Bezbedni, robusni, efikasni: Osobine modela AMR kompanije Linde

Autonomni mobilni roboti kompanije Linde su kompaktna i učinkovita rešenja za vozila koja se mogu koristiti za potpunu ili delimičnu automatizaciju procesa skladištenja. Evo pregleda najvažnijih svojstava proizvoda.

Bezbednost

Zahvaljujući svojoj robusnoj, sveobuhvatnoj kontaktnoj letvici, C-MATIC garantuje maksimalnu bezbednost pri okretanju u mestu i pri vožnji unazad. Uz pomoć laserskih skenera, autonomni mobilni roboti stalno prate svoju okolinu kako bi mogli brzo da reaguju na prepreke kao što su ljudi i vozila. Da li se pritom radi o pokretnim ili stacionarnim preprekama, nije bitno. Obradom podataka u realnom vremenu, vozila prilagođavaju svoju brzinu datoj situaciji ili ostaju da stoje sve dok osoba i vozilo ne napuste zonu opasnosti. Lako dostupni prekidači za zaustavljanje u nuždi sa obe strane vozila dodatno povećavaju bezbednost.

Rukovanje teretom

C-MATIC se kreće pomoću QR kodova koji su pričvršćeni za tlo duž ruta vožnje i sačuvani kao orijentacione tačke na digitalnoj mapi. Dodatno dostupni transportni stolovi su takođe opremljene QR kodovima, uz pomoć kojih C-MATIC može identifikovati transportovanu robu i rasporediti je na odgovarajuću lokaciju za skladištenje i istovar. C-MATIC HP se orijentiše pomoću geo-navigacije, za koju nije potrebna dodatna infrastruktura. Ovo omogućava da se oni brzo prilagode novim rutama i okruženjima. Ako se lokacija promeni, vozilo jednostavno ponovo mapira svoje okruženje. Osim toga, HP modeli mogu sami da zaobiđu prepreke.

Efikasnost

Sa oba tipa navigacije, softver izračunava optimalnu rutu za svaki nalog vožnje. Ovo takođe omogućava pravilno poravnanje nosača tereta, na primer kako bi se materijal na odgovarajući način spustio na mašine. Zahvaljujući inteligentnom upravljanju voznim parkom, vozila se automatski kreću do stanice za samopunjenje kada je nivo napunjenosti baterije nizak.

Servis

Zahvaljujući pouzdanoj tehnologiji i robusnim komponentama, autonomni mobilni roboti kompanije Linde obezbeđuju visoku dostupnost vozila, što održava troškove servisa niskim tokom celog životnog ciklusa. Autonomna kolica sa platformom su dosledno razvijana prema principu „Design to Service“. Ovo servisnim tehničarima omogućava brz pristup svim relevantnim tehničkim i mehaničkim komponentama.

Za svakoga odgovarajuće rešenje: Posebna oprema AMR za savršene procese skladištenja

U zavisnosti od oblasti primene i zahteva, dostupna je različita specijalna oprema za autonomne mobilne robote kompanije Linde.

Adapterska ploča

AMR kompanije Linde mogu biti opremljeni opcionim adapterskim pločama za direktan transport paleta. Dostupne su za modele C-MATIC 10 i 15 i imaju nosivost do 1.500 kilograma. Kao rezultat, moguće su standardne visine predaje između 320 i 730 milimetara.

Transportna postolja

Transportna postolja koja se mogu uvući ispod tereta omogućavaju standardizovano i fleksibilno rukovanje teretom. Na postoljima se proizvodi mogu transportovati sa i bez paleta. Transportovani teret se može jasno identifikovati preko QR koda na donjoj strani stolova i na taj način efikasno pratiti i administrirati.

Automatska stanica za punjenje

Ukoliko je stanje napunjenosti baterije vozila nisko, autonomni mobilni robot automatski traži stanicu za punjenje i samostalno obavlja proces punjenja. Trajanje punjenja za kompletno punjenje iznosi oko 1,5 sati. Nekoliko AMR-ova istog tipa vozila može se puniti jednom stanicom za punjenje.

Kao samo od sebe: Rešenja za automatizaciju kompanije Linde

Tegljač P-MATIC

Autonomni električni tegljač P-MATIC transportuje vučne terete između 3.000 i 5.000 kilograma i idealan je za skladišta i industrijske pogone.

Saznajte više

Visokopodizni paletni viljuškar L-MATIC

Autonomni visokopodizni paletni viljuškar L-MATIC idealan je za skladištenje i vađenje iz skladišta na malim visinama, kao i za transport na velike udaljenosti.

Saznajte više

Visokopodizni paletni viljuškar L-MATIC HD

L-MATIC HD je automatizovani visokopodizni paletni viljuškar za efikasno podizanje i skladištenje srednje teških tereta

Saznajte više

Visokopodizni paletni viljuškar L-MATIC AC

Ovaj autonomni visokopodizni paletni viljuškar sa protivtegom ima konzolnu viljušku i optimizovan je za prihvat robe na predajnim stanicama ispod kojih se ne može proći vozilom.

Saznajte više

Viljuškar za uske prolaze K-MATIC

Autonomni viljuškar za uske prolaze K-MATIC podiže terete do 1.500 kilograma i dostiže visinu podizanja od 14 metara.

Saznajte više

Regalni viljuškar R-MATIC

Autonomni regalni viljuškar R-MATIC može da savlada teret do 1.600 kilograma i pogodan je za skladištenje i vađenje iz skladišta na visinama do jedanaest metara.

Saznajte više

Vozilo sa platformom C-MATIC

C-MATIC je pogodan za potpuno automatizovan transport materijala blizu tla i pomera terete do 1.500 kg.

Saznajte više

Vozilo sa platformom C-MATIC HP

Autonomni mobilni transportni robot Linde C-MATIC HP samostalno pomera terete do 1.000 kg na srednjim i dugim udaljenostima, bez trajno instalirane infrastrukture.

Saznajte više

FAQ – Često postavljana pitanja o autonomnim mobilnim robotima

Šta su autonomni mobilni roboti (AMR)?

Autonomni mobilni roboti (AMR) su inteligentna, samohodna transportna vozila. Oni registruju svoje radno okruženje i mogu da samostalno navigiraju u njemu. Pogodni su za automatizaciju ili delimičnu automatizaciju standardizovanih procesa pri transportu dobara i na taj način povećavaju efikasnost u skladištima robe i logističkim centrima.

Kako funkcionišu autonomni mobilni roboti (AMR)?

Autonomni mobilni robot (AMR) je u stanju da transportuje robu od A do B bez ljudske intervencije. U zavisnosti od modela, AMR koriste različite tehnologije za orijentaciju, na primer navigaciju vođenu tragom pomoću QR kodova ili geo-navigaciju zasnovanu na laseru. Autonomni mobilni roboti su obično koncipirani kao kompaktna vozila sa platformom. Zahvaljujući svojoj maloj ukupnoj visini, oni ili direktno prolaze ispod transportnih postolja i konzola ili preuzimaju palete sa predajnih postolja kako bi ih zatim samostalno transportovali do definisanog ciljnog područja.

Gde se koriste autonomni mobilni roboti (AMR)?

Autonomni mobilni roboti (AMR) se obično koriste prvenstveno u logistici i industrijskom okruženju, za automatizaciju procesa isporuke i transporta. U zavisnosti od modela, mogu da pomeraju terete između 600 i 1.500 kilograma. Mogu se koristiti čak i u mešovitom načinu rada, gde su uključeni u složene procese zajedno sa ljudima i drugim vozilima.

Kada se AMR (autonomni mobilni robot) smatra autonomnim?

AMR vozila se klasifikuju kao autonomna ako mogu samostalno da obavljaju zadatke bez potrebe ljudske intervencije. Međutim, nalozi koje treba izvršiti moraju biti unapred poznati i jasno definisani. Postoje različiti pristupi upravljanju AMR-ima: U nekim slučajevima, upravljački softver se nalazi na samom vozilu, u drugim slučajevima roboti su integrisani u centralni upravljački sistem koji koordinira naloge za vožnju i izračunava optimalne rute za svaki zadatak.

Koje su prednosti autonomnih mobilnih robota (AMR)?

Autonomni mobilni roboti (AMR) povećavaju učinak pri pretovaru i time skraćuju vreme protoka robe. Istovremeno snižavaju stope kvarova i nezgoda i minimizuju štetu za osoblje, robu i infrastrukturu. AMR su kompaktni i okretni, pošto ne zauzimaju više prostora nego transportovani nosač tereta. Usled toga su maksimalno efikasni i u uskim uslovima. Pored visoke troškovne efikasnosti AMR osim toga mogu da reše probleme sa osobljem, tako što se zaposleni koriste na drugom mestu za aktivnosti stvaranja vrednosti. Oni se bez napora mogu integrisati u postojeće procese i po količini i opremi prilagoditi potrebama na licu mesta.

Kako autonomni mobilni roboti (AMR) mogu da optimizuju lance snabdevanja?

AMR-i postižu najveće povećanje efikasnosti u oblastima u kojima se monotoni zadaci skladištenja i transporta neprestano ponavljaju. Samovozeći roboti oslobađaju zaposlene od monotonih, dugotrajnih transportnih zadataka bez dodatne vrednosti. Mogu se integrisati u 24/7 sistem rada skladišne logistike u smenama. Kapaciteti u ljudske radne snage koji se time oslobađaju mogu se onda isplativo koristiti na drugim mestima. Pored toga, obezbeđuju veću transparentnost i upravljivost u protoku robe.

Koje zadatke obavljaju autonomni mobilni roboti (AMR)?

Danas, gotovo da ne postoje ograničenja za moguće upotrebe AMR-a. Oni su već posebno rasprostranjeni u industrijskim primenama, kao što su transport u skladištu ili isporuka do proizvodnih linija. Oni takođe postaju sve važniji u logistici i intralogistici.