• 0 - 1.600 (kg)
 • 0 - 4.266 (mm)

Slagač paleta L06 - L16 AC

Svestrani snagator

Okretan i jak za dinamičko rukovanje teretom

Visokopodizna vozila sa protivtegom serije L06 – L16 AC su efikasno rešenje za rukovanje i slaganje i transport malih i srednje velikih tereta. Ona se koriste, ako nema dovoljno mesta za podizno vozilo sa krakom točka ili ako je transportno rastojanje za električni viljuškar previše kratko. Zahvaljujući preciznom i dinamičkom servo upravljaču vozila L06 – L16 AC su izuzetno okretna i svestrano upotrebljiva. Sa šiljcima viljušaka u skladu sa standardom ISO vozila prihvataju sve vrste paleta. Duga, nisko postavljena vučna ruda štiti rukovaoca dovoljnim sigurnosnim rastojanjem od voznog postroja. Bezbednost osim toga obezbeđuje automatski prilagođena vožnja u krivinama, kao i dobar pogled na tovar.

Karakteristike

Bezbednost

Dugačka, nisko ugrađena vučna ruda vozila L06 – L16 AC obezbeđuje dovoljno sigurnosno rastojanje između vozača i voznog postroja. Specijalni kompletni dizajn drške rude šiti ruke rukovaoca. Duboka šasija vozila sprečava da se noge rukovaoca zaglave ispod vozila. U krivinama vozilo automatski prilagođava brzinu i sprečava moguće prevrtanje. L06 – L16 AC koči automatski, čim rukovalac pusti upravljačku konzolu rude. Prekidač za isključenje u nuždi koji je pristupačan bez napora prekida sva strujna kola vozila i odmah aktivira elektromehaničku kočnicu.

 • Sigurnosno rastojanje zbog duge rude
 • Kompletan dizajn za zaštitu ruku
 • Automatsko prilagođavanje brzine u krivinama
 • Automatsko kočenje prilikom puštanja upravljačke jedinice
 • Dobro pristupačan prekidač za isključenje u nuždi

Ergonomičnost

Svi upravljački elementi su ergonomično integrisani u glavu rude, i oni kojima se upravlja kretanjem podiznog jarbola. Upravljačem sa dve drške može se rukovati obema rukama i on omogućava precizno i udobno rukovanje vozilom. Svi tasteri upravljačke konzole su slobodno pristupačni i mogu se aktivirati lakim pritiskom vrhom prsta. Tako se svim funkcijama može rukovati i sa debelim rukavicama. Zahvaljujući dugačkoj rudi se vozila lako voze i manevrišu na malom prostoru bez problema. L06 – L16 AC pružaju prostrani pregradu za odlaganje za radna sredstva kao što su skener, rukavice i olovke. Na specijalnom pridržnom mehanizmu se osim toga može pričvrstiti DIN-A4-Clipboard.

 • Upravljački elementi na ergonomičnoj glavi rude
 • Duga ruda za lako manevrisanje
 • Upravljanje podiznim jarbolom bez napora preko rukohvata
 • Prostrana pregrada za radno sredstvo

Rukovanje teretom

Sa svojim dinamičkim i preciznim servoupravljačem se vozila L06 – L16 AC posebno odlikuju svojom okretnošću, što znatno olakšava rukovanje teretom u uslovima sa malo prostora. Brzinom vozila upravlja rukovalac preko ugla nagiba rude. Zahvaljujući viljuškama prema standardu ISO vozila L06 – L16 AC su u stanju da prihvate sve vrste paleta i rešetkastih kutija. Kompaktan i snažan naizmenični pogon od 2,3 kW omogućava brzine do 6 km/h. Pomoć za pokretanje sprečava kotrljanje unazad pri kretanju na usponima. Široka ponuda standardnih, dupleks i tripleks jarbola obezbeđuje preostale nosivosti u opsegu od 600 do 2000 kilograma.

 • Visoka okretnost zahvaljujući servoupravljaču
 • ISO viljuške za sve vrste paleta
 • Kompaktan, snažan naizmenični pogon od 2,3 kW
 • Velika preostala nosivost

Servis

Multifunkcionalni displej snabdeva rukovaoca sa svim važnim parametrima vozila i nudi korisne dodatne funkcije poput servisnog prikaza, napunjenosti baterije, brojača radnih sati i funkcije alarma. Servisni tehničari profitiraju od veze sa CAN sabirnicom, preko koje se svi podaci vozila prenose na laptop i zatim se mogu iščitati i analizirati. L06 – L16 AC su konstruisani tako da su tehničke glavne komponente vozila slobodno pristupačne. Tehnologija naizmeničnog pogona koja ne zahteva održavanje omogućava intervale održavanja do 1000 radnih sati.

 • Digitalni multifunkcionalni displej
 • Iščitavanje podataka vozila preko priključka na CAN sabirnicu
 • Lak pristup važnim komponentama vozila
 • Naizmenični pogon koji ne zahteva održavanje
 • Dugi intervali održavanja

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Lift Travel speed, with/without load Turning radius Battery voltage/rated capacity (5h)
L06AC 0,6 (t) 1924 (mm) 5 / 6 km/h 1324 (mm) 24 / 345/375 (V)/(Ah) o. kWh
L10AC 1,0 (t) 1924 (mm) 5 / 6 km/h 1674 (mm) 24 / 345/375 (V)/(Ah) o. kWh
L12AC 1,2 (t) 1924 (mm) 5 / 6 km/h 1674 (mm) 24 / 345/375 (V)/(Ah) o. kWh
L16AC 1,6 (t) 1844 (mm) 5 / 6 km/h 2036 (mm) 24 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh

Posebna oprema

Pregrade za odlaganje visokopodiznog vozila kompanije Linde Material Handling

Mesto odlaganja za terminal za podatke ili čitač bar-koda

Široke, duboke pregrade za odlaganje pogodne su za terminal za podatke, čitač bar-koda ili i za rolne folije, radne rukavice i pribor za pisanje.

Verzija za hladnjače -35°C

Verzija za hladnjače osigurava punu spremnost za rad i snagu visokopodiznog vozila do minus 35° stepeni.

Pojačavač brzine podizanja

Za primene sa visokim udelom podizanja opciono postoji pojačavač brzine podizanja, sa kojim se brzina podizanja može povećati za 33 procenta.

Visokopodizno vozilo kompanije Linde Material Handling sa jarbolom koji se može naginjati

Jarbol koji se može nagnuti (+ 1° / - 6°)

Upravljanje naginjanjem podiznog jarbola (dostupno za vozila L10/12/16 AC) preporučljiva je pre svega kod transporta paleta, valjaka i kartona. Naginjanje napred pomaže pri prihvatu tereta i naginjanje unazad pojednostavljuje transport. Kada je jarbol nagnut, tovar u toku procesa kočenja napred više ne kliza tako lako sa viljuške.

Visokopodizno vozilo kompanije Linde Material Handling u toku bočne zamene baterije

Bočna zamena baterije

Bočno vađenje baterije sa uležištenjem na valjcima omogućava brzu zamenu upravo za upotrebu u višesmenskom režimu rada. Pri bočnoj zameni preko staze sa valjcima u prostoru za bateriju jedna poluga pomaže pri izguravanju baterije, pomoću kojeg se baterija (3 & 4 PzS) može povući na postolje za zamenu ili kolica za zamenu.

Visokopodizno vozilo kompanije Linde Material Handling sa funkcijom Soft landing nosača viljuške

Funkcija Soft Landing viljuškastog nosača

Funkcija Soft Landing sprečava naglo odlaganje tereta i sa tim povezana oštećenja. U tu svrhu pre dostizanja tla ona automatski smanjuje brzinu podizanja i meko odlaže teret.

Zatraži ponudu