• 0 - 1.400 (kg)
 • 0 - 4.266 (mm)

Slagač paleta L14 C

Miran i precizan radnik

Precizno pomeranje lakih do srednje teških tereta

Visokopodizno vozilo L14 C je fleksibilno i efikasno rešenje za rukovanje pri transportu paleta, rešetkastih i paletnih kutija. Pomoću upravljanja jarbolom OptiLift vrši se skladištenje i vađenje iz skladišta lakih do srednje teških dobara, vrlo precizno, mirno i tiho. Svim upravljačkim elementima ergonomične glave rude može se udobno rukovati sa obe ruke. Zaštita za ruke na glavi rude čuva rukovaoca od povreda. Dugački i nisko postavljeni krak rude istovremeno obezbeđuje njegovo bezbedno rastojanje od vozila. Efikasna parkirna kočnica bezbedno drži vozilo na padini. Naizmenični motor koji ne zahteva održavanje, smanjuje radne troškove. Visokopodizno vozilo L14 C transportuje terete ukupne težine do 1.400 kilograma.

Karakteristike

Bezbednost

Dugački krak rude je vrlo nisko pričvršćen na vozilu. To obezbeđuje veliko sigurnosno rastojanje između vozača i okvira vozila. Glava rude dodatno efikasno štititi ruke i niska šasija sprečava da noge mogu da završe ispod vozila. L14 C se brzo zaustavlja kada rukovalac pusti leptir dugme ili aktivira donji sigurnosni prekidač. Osim toga deluje mehanička kočnica, kada se ruda nalazi u vertikalnoj i horizontalnoj poziciji. Opcioni taster za puzanje olakšava manevrisanje i sprečava sudare, kada na primer ima samo vrlo malo raspoloživog mesta. Sa parkirnom kočnicom, L14 C i na padini uvek stoji bezbedno.

 • Dug krak rude
 • Niska šasija
 • Automatsko kočenje
 • Donji sigurnosni prekidač protiv sudara
 • Brzina puzanja
 • Parkirna kočnica

Ergonomičnost

Visokopodiznim vozilom se može udobno rukovati sa obe ruke: Svi upravljački elementi se nalaze u ergonomičnoj i velikoj glavi rude. Čak i sa debelim rukavicama – na primer u prostoriji za hlađenje – nema nikakvih problema. Konstantno dobar pogled na tovar garantuje uski jarbol. Osim toga postoji praktična pregrada za odlaganje za svakodnevne radne potrebe.

 • Ergonomična i velika glava rude
 • Dobar pogled na tovar
 • Praktična pregrada za odlaganje

Rukovanje teretom

Kombinacija jakog naizmeničnog motora od 1,2 kW i preciznog mehaničkog upravljača kod visokopodiznog vozila L14 C obezbeđuje brze procese transporta. Pritom vozilo čak i sa teretom dostiže brzinu od šest kilometara na čas – brzina varira zavisno od položaja rude. Pomoću funkcije OptiLift rukovalac bez napora i putem pokreta prstom upravlja podizanjem i spuštanjem tovara. Servisni tehničar može radne parametre poput maksimalne brzine da prilagodi odgovarajućoj primeni. To pojednostavljuje mnoge individualne procese.

 • Naizmenični motor od 1,2 kW
 • Mehanički upravljač
 • Funkcija OptiLift
 • Radni parametri se mogu prilagođavati

Servis

Naizmenični motor ne zahteva održavanje i stoga obezbeđuje opadajuće troškove rada. Sve podatke vozila servisni tehničar može jednostavni iščitati preko CAN sabirnice. Osim toga su sve komponente dobro pristupačne – iz tog razloga se brojni procesi servisiranja odvijaju vrlo brzo. Kanali jarbola su izrađeni od visokokvalitetnih valjanih profila. To obezbeđuje dug vek trajanja. Isto važi za robusnu šasiju, stabilan poklopac motora i zadnji venac od čeličnog liva.

 • Motor koji ne zahteva održavanje
 • Priključak za CAN sabirnice
 • Dobro pristupačne komponente
 • Visokokvalitetni kanali jarbola i elementi šasije

Tehnički podaci

Model Load capacity/Load Lift Travel speed, with/without load Turning radius Battery voltage/rated capacity (5h)
L14C 1,4 (t) 2924 (mm) 6 / 6 km/h 1522 (mm) 24 / 225 (V)/(Ah) o. kWh

Posebna oprema

Alternativne viljuške

Pomoću širokog izbora dužina i širina viljušaka, korisnici mogu da konfigurišu vozilo za svoje područje primene.

Brzina puzanja

Funkcija puzanja olakšava manevrisanje u uskim hodnicima ili ako je na raspolaganju samo malo mesta.

Poliuretanski točkovi

Za visokopodizno vozilo L14 C na raspolaganju su pogonski točkovi, kao i točkovi za opterećenje od poliuretana. Materijal je tih, veoma dugog veka trajanja i ima dobre radne osobine. Ne ostavlja tragove na svetlim podovima.

Zatraži ponudu